Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

Ἐκκλησιομάχος ὑποψήφιος δήμαρχος Ἀθηναίων.

Γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὁ συνήγορος τοῦ πολίτη - ἤ μήπως τοῦ διαβόλου;


Ἀνεκοινώθη ὅτι τό κυβερνῶν κόμμα καθώς καί ἄλλαι πολιτικαί κινήσεις τῆς Ἀριστερᾶς προβάλλουν καί στηρίζουν ὡς ὑποψήφιον Δήμαρχον Ἀθηναίων τόν κ. Γεώργιον Καμίνην, μέχρι πρότινος Συνήγορο τοῦ Πολίτη. 
Ὁ κ. Καμίνης εἶναι νομομαθής, δυστυχῶς ὅμως ἐχρησιμοποίησε τάς γνώσεις του διά νά πλήξη τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας.  Αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν κατάργησιν τῆς Ἐξομολογήσεως εἰς τά Σχολεῖα. 
Μέ τό ψευδές ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν καταπιέζονται οἱ μαθηταί ἀπό τήν παρουσίαν τῶν ἱερέων ἔστειλε σύστασιν-ἐντολήν πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τό 2006 καί ἐπέτυχε τήν πλήρη ἔξωσιν τῶν κληρικῶν ἀπό τά Δημόσια Σχολεῖα. 
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι καί εἰς τήν Κύπρον ὑπάρχει Συνήγορος τοῦ Πολίτη (Ἐπίτροπος Διοικήσεως), ἀλλά ἐκεῖ ἡ Ἐξομολόγησις γίνεται κανονικῶς εἰς τά Σχολεῖα διά ὅσους μαθητάς τό ἐπιθυμοῦν.
προσωπική ἐμπάθεια τοῦ κ. Καμίνη ἀπεστέρησε ἀπό τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῆς Ἑλλάδος τό δικαίωμα νά ἐξομολογοῦνται προαιρετικῶς εἰς τό χῶρον τοῦ Σχολείου κατά τάς παραμονάς τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων. ἴδιος πάλιν κ. Γ. Καμίνης ἀνεστάτωσε τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τό 2008 ἐπιμένων νά ἀπαλλάσωνται ἀπό τά Θρησκευτικά ἀκόμη καί Ὀρθόδοξοι μαθηταί, ἐνῶ τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας εἶχε δώσει αὐτό τό δικαίωμα μόνον εἰς τούς ἀλλοθρήσκους καί ἑτεροδόξους.
κ. Γεώργιος Καμίνης ἐπέδειξε συμπεριφοράν Ἐκκλησιομάχου καί οἱ δημόται τῶν Ἀθηνῶν ἄς τό ἔχουν ὑπ᾽ ὄψιν των, ὅταν θά ψηφίσουν τήν 7ην Νοεμβρίου τ.
Ένα ενδιαφέρον σχόλιο από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ της 24.9.2010
 K.X. 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ                                                                       http://exagorefsis.blogspot.com/2010/10/blog-post_1355.html#more   

Εἴθε ὁ Θεός νά δίνει μετάνοια σέ ὅλους μας διότι ὑπάρχει καί τό καμίνι τῆς κολάσεως ἀγαπητέ Γεώργιε Καμίνη, στό ὁποῖο εἴθε νά μήν βρεθεῖ κανένας. «Εἶναι σκληρό νά κλωτσᾶς τά καρφιά μέ γυμνά πόδια» εἶπε ὁ Θεός στόν Σαῦλο, ἐκκλησιομάχο τῆς τότε ἐποχῆς. Ἀλλ' ἐκεῖνος μετενόησε καί ἔγινε ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος. Ἄς εὐχηθοῦμε νά γίνει τό ἴδιο καί μέ ὅλους τούς σύγχρονους ἐκκλησιομάχους. Γιά νά μήν πάει κανείς στήν «κάμινο τοῦ πυρός τήν καιομένην» αἰωνίως καί στερηθεῖ τόν γλυκό Παράδεισο. 

hristospanagia3.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου