Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Ἀγώνας μέσα στήν οἰκογένεια»

«Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα   π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα 

«Ἀγώνας μέσα στήν οἰκογένεια»


Πολύ μιλοῦσε ὁ στάρετς γιά τό σταυρό τῆς οἰκογένειας, γιά τό πῶς θά βρεῖς στό σπίτι σου τή σωτηρία, μέσα στό συνηθισμένο περιβάλλον τοῦ σπιτιοῦ.
-Ὁ ἐχθρός σέ μᾶς τούς πιστούς, ἰδιαίτερα δυνατά ἐπιτίθεται μέ τή διατάραξη τῆς εἰρήνης. Στούς ζηλωτές τῆς εὐσέβειας ὄχι σπάνια συμβαίνει νά δοκιμάσουν ἀπό τούς οἰκείους τους δυνατή ἀντιπάθεια καί ἐχθρότητα ἐξ αἰτίας τῆς εὐσέβειάς τους, ἄν καί αὐτοί πού τούς ἐχθρεύονται δε δείχνουν ὅτι γίνονται ἐχθροί τους λόγῳ τῆς εὐσέβειάς τους. 

Ἐδῶ πρέπει νά δείξετε ὑπομονή.  Μή συγχύζεσθε, μήν ἀπελπίζεσθε, ἀλλά θυμηθεῖτε τά  λόγια τοῦ Σωτῆρος: «Ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ». (Ματθ. 10, 36). Καί διορθῶστε τις ἐλλείψεις σας. 
Παρατηρῆστε γιατί σᾶς κατηγοροῦν οἱ γύρω σας,  ποιά πάθη βρίσκουν στήν καρδιά σας, ἐπειδή στή ζωή μέσα στό  σπίτι, ὅλα τά πάθη φαίνονται καθαρά καί οἱ συγγενεῖς τά  γνωρίζουν καλά. Δέν εἶναι, ὅπως ἔξω ἀπό τό σπίτι,  ὅπου κρύβουμε τόν ἑαυτό μας ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους πού μᾶς γνωρίζουν λἰγο.  Κοιτάξτε στόν ἑαυτό σας ἀμερόληπτα, ἐξετάστε τον.  
Ἴσως πράγματι νά ἔχετε δύσκολο χαρακτήρα, ἴσως φέρεσθαι ἀπότομα καί ἄγρια στόν πλησίον, ἴσως νά εἶστε ἄδικοι κ.λπ.  
Ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας, γίνεται πιό κοινωνικός καί ἐπιεικής, πλατύνετε τήν καρδιά σας μέ τήν ἀγάπη καί κρατηθεῖτε σταθερά στήν εὐσέβεια.  Προσπαθῆστε νά εἶσθε ἤπιοι, χωρίς θυμό, μή κάνετε παρατηρήσεις γιά ὅλα, ὑπομείνατε κάτι, ξεπερνώντας το μέ σιωπή.  Ὅταν αἰσθάνεσθε ὅτι μιά ἀποκάλυψή σας θά
προκαλέσει πυρκαϊά, τότε στίς πράξεις τοῦ πλησίον σας κάμετε τά  στραβά τά  μάτια καί προσευχηθεῖτε θερμά γι’ αὐτόν, γιατί «ἡ ἀγάπη πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει» (Α’ Κορ. 13, 7).
Πρέπει νά ποῦμε ὅτι κάθε οἰκογένεια εἶναι γιά κάθε μέλος της σάν μοναστήρι, καί καμμιά

φορά, ἀκόμη πιό δύσκολο καί αὐστηρό ἀπό κάποιο μοναχικό κοινόβιο. Προσέξτε, ὥστε νά ὑπάρχει εἰρήνη στήν ψυχή καί νά ζεῖτε εἰρηνικά ὁ ἕνας μέ τόν ἅλλο.  Κι ἄν διαταραχθεῖ ἡ εἰρήνη, προσπαθῆστε γρήγορα νά συγχωρεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.  Ὁ Σατανᾶς μέ πολλή δύναμη μάχεται κατά τῶν ἀφοσιωμένων στό  Θεό καί ἐργαζομένων γι’ Αὐτόν. 
Γι’ αὐτό πρέπει νά προσπαθοῦμε νά εὐχαριστοῦμε  τόν Κύριο πού μέ τίς θλίψεις πού μᾶς στέλνει μᾶς δείχνει καθαρά ὅτι δέν εἴμαστε ξένοι ἀπ’ Αὐτόν. «Ἐγώ ὅσους ἐάν φιλῶ, ἐλέγχω καί παιδεύω».(Ἀποκ. 3, 19) . Γι’ αὐτό ποτέ μή ζηλεύετε τούς ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦν χωρίς φτώχεια, χωρίς θλίψεις καί ἀρρώστιες.  
Εἶναι φοβερή ἡ κατάσταση, ὅταν ὁ Κύριος δέν παιδεύει γιά τίς ἁμαρτίες.  Σ’ αὐτούς τούς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς ἀναφέρεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «καί ἐξαρθήσεται ὁ ζῆλος μου ἐκ σοῦ»(Ἰεζ. 16,42). Ἡ παρηγορία δίνεται ὡς βραβεῖο γιά τήν ὑπομονή στίς θλίψεις.  Ἐάν ὅλους τους συγχωρεῖτε, ὅλους μέ εἰλικρίνεια, τούς ἀγαπᾶτε ἀνυπόκριτα, τότε καί σεῖς πάντοτε καί παντοῦ θα παρηγορηθεῖτε ἀπό τό Θεό.  Ζῆστε μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια.

Σέ μιά οἰκογένεια συνέβαιναν διαρκῶς δυσάρεστα.  Μιά ψυχή θλιμμένη καί βασανισμένη ἀπό τίς συνεχεῖς ἐπιθέσεις ἦρθε στό  Γέροντα, ἀλλά δέν κατάφερε νά συζητήσει μαζί του.  Αὐτός τῆς ἔδωσε νά διαβάσει ἕνα χαρτί πού εἶχε σχέση ἀκριβῶς μέ τό θέμα πού τή βασάνιζε: «Ἅγιοι Πατέρες γιά τίς προσβολές». Διαβάζοντας αὐτό τό χαρτί, ὅλα μέσα της ξεκαθάρισαν. Ἡ προσβολή καί ἡ θλίψη πού ἔνοιωθε ἐξαφανίστηκαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου