Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Β' μέρος


 Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες
«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου»

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶχον ἀσθένειες, θλίψεις, πειρασμούς στήν πρόσκαιρη ζωή, ἀλλά τώρα χαίρουν καί θά χαίρουν αἰώνια.
    Θεωρῶ ἀναγκαῖον νά σοῦ ὑπομνήσω ὅτι καί ἐγώ καί σύ καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἔχουμε ὑπομονή στίς θλίψεις. Χωρίς θλίψεις, ἀσθένειες καί πειρασμούς εἶναι δύσκολο νά σωθοῦμε.
    Ἔχεις δίκαιο νά παραπονιέσαι γιά τήν ἀστοργία στίς θλίψεις καί συμφορές σου τῶν θεωρουμένων φίλων καί πνευματικῶν ἀδελφῶν, πού, ἄν ἤθελαν, θά μποροῦσαν νά σέ βοηθήσουν... Ἐάν ἐγνώριζες τί καλό σοῦ προξενοῦν οἱ φίλοι μέ τήν καταφρόνησί τους θά ἔχαιρες.
    Πρέπει νά γνωρίζης ὅτι ἔχεις χιλιάδες καί σέ παρακολουθοῦν, συμπονοῦν καί βοηθοῦν, πού δέν τούς βλέπεις. Εἶναι οἱ Ἅγιοι Πάντες, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, ἡ Κυρία Θεοτόκος, Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· λοιπόν μή φοβᾶσαι, μή στενοχωριέσαι, μή δειλιάζης, ἀλλά νά εὐχαριστᾶς τόν Θεό...

    Στούς πειρασμούς, τίς θλίψεις, τούς κινδύνους, τίς στενοχώριες, νά καταφεύγης, διά τῆς προσευχῆς, πρός τόν Θεό ζητώντας βοήθεια. Μπορεῖς ὅμως νά βάζης καί μεσίτες πρός τόν Θεό γιά τά αἰτήματά σου τήν Κυρία Θεοτόκο καί ὅλους τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή ἔχουν λάβει χάρη, μποροῦν νά σέ βοηθήσουν.


  Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου