Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Τὰ πέντε ἀδέλφια τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας


 Στοὺς Πατέρες τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας φάνηκε περίεργο ποὺ δὲν ἄκουγαν νὰ μαλώνουν τὰ πέντε ἀδέλφια, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τολμοῦσε νὰ πάει γιὰ νὰ ἰδεῖ τί συμβαίνει.
    Τὴν τρίτη πρὸς τὴν τέταρτη ἡμέρα, στὸν ὕπνο τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης παρουσιάζεται ἡ Ἁγία Ἄννα καὶ τοῦ εἶπε: «Πηγαίνετε μὲ τοὺς Πατέρες νὰ θάψετε, μὲ δόξες καὶ τιμές, τοὺς πέντε Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, τὰ πέντε ἀδέλφια, ποὺ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου γίνανε καλόγεροι καὶ ἀπὸ φθόνο τοῦ διαβόλου μαλώνανε χωρὶς αἰτία καὶ παρὰ τὴ θέλησή τους, τὸ βράδυ ὅμως κάθε ἡμέρα μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο, συγχωροῦσε ἀπὸ τὴν καρδιά του ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ δὲν βάστηξε ποτὲ ἡ κακία μέσα τους οὔτε μιὰ ὁλόκληρη ἡμέρα, διότι ἐφάρμοζαν μὲ ἀκρίβεια τὸ ρητὸ ποὺ λέγει: «Μὴ ἐπιδυέτω ὁ ἥλιος ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν», «ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε».
    Ὁ Δικαῖος – πρόεδρος τῆς Σκήτης – ἅμα ἄκουσε αὐτὰ ἀπὸ τὴν Ἁγιάννα, ἀμέσως κάλεσε τοὺς Πατέρες σὲ γεροντικὴ Σύναξη καὶ πῆγαν ὅλοι στὴν Καλύβα, ποὺ ζοῦσαν τὰ πέντε ἀδέλφια, βρῆκαν τὴν πόρτα ἀνοιχτή, μπῆκαν μέσα καὶ βρῆκαν σὲ στάση ποὺ βάνουμε μετάνοια μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ τοὺς πέντε πεθαμένους νὰ ἐκπέμπουν ἄρρητη εὐωδία καὶ ἐπληρώθη σ’ αὐτοὺς τὸ ρητὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ λέγει: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε…», «καὶ ὅπου εὑρῶ σε ἐκεῖ καὶ κρινῶ σε».

    Τότε ὅλοι οἱ Πατέρες, ἀφοῦ πήραν ἕνα μάθημα ἀνεξικακίας ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς αὐτούς, μὲ τιμὲς καὶ θυμιάματα συνόδευσαν τοὺς Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καὶ κήδευσαν τὰ σώματά τους στὸ κοινὸ κοιμητήρι μὲ τοὺς ἄλλους Πατέρες καὶ δόξασαν τὸ Θεό, ποὺ μὲ κάθε τρόπο οἰκονομεῖ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.


   

Ἀπὸ τὸ βιβλίο :
«ΤΕΛΗ ΟCIAKA»,
(Γεροντικὸν Ἁγίου ὅρους, Α΄)
Θεσσαλονίκη 2006.
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.


arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου