Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Συγχαρητήριο γράμμα σε μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο από Ιερό Κοινόβιου Οσίου Νικοδείμου Πενταλόφου ΓουμένισσαςΕν Πενταλόφω, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος,
24η Μαΐου 2010


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσού
κ. Αθανάσιον
Πανιερώτατε, εξαιτούμεθα τάς αγίας Υμών αρχιερατικάς ευχάς τε και ευλογίας.
Χαράν μεγάλην εχάρημεν σφόδρα άμα τη αναγνώσει της εν τώ διαδικτύω δημοσιευθείσης Υμετέρας συνεντεύξεως εις την εφημερίδαν «Φιλελεύθερος». Εδοξάσαμεν τον Θεόν διά την καλήν ομολογίαν ήν εδώκατε εν παρρησία και συνέσει. Ηγαλλίασε το πνεύμα ημών, βλέποντας Υμάς, έναν Ορθόδοξον Επίσκοπον, να αίρεται εις το ύψος των περιστάσεων, να διαλύη την σιωπήν, να στηρίζη το ταλαιπωρούμενον και σκανδαλιζόμενον ποίμνιον εις πατρώαν αυτού πίστιν. Επιτέλους, Ορθόδοξος φωνή Ορθοδόξου επισκόπου! Και μάλιστα, αποπνέοντος το άρωμα της Αθωνικής ερήμου.
Ηγιάσθη το στόμα Υμών διά της καλής ταύτης ομολογίας. Ανεπαύσατε τα πλήθη των μοναστών και των πιστών, οίτινες οδυνώνται ορώντες τα αλλεπάλληλα ταπεινωτικά πλήγματα επί του αχράντου Σώματος του Κυρίου, την θεοΐδρυτον Εκκλησίαν. Επιβεβαιώσατε εις την καρδίαν του ποιμνίου οία αληθώς είναι η πίστις των Πατέρων του και απετινάξατε θαρσαλέως την αιρετικήν αχλύν.

Επελέξατε δε μάλιστα όπως η συνέντευξις δοθή επί τη μνήμη των δεκατριών οσιο-μαρτύρων της
Καντάρας, των υπό των Λατίνων μαρτυρησάντων, η δε συνέντευξις αύτη εδημοσιεύθη την ημέραν της Πεντηκοστής. Ως αληθώς, νέαν Πεντηκοστήν εζήσα-μεν!!! Το Άγιον Πνεύμα παρεκίνησεν μέν Υμάς εις την καλήν ομολογίαν, ανέψυξε δε ημάς τους αναγινώσκοντας τα γλυκύτατα λόγια Υμών διά της δρόσου της Αυτού Χά-ριτος. Όασις εις την έρημον της απουσίας ορθοδόξου ομολογίας εις τα διεθνή βήματα.
Θερμώς ευχαριστούμεν Υμάς και προσευχόμεθα όπως το Άγιον Πνεύμα στηρίζη και ενισχύη Υμάς εις την περαιτέρω άρθρωσιν ομολογιακού λόγου, όπου και όποτε δεί.
Εκζητούντες τάς ευχάς Υμών, άπαντες οι αδελφοί του Ιερού Κοινοβίου κατασπα-ζόμεθα την Υμετέραν τιμίαν δεξιάν.
Ο Καθηγούμενος
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
καί οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

1 σχόλιο:

  1. Ευχαριστούμε τους καλούς πατέρες της Μονής του Αγίου Νικοδήμου για την προθυμία τους να συμπαρασταθούν προς τη δοκιμαζόμενη Εκκλησία της Κύπρου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου