Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Γονεῖς καί παιδαγωγοί»

«Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα   π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα

«Γονεῖς καί παιδαγωγοί»


Μέ κάθε φροντίδα προστατέψτε τά  παιδιά σας ἀπό τίς ἰδιοτροπίες.  Ἀλλιῶς τά  παιδιά γρήγορα θά λησμονήσουν τήν ἀξία τῆς ἀγάπης σας, θά πνίξουν τή συνείδησή τους, νωρίς θά χάσουν τήν ἁγία, εἰλικρινῆ, θερμή ἀγάπη τῆς καρδιᾶς, καί φθάνοντας σέ  ὥριμη ἡλικία θά παραπονιοῦνται πικρά ὅτι στήν νεότητά τους τά  χάϊδευαν ὐπερβολικά καί ἀνέχονταν ὅλες τίς ἰδιοτροπίες τους.
     Ἡ ἰδιοτροπία εἶναι τό σπέρμα τῆς βλᾶβης τῆς καρδιᾶς, ἡ σκουριά τῆς καρδιᾶς, ὁ σκόρος τῆς ἀγάπης, ὁ σπόρος τῆς κακίας καί βδέλυγμα γιά τόν Κύριο.
    Οἱ γονεῖς θά τιμωρηθοῦν ὄχι μόνο γιά τίς ἁμαρτίες τους, ἀλλά καί γιά τίς ἁμαρτίες τῶν παιδιῶν τους, ἄν δέν τά  ἀνέθρεψαν μέ εὐσέβεια.
    Δῶστε ἰδαίτερη προσοχή στήν διαφύλαξη τῆς καθαρότητας τα[ςη συνειδήσεως τῶν παιδιῶν σας καί τῶν παιδιῶν πού διαπαιδαγωγεῖτε.  Γιά τά  παιδά ἡ συνείδηση ὀφείλει νά εἶναι ὀ καλύτερος ὁδηγός καί κριτής κατά τήν διάρκεια ὁλόκληρης τῆς ζωῆς τους.  Προσέξτε, ὥστε νά μή γίνουν, μεγαλώνοντας, ἀσυνείδητοι, νά μή γίνουν μάστιγα τῆς κοινωνίας καί αἰτία πολλῶν δακρύων σας.

Φοβερές ἀλήθειες γιά τίς μητέρες καί τά  παιδιά΄ καί νουθεσίες σύντομες γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του.

Σύντομη προσευχή γιά τή μητέρα πού γέννησε νεκρό παιδί.

«Θεέ πολυεύσπλαχνε, ἐλέησε τό τέκνο μου, τό ὁποῖο νεκρώθηκε στήν μήτρα μου καί γιά τήν πίστη καί τά δακρυά μου, μήν τοῦ στερήσεις το Θεῖο Σου Φῶς»

Τό μωρό, ἡ μητέρα τοῦ ὁποίου πέθανε μαζί του κατά τό χρόνο τῆς ἐγκυμοσύνης, κατά τήν ἀνάσταση θά παρουσιαστεῖ σάν τέλειος ἄνδρας καί θά γνωρίσει τή μητέρα του κι ἐκείνη τό παιδάκι της.  Ἀφοῦ δέν εἶδαν ἐδῶ ὁ ἕνας τόν ἄλλο, θά ἰδωθοῦν ἐκεῖ.
      Κατά τήν ἀνάσταση δέ θά ὐπάρχουν νέοι καί γέροι. Ἐκεῖνοι πού γεννήθηκαν πρόωρα θά ἐμφανισθοῦν ἔτσι ὅπως καί οἱ ἐνήλικοι.
     Ἡ ἀκόλαστη γυναίκα πού ἐξόντωσε τόν καρπό πού εἶχε  συλλάβει στήν κοιλιά της, ὥστε νά μη δεῖ αὐτό τό τωρινό κόσμο, καί αὐτή δέ θά ἰδεῖ τό μέλλοντα αἰῶνα.
     Ὅπως αὐτή δέν ἐπέτρεψε σ’ αὐτό νά ἀπολαύσει τή ζωή καί τό φῶς σ’ αὐτό τόν αἰῶνα, ἔτσι κι αὐτο θά τῆς στερήσει καί τό φῶς σ’ ἐκεῖνον τόν αἰῶνα.
     Ἐφόσον αὐτή ἀποφάσισε νά ἐξολοθρεύσει τόν καρπό τῆς κοιλιᾶς της πρόωρα, γιά νά το κρύψει στό  σκοτάδι τῆς γῆς, καί αὐτή ἡ ἴδια, σάν νεκρός καρπός θα ἐκριφθεῖ στό  πῦρ τό ἐξώτερον.  Αὐτή εἶναι ἡ δίκαιη ἀνταπόδοση γιά τίς ἀκὀλαστες γυναῖκες πού ἐπιβουλεύονται τή ζωή τῶν παιδιῶν τους.  Ὁ Κριτής θά τῆς τιμωρήσει στόν αἰώνιο θάνατο καί θά τίς ρίξει στήν ἄβυσσο τῶν βασάνων, τήν πλήρη δυσωδίας καί σήψεως.


 Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου