Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Δέκατη συνομιλία (ερωτ. 289 -291)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Δέκατη συνομιλία (ερωτ. 289 -291)

289.  Που πιστεύετε ότι σώζονται οι μοναχοί ευκολότερα; Στην κοινοβιακή ζωή, στην ιδιόρρυθμη ή στην ησυχαστική;

Λέγει ό άγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης τα έξης: «Οι μοναχοί των κοινοβίων σώζονται κατά χιλιάδες, ενώ της ιδιορρύθμου ζωής, ένας στους χίλιους».
Στην κοινοβιακή ζωή πρέπει να υπάρχει ένας  νους, μία σκέψης για όλους καί μία ψυχή σ' όλα τα σώματα, όπως λέγει ό Μέγας Βασίλειος.
Ενώ στην Ιδιόρρυθμη ή κελιώτικη ζωή κάνει καθένας ότι θέλει. Κανείς δεν τον κυβερνάει καί δεν του κόβει το θέλημα, παρά μόνο ή συνείδησης του τον καθοδηγεί καί ο Πνευματικός, εάν τον συμβουλεύεται.
Όσο άφορα αυτά να προσέξουμε καί τα λόγια του Γέροντος μας καί ηγουμένου της Συχαστρίας, π. Ίωαννικίου Μορόϊ, ό όποιος έλεγε: «Πατέρες καί αδελφοί, Όταν θα καταστραφεί ή κοινοβιακή ζωή στα μοναστήρια τότε αυτά θα ερημώσουν». Καί έτσι είναι.

290.  Κατά την ταξί της μοναχικής ζωής σήμερα, με ποια κανονι¬κή αιτία μπορεί κάποιος μοναχός να αναχώρηση από το μοναστήρι της Μετανοίας του;

Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους ένας μοναχός μπορεί να φυγή σε άλλο μοναστήρι καί συγκεκριμένα: Εάν μένουν στο μοναστήρι γυναίκες, εάν είναι μικρά παιδιά καί εάν ό ηγούμενος είναι αιρετικός. Τέταρτος λόγος, κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι, όταν ένας μοναχός τραυματίσθηκε πνευματικά στο μοναστήρι του, οπότε μπορεί να πάει σε άλλο.

291.  Ποια είναι ή σπουδαιότητα της Θείας Λειτουργίας;
Ή Θεία Λειτουργία έχει χαρακτήρα καί θυσίας καί δείπνου. Με την λειτουργική Θυσία ξεπλένονται οί αμαρτίες αυτών πού μνημονεύονται με την εξαγωγή μερίδων στην Προσκομιδή καί κάθε φορά με αυτή την Ιερά Θυσία προσφέρεται ως δώρο το δείπνο του Κυρίου, δηλαδή το Σώμα καί το Αίμα του Χριστού.
Όσο διάστημα θα τελείται ή Θεία Λειτουργία στην γη αυτό θα είναι καί το σημείο ότι το έλεος του Θεού δεν μας εγκατέλειψε ακόμη. Ενώ Όταν θα παύση ή Θυσία καί προσφορά, όπως λέγει Δανιήλ ό προφήτης, τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου. Διότι δεν θα ερημώσουν καί κάψουν τα όπλα την γη, αλλά ή ανομία θα ερήμωση όλη την γη καί θα καταστρέψει τους θρόνους των δυναστών.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου