Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Μία θαυμαστή ἀνακοίνωσις τοῦ Βασιλείου. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Μία θαυμαστή ἀνακοίνωσις τοῦ Βασιλείου.
Περιστατικά ἀπό τό ἱεραποστολικό κλιμάκιο τοῦ Μπουρουντί

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Τήν παροῦσα διήγησι θά μᾶς τήν κάνει ὁ Πιστός Χριστιανός μας Βασίλειος, δάσκαλος στό ἐπάγγελμα καί ψάλτης τῆς ἐκκλησίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπουζιουμπούρας. Βαπτίσθηκε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2004 καί ἔχει πόθο νά γίνη μοναχός.
Τήν νύκτα τῆς 30ης Αὐγούστου 2006, ἐνῶ κοιμόταν, εἶδε τό ἑξῆς θαυμαστό ὄνειρο. Ἰδού πῶς τό διηγεῖται ὁ ἴδιος:
«Ἐγώ ὁ Βασίλειος ἀναφέρω στόν πνευματικό μου Πατέρα τό ὄνειρο τό ὁποῖον εἶδα δύο φορές, τήν 30ην Αὐγούστου καί μία φορά πρίν μία ἑβδομάδα.
Στόν ὕπνο μου λοιπόν εἶδα ὅτι ἤμουν μέσα σέ ἕνα πολύ ὡραῖο λιβάδι, στό ὁποῖον ὑπῆρχαν πράσινα χόρτα, λουλούδια καί στό μέσον ὑπῆρχαν τρία δένδρα γεμᾶτα ἀπό πολύ καλούς καρπούς. Τέτοιοι καρποί δέν ὑπάρχουν στόν κόσμο.
Ὅταν ἐγώ πλησίασα νά κόψω ἀπ᾿ αὐτούς τούς καρπούς, ἀπ᾿ αὐτή τήν κατεύθυνσι ἦλθε μία φωνή ἀπό ἄνδρα, τόν ὁποῖον δέν εἶδα, πού μοῦ ἔλεγε: «Βασίλειε, Βασίλειε...». Ἐγώ ξαφνιάσθηκα καί ἀπό τόν φόβο μου ἤμουν ἕτοιμος νά φύγω  τρέχοντας. Ἔλεγα τότε μέσα μου τήν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, βοήθησέ με».

Ἡ φωνή συνέχισε νά μοῦ λέγει τά ἑξῆς: «Βλέπεις καλά αὐτό τό λιβάδι καί τά τρία δένδρα πού εἶναι στό μέσον γεμᾶτα μέ καρπούς? Εἶναι οἱ καρποί τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας μου ἐδῶ στήν Ἀφρική. Πήγαινε καί ἐσύ κοντά τους νά τούς βοηθήσεις. Δέν βλέπεις πόσο κοπιάζουν?».
Αὐτή τήν φωνή τήν ἄκουσα τέσσερεις φορές.
Ἐγώ ἀπήντησα στήν φωνή:  «Κύριε, δέν ἠμπορῶ νά βοηθήσω», ἀλλά ἡ φωνή ἐπέμενε νά μοῦ λέγει πάλι τά ἴδια λόγια: «Μέ τήν δύναμι τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ θά ἠμπορέσεις νά τούς βοηθήσεις. Ἔχουν κουρασθῆ καί ζητοῦν τήν βοήθειάν σου».
Ἐγώ ἐξεπλάγην πολύ κι ἕνας φόβος πέρασε ἀπό ὅλο μου τό σῶμα. Ἄρχισα νά λέγω τήν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ καί Κυρία Θεοτόκε Μαρία βοηθῆστε με».
Μετά πάλι ἀποκοιμήθηκα. Πάλι εἶδα τό ἴδιο ὄνειρο ὅτι εὑρισκόμουν σ᾿ αὐτό τό ὡραῖο λιβάδι καί ἄκουσα πάλι τήν ἴδια προστακτική φωνή: «Βασίλειε, Βασίλειε,.....ἔλα νά βοηθήσεις τό ἔργο ἐδῶ στήν Ἀφρική. Γιατί φοβᾶσαι, ἐνῶ θἄπρεπε νά χαίρεσαι, διότι εἶναι ἔργο ἀγάπης γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Σοῦ τό λέγω γιά τρίτη φορά.
Τήν πρώτη φορά δέν ἔκανες ὑπακοή νά πᾶς νά τούς βοηθήσεις. Πήγαινε νά τούς εἰπῆς αὐτά τά λόγια μου καί μή κρύψεις ὅσα σοῦ εἶπα, οὔτε νά φοβηθῆς. Κι ἐγώ θά σοῦ δώσω δύναμι νά μιλήσεις μαζί τους».
Ἐγώ καί πάλι ἐτρόμαξα μέσα στόν ὕπνο μου καί εἶπα τήν προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με καί βοήθησέ με».
Αὐτή τήν μαρτυρία τήν ἀνέφερα στόν πνευματικό μου πατέρα, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε ὅτι τό ὄνειρο εἶναι ἀπό τόν Θεό καί ὅτι μέ καλεῖ νά βοηθήσω στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀφρική.

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
Μπουρούντι Κεντρικῆς Ἀφρικῆς
Σεπτέμβριος 2006.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-Μαγεία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου