Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά περί αήθους δημοσιεύσεως κ. Νίκου Σωτηροπούλου Ὑπευθύνου Τομέως Πολιτισμοῦ τῆς ΟΝΝΕΔ


Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Ἰουνίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476
᾿Αριθ. Πρωτ. 782                                 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 21ῃ Ἰουνίου 2012

Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον
Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρωθυπουργόν-Πρόεδρον Ν.Δ.
Λεωφ. Συγγροῦ 340
176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Ἐκφράζοντες εἰς Ὑμᾶς θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν ἀνάδειξι εἰς τήν Πρωθυπουργία εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ἐπιτυχία εἰς τό δυσχερέστατο Ὑμέτερο καθῆκον καί ἀμέριστη τή βοήθεια καί τή χάρι τοῦ Παναγίου Θεοῦ.
Ἀνεγνώσαμεν μετά πολλῆς ὀργῆς καί βαθυτάτου ἀποτροπιασμοῦ ἐπιστολή τοῦ ἀξιοτίμου κ. Νίκου Σωτηροπούλου, Ὑπευθύνου Τομέως Πολιτισμοῦ τῆς ΟΝΝΕΔ δημοσιευθεῖσα εἰς τό δημοσιογραφικόν ὄργανο τοῦ ὁμίλου κ. Ἀλαφούζου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (http://news.kathimerini.gr/ 4dcgi/_w_articles_columns_2_19/06/2012_486087) τῆς 19/6/2012, τοῦ ὁποίου μάλιστα τό τηλεοπτικόν ὄργανον ΣΚΑΪ ἐνεφάνιζε τόν ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΤ ὡς προηγούμενον τῆς ΝΔ), συμπαραστάσεως εἰς τούς συντελεστάς τοῦ ἀθλιοτάτου καί χυδαιοτάτου καί προδήλως ἀνεπερείστου θεατρικοῦ ἔργου Corpus Christi τοῦ κατά δήλωσίν του ὁμοφυλοφίλου Ἀμερικανοῦ συγγραφέως Τέρενς Μάκ Νάλι καταδικασθέντος πρότριτα καί ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (http://www.ecclesia.gr/greek/ holysynod/anakoinothenta.asp?id=1518&what_sub=announce) ὡς ἀήθης ἐπίθεσις καί προσβολή κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, μέ τήν φαιδροτάτη ἐπιχειρηματολογία «ὅτι διώχθηκαν γιά προσβολή τῶν θείων. 
Αὐτή ἡ κίνηση προβληματίζει κάθε φιλελεύθερο πολίτη, ὁ ὁποῖος βιώνει καθημερινῶς πλέον τόν σταδιακό ἐκφασισμό τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι καί δέν πρέπει νά γίνει Ἰράν. Εἶναι κομμάτι τοῦ δυτικοῦ κόσμου καί ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, τῆς τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένη».

Ὥστε κατά τόν ὑπεύθυνον τομέως Πολιτισμοῦ τῆς Νεολαίας τοῦ Ὑμετέρου κόμματος, Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ἡ κακόβουλος ἀπόδοσις εἰς τόν αἰώνιο Θεό χυδαίων, διαστροφικῶν καί βορβορωδῶν παθῶν διά τῶν ὁποίων ἀνατρέπεται πλήρως ἡ ἀνθρωπίνη φυσιολογία καί ὀντολογία ἀποτελεῖ «ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης τῆς τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης»;
Συνεχίζει ὅμως ὁ φέρελπις αὐτός νεανίας τοῦ Ὑμετέρου κόμματος: «Ἡ ὕπαρξις ἤ ἡ στενή ἐφαρμογή προδήλως ἀντισυνταγματικῶν καί ἀντιθέτων μέ τήν κοινοτική καί Εὐρωπαϊκή νομοθεσία διατάξεων, ἀλλά καί τήν πρόσφατη νομολογία μας, εἶναι ἐξόχως προβληματική.
Διώξεις φρονημάτων, ὅπως ἐκεῖνες πού ὁδήγησαν τόν Σωκράτη στό κώνειο, ἐπιστήμονες στά κρεματόρια τῶν ναζί καί καλλιτέχνες στά γκουλάγκ τοῦ Στάλιν, πρέπει νά ἀποδοκιμάζονται» ἀποδεικνύων ὅτι εἶναι παντελῶς ἄμοιρος καί ἄγευστος τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ, παρ’ ὅτι φέρει τόν βαρύγδουπο τίτλο τοῦ ὑπευθύνου τομέως Πολιτισμοῦ, διότι ὁ ποινικός νομοθέτης προβλέπει τήν διάταξι διά τήν κακόβουλο βλασφημία τῶν θείων (ἀδίκημα πού στοιχειοθετεῖται ἐκ τοῦ σεναρίου τοῦ συγκεκριμένου θεατρικοῦ ἔργου) ὄχι ἀσφαλῶς διά νά προστατεύσει τό πλησσόμενο πρόσωπο τοῦ Παναγίου Θεοῦ, μή ἔχοντος ἀνάγκη ἀνθρωπίνης προστασίας καί ποινικῆς καταστολῆς, ἀλλά τήν κοινωνική συνοχή διότι ἀντιλαμβάνεται κάθε ἐχέφρων τί μπορεῖ νά προκύψη ὅταν ὁ εἷς ἐξυβρίζει χυδαία τόν Θεό τοῦ ἑτέρου μή σεβόμενος τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τοῦ ἄλλου καί ἐν προκειμένῳ τῆς πλειονοψηφίας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.
Διά τόν λόγο αὐτό δέν διώκεται ἡ ἀρνητική κριτική οἱασδήποτε θρησκευτικῆς παραδοχῆς ἤ καί ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ ἀλλά μόνο ἡ κακόβουλος βλασφημία. Συνεπῶς ἡ σύγχυσις τῶν ἐννοιῶν πού προκύπτει ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. ὑπευθύνου τομέως πολιτισμοῦ τῆς ΟΝΝΕΔ εἶναι πρόδηλος.

Κατακλείει τήν ἐπιστολή του ὁ ἀνωτέρω γράφων: «Ὡς ὀργάνωση νέων τῆς Νέας Δημοκρατίας συμπαραστεκόμαστε στούς ἠθοποιούς πού διώχθηκαν. Γιατί θεωροῦμε πώς ἀνοιχτή κοινωνία εἶναι ἐκείνη ὅπου ὅποιος διαφωνεῖ ἤ ἀμφισβητεῖ τήν πλειοψηφία ζεῖ μέ ἀσφάλεια καί ἐλευθερία».
Διερωτώμεθα, ὁ συγκεκριμένος ἐκφράζει τήν νεολαία τῆς ΝΔ ἤ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διότι κατά μυστηριώδη σύμπτωσι οἱ ἕωλες, ψευδεπίγραφες, ἀνεπέρειστες καί ἀπαράδεκτες ἀπόψεις του ἐκφράζουν ad hoc τό κοσμοείδωλο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ἀφεντικῶν τῆς Νέας Τάξης. Παραμένει δέ ἀνεξήγητο διά ποῖο λόγο ὁ ὑπεύθυνος τομέως Πολιτισμοῦ τῆς Νεολαίας τοῦ Ὑμετέρου κόμματος ἔσπευσε νά στέρξει εἰς βοήθεια τῶν βλασφήμων ὡσάν νά προσπαθεῖ νά λάβει πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης ἐκ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ὁμοφρόνων του.
Ἐάν δέν ἀποκηρυχθοῦν αὐθωρεί ἀπό τό Ὑμέτερο κόμμα οἱ σχετικές δηλώσεις δυστυχῶς ἡ ὑφέρπουσα ἄποψις ὅτι «ἄσπρος σκύλος, μαῦρος σκύλος τό ἴδιο εἶναι» ἔχεται ἀληθείας. Δέν λησμονοῦμε ἄλλωστε τό γεγονός ὅτι ἐπί Πρωθυπουργίας Κων. Καραμανλῆ καί Ὑπουργίας Μαριέτας Γιαννάκου ἀπεπέμφθησαν ἀπό τήν μαθητική κοινότητα οἱ Κληρικοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού ἐνεργοῦσαν ὡς πνευματικοί σύμβουλοι γεγονός πού ἐπί 20ετία δέν εἶχε διανοηθεῖ νά πράξει τό ΠΑΣΟΚ.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ἀναγνωρίζω τό Ὑμέτερο βαρύ φορτίο πού ἀναλάβατε διά τήν διάσωσι τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καί ἀναγνωρίζω τήν ἀλλαγή πλεύσεως τοῦ Ὑμετέρου κόμματος τό ὁποῖο ἐπανατροχιάζετε ἐπί τῶν ἀρχῶν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἡ ἀντιμετώπισις συμπεριφορῶν ὡς τοῦ συγκεκριμένου κυρίου, θά πρέπει νά ἀποτελέσει πρωταρχική μέριμνα τῆς Ὑμετέρας διαχειρίσεως διότι πρακτικές καί ἀντιλήψεις ὡς ἡ συγκεκριμένη ὡδήγησαν σέ αὐτή τήν ἔκπτωσι καί ἐκπτώχευσι τοῦ δημοσίου βίου, ἐπειδή ἀρνηθέντες τήν πνευματική διάστασι τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί βυσσοδομοῦντες κατά τοῦ αἰωνίου Θεοῦ ἀποκαθηλώσαμε καί ἀπομειώσαμε τίς ἀξίες καί τά ἰδεώδη μέ προφανῆ συνέπεια τήν τραγική καθημερινότητα πού βιώνουμε κατά τήν μεγαλειώδη ρήση τοῦ Ντοστογιέφσκι: «Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται».

Κατακλείων θά ἤθελα δημοσίᾳ νά μᾶς δηλώση ὁ κ. ὑπεύθυνος τομέως Πολιτισμοῦ τῆς ΟΝΝΕΔ, ἐάν χορηγῆ τήν ἄδεια καί τήν ἔγκρισί του νά παρουσιάσωμε «καλλιτεχνικό» θεατρικό δρώμενο εἰς τό ὁποῖο θά ἐμφανίζωνται ὁ μέν πατήρ του ἐκδιδόμενος εἰς τήν ὁδόν Συγγροῦ, ἡ δέ μήτηρ του ἐκπορνευομένη εἰς τήν ὁδό Φυλῆς. Ἀναμένω τήν παροχή τῆς σχετικῆς ἀδείας ἀπό τόν «φιλελεύθερο» καί προοδευτικό καί φέρελπι αὐτό νεανία, διότι εἰς τό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῆς τέχνης θά συγγραφεῖ καί θά παρουσιαστεῖ ἕνα τέτοιο χυδαῖο, ἐξυβριστικό, ἀνυπόστατο καί βορβορῶδες ἔργο.    

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε καί

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί τοῦ αισχροῦ θεατρικοῦ ἔργου «Corpus Christi»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου