Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Γιὰ τὴ Χριστιανὴ σύζυγο. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος


Νὰ σέβεσαι πρῶτα τὸν Θεὸ καὶ μετὰ τὸν ἄνδρα σου, ποὺ εἶναι μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ ρυθμιστὴς τῶν σκέψεών σου. Αὐτὸν μόνο ν’ ἀγαπᾶς καὶ σ’ αὐτὸν μόνο νὰ ζητᾶς ν’ ἀρέσης. Καὶ πιὸ δυνατὴ καὶ διαρκὴς νὰ εἶναι ἡ στοργή σου γι’ αὐτὸν μέσα στὸν γάμο, ἂν αὐτὸς σ’ ἀγαπᾶ σωστά. Τὸ θάρρος σου νὰ μὴν εἶναι ὅση ἡ ἀγάπη τοῦ ἄνδρα σου ἀλλὰ ὅσο πρέπει, γιατὶ σ’ ὅλα τὰ πράγματα ὑπάρχει κορεσμός, στὴν ἀγάπη ὅμως δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχη…
    Ὅταν θυμώνη ὁ ἄνδρας σου νὰ ὑποχωρῆς, ὅταν κουράζεται νὰ τὸν βοηθᾶς μὲ μαλακὰ λόγια καὶ καλὲς συμβουλές. Καὶ ὁ λεοντοκόμος δὲν καταπραΰνει μὲ βὶα τὴν ὀργὴ τοῦ θηρίου, ὅταν αὐτὸ βρυχᾶται θυμωμένο, ἀλλὰ τὸ δαμάζει μὲ χάδια, μὲ γλυκὰ καὶ κολακευτικὰ λόγια.
Ποτὲ μὴν ὑβρίσης τὸν ἄνδρα σου γιὰ κάποια ζημία ποὺ ἔκανε, ἔστω κι ἂν ἔχης πολὺ θυμό· μεγάλος πλοῦτος γιὰ σένα εἶναι ὁ ἴδιος. Οὔτε γι’ ἄστοχες ἐνέργειές του νὰ τὸν ὑβρίζης, γιατὶ ἡ ὕβρις εἶναι ἀπρέπεια…

    Κοινὲς νἄχετε τὶς χαρὲς κι ὅλες τὶς λύπες, κοινὲς τὶς φροντίδες, γιατὶ ἔτσι θὰ προκόψη τὸ σπίτι. Νὰ ἐκφράζης τὴ γνώμη σου ἀλλὰ νὰ ἀποφασίζη ὁ ἄνδρας σου. Ὅταν αὐτὸς λυπᾶται, λυπήσου λίγο μαζί του, γιατὶ εἶναι εὐχάριστη ἀνακούφισι τῆς λύπης ἡ λύπη τῶν φίλων.
Ἀμέσως ὕστερα ὅμως νἆσαι χαρούμενη καὶ χωρὶς ἀγωνία. Λιμάνι ἀκύμαντο εἶναι γιὰ τὸ θλιμμένο σύζυγο ἡ γυναίκα του…
    Μὴ φεύγης συχνὰ ἀπ’ τὸ σπίτι σου οὔτε νὰ πηγαίνης γιὰ εὐχαρίστησι σὲ δημόσιες κι ἄτακτες συγκεντρώσεις. Αὐτὸ ἀφαιρεῖ τὴ ντροπὴ κι ἀπὸ τὶς ντροπαλὲς καὶ σμίγει τὰ μάτια μὲ μάτια. Καὶ τὸ χάσιμο τῆς ντροπῆς εἶναι μητέρα ὅλων τῶν αἰσχροτήτων. Νὰ πηγαίνης στὶς καλὲς συγκεντρώσεις μαζὶ μὲ τοὺς συνετούς, γιὰ νὰ ἐντυπώσης στὸ νοῦ σου κάποιον καλὸ λόγο ἢ νὰ κόψης κάποιο ἐλάττωμα ἢ νὰ ἐνισχύσης τὸ δεσμὸ μὲ τοὺς ἀρίστους…
    Σὲ συμπόσιο γάμου ἢ γενεθλίων, ποὺ γίνονται ἀγάπες, θορυβώδεις χοροί, καγχασμοί, ἄτοπα ἀστεῖα, νὰ μὴ πηγαίνης, γιατὶ αὐτὰ μὲ θέλγητρα διαλύουν γρήγορα τὴν ἁγνότητα, ὅπως οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου τὸ κερί. Οὔτε νὰ κάνης στὸ σπίτι σου ἰδιωτικὰ συμπόσια εἴτε εἶναι παρὼν εἴτε ἀπουσιάζει ὁ ἐνάρετος σύζυγός σου. Ἡ κοιλιὰ ἂν περιοριζόταν ἴσως θὰ κυριαρχοῦσε στὰ πάθη…
    Στολίδια τ΄αὐτιὰ νἄχουν ὄχι μαργαριτάρια ἀλλὰ τὸ νὰ ἀκοῦν καλὰ λόγια, καὶ νὰ τὰ κλείνη ὁ νοῦς στὰ κακά. Ἔτσι εἴτε κλειστὰ εἶναι εἴτε ἀνοικτὰ θὰ μένη ἁγνὴ ἡ ἀκοή… Ἂν ἔχης ἀχαλίνωτη γλῶσσα θὰ εἶσαι πάντοτε ἐχθρὸς τοῦ ἄνδρα σου. Ἡ ἀνόητη γλῶσσα πολλὲς φορὲς ἔκανε κακὸ καὶ στοὺς ἀθώους. Προτιμότερη ἡ σιωπὴ ἀκόμη κι ὅταν ἐπιβάλλεται νὰ μιλήση κανείς, παρὰ ἡ ὁμιλία ὅταν δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ λόγο κι εἶναι ἄτοπος. Ἄφησε τὴν ἐπιθυμία τοῦ λόγου… Καὶ τοῦτο ἄκουσε· νὰ μὴ ἔχης ἀδάμαστη σαρκικὴ ὁρμή, οὔτε πάντοτε νὰ χαρίζεσαι στὸν σύζυγό σου. Πεῖσε τὸν ἄνδρα σου νὰ σέβεται τὶς ἱερὲς μέρες. Γιατὶ πρέπει ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ νὰ ὑποτάσσεται στοὺς θείους νόμους, ἂν καὶ τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου τὸν ὅρισε ὁ ἄσαρκος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ στὸ γένος μας, γιὰ νὰ βοηθήση τὸ πλάσμα του, ὥστε ἐνῶ ἄλλοι ἔρχονται κι ἄλλοι ἀπέρχονται, ἡ γέννησι νὰ διατηρῆ τὸ μεταβαλλόμενο ἀνθρώπινο γένος, ποὺ εἶναι σὰν ποτάμι ἄστατο λόγῳ τοῦ θανάτου καὶ σταθερὸ λόγῳ τῆς τεκνογονίας…


Ἀπὸ τὸ βιβλίο :

Ὀρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία, 1995
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη .

arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου