Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα. 27 Σεπτεμβρίου


Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα
 Στίς 27 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν ἁγία Παρθενομάρτυρα Ἀκυλίνα τὴν νέα, ἡ ἄθληση τῆς ὁποίας ἔγινε τὸ 1764. Ἡ ἁγία Ἀκυλίνα καταγόταν ἀπὸ τὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὁ πατέρας της, ἐπειδὴ σκότωσε κάποιο Ἀγαρηνό, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν θάνατο ἀρνήθηκε τὴν πίστη του στὸ Χριστὸ καὶ ἔγινε Μωαμεθανός. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἁγία ἀνατράφηκε ἀπὸ τὴν φιλόθεη μητέρα της μὲ μεγάλη εὐσέβεια.

Σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ χρονῶν ἐκβιάσθηκε ἀπὸ τὸν ἐξωμότη πατέρα της νὰ ἀρνηθῆ τὴν πίστη στὸν Χριστό. Ἡ ἁγία ὅμως ἔμεινε ἑδραία στὴν πίστη της καὶ ἀπέκρουσε τόσο τὶς κολακεῖες, ὅσο καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ πατέρα της.
Ἔτσι ὁ δυσσεβής πατέρας τὴν παρέδωσε στοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι τὴν ὑπέβαλαν σὲ φρικτὲς μαστιγώσεις, μὲ ἀπoτέλεσμα νὰ καταξεσχισθῆ ὅλο τὸ σῶμα της.
Παρ΄ ὅλους τούς βασανισμοὺς, ποὺ ὑπέστη, ἡ ἁγία Ἀκυλίνα ὁμολογοῦσε μὲ παρρησία τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας.

Λίγο πρὶν τὸ τέλος της οἱ Τοῦρκοι τὴν παρέδωσαν στὴν μητέρα της, τὴν ὁποία διαβεβαίωσε ὅτι ἔμεινε πιστὴ στὶς μητρικές της ὑποθῆκες. Ἐνῶ συνομιλοῦσε μέ τήν μητέρα της ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ. Μάλιστα, ὅταν τὸ σῶμα της πορευόταν πρὸς τὴν ταφὴ, οὐράνια εὐωδία ἀπέπνεε καὶ κατὰ θαυμαστὸ τρόπο,ἀφοῦ ἐτάφη, ἕνας λαμπρὸς ἀστέρας ἦλθε καὶ στάθηκε πάνω ἀπὸ τὸν τάφο, γιὰ νὰ ὑποδείξη τὴν δόξα ποὺ ἔτυχε ἡ νύμφη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Νυμφίο Χριστό.

Ὀρθοδοξος Τύπος ἀρ.φύλ. 1991  27 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου