Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας τοῦ ὀρθόδοξου ἐπισκόπου Ράσκας κ' Πρεζρένης γιά τίς ἐπιθέσεις τοῦ UCK


Πρός Στρατηγό Michael Jackson, COMKFOR, Pristina

Ἐξοχότατο κ. Bernard Kouchner, Εἰδικό Ἐκπρόσωπο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό Κόσοβο, UNMIK, Pristina

Ἐξοχότατο κ. Sergio Vieira de Mello, UNMIK, Pristina, UNESCO,

Γενικό Γραμματέα

Ἀγαπητοί κύριοι,

Ἀντιμετωπίζοντας ἀνησυχητικά καί σημαντικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα στό Κοσσυφοπέδιο κατά τή διάρκεια τοῦ περασμένου μήνα, μετά τήν ἀνάπτυξη τῶν δυνάμεων τῆς KFOR στήν ἐπαρχία, σᾶς γράφουμε πάλι. Γνωρίζουμε καλά τί εἶχε συμβεῖ σέ αὐτή τήν περιοχή πρίν τήν ἄφιξή σας, κατά τή σύγκρουση μεταξύ του Γιουγκοσλαβικοῦ Στρατοῦ (VJ) καί τῆς Ἀστυνομίας (MUP) ἀπό τή μία πλευρά καί τοῦ ἀποκαλούμενου Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τοῦ Κοσσυφοπεδίου (UCK) ἀπό τήν ἄλλη, καθώς καί κατά τή διάρκεια τῆς δίμηνης περιόδου τῶν νατοϊκῶν βομβαρδισμῶν ἐναντίον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἰδιαίτερά της ἐπαρχίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου...
Ἐν τούτοις, ἡ ἄμεση ἀνησυχία μας ἐπί τοῦ παρόντος εἶναι τά ἐγκλήματα ἐναντίον τοῦ σερβικοῦ πληθυσμοῦ πού ἔλαβαν χώρα ἐνώπιον τῶν διεθνῶν εἰρηνευτικῶν δυνάμεων ἀφότου οἱ συμφωνίες εἰρήνης εἶχαν ὑπογραφεῖ (Ἡ Ἀπόφαση 1244 τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί ἡ Στρατιωτική Συμφωνία μεταξύ του ΝΑΤΟ καί τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ Στρατοῦ στό Kumanovo).

Σύμφωνα μέ τή Στρατιωτική Συμφωνία ἡ KFOR ἐπέτρεψε τήν ἀσφαλῆ ὑποχώρηση τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ Στρατοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας καί διαφόρων παραστρατιωτικῶν ὁμάδων ἀλλά δέν

ἔχει ἀκόμα κατορθώσει νά ἑδραιώσει τήν ἀσφαλῆ προστασία καί τήν εἰρηνική ζωή γιά ὅλους τους κατοίκους τοῦ Κοσσυφοπεδίου, κάτι πού ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς δεσμεύσεις της πού προβλέπονταν ἀπό τή Συμφωνία. Τώρα οἱ Ἀλβανοί καταπιέζουν τούς Σέρβους καί διαπράττουν τά ἴδια ἐγκλήματα κατά τῶν Σέρβων καί τῶν ἄλλων μή ἀλβανικῶν κοινοτήτων, τά ὁποία διαπράχθηκαν ἐναντίον τῶν Κοσοβάρων Ἀλβανῶν τόν καιρό τοῦ καθεστῶτος Milosevic. Ὅμως, αὐτά τά πρόσφατα ἐγκλήματα συμβαίνουν ἐν καιρῶ εἰρήνης καί μέ τήν παρουσία τῶν στρατιωτῶν τῆς KFOR, πολύ συχνά μπροστά στά μάτια τους! Ἀναμφίβολα, τόν καιρό τοῦ πολέμου οἱ ἀπαγωγές, οἱ βιασμοί, οἱ δολοφονίες καί οἱ σφαγές ἀθώων ἀνθρώπων, οἱ πυρπολήσεις τῶν σπιτιῶν τους καί τῶν ἱερῶν τόπων τούς (ἁπλά ἐπειδή ἀνήκουν σέ ἀνθρώπους ἄλλης θρησκείας) εἶναι φρικτά ἐγκλήματα.

Ὅμως, κατά τή γνώμη μᾶς εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο ἀδίκημα, νά διαπράττονται καί νά ἐπιτρέπονται παρόμοιες ἐγκληματικές πράξεις ἀφότου ἔχει ἀποκατασταθεῖ ἡ εἰρήνη. Αὐτό ἀκριβῶς ὑπομένει ὁ σερβικός πληθυσμός αὐτή τή στιγμή. Μετά τήν ἀποχώρηση τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ Στρατοῦ ἀπό τά Ἀλβανικά Σύνορα καί τήν ἄφιξη τῶν στρατιωτῶν τῆς KFOR, ὀρδές ὁπλοφόρων τοῦ UCK, διάφορες ὁπλισμένες σπεῖρες ἐγκληματιῶν εἰσέβαλαν χωρίς ἔλεγχο ἀπό τήν Ἀλβανία στό Κόσοβο. Σέ περίοδο μόλις δύο ἑβδομάδων σχεδόν ὅλοι οἱ Σέρβοι ὑποχρεώθηκαν νά ἐγκαταλείψουν τίς περιοχές Suva Reka, Prizren, Djakovica, Decani, Pec, Djurakovac, Klina, Istok (περιοχή Μετοχίων), Urosevac, Vucitrn, Srbica καί ἔτσι προκλήθηκε ἡ ταχύτερη καί πλήρης ἐθνική ἐκκαθάριση ἀπό αὐτό τό τμῆμα τῆς ἐπαρχίας. Περισσότεροι ἀπό 80.000 Σέρβοι ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἀπό τά σπίτια τους.

Τήν ἴδια στιγμή, παράλληλα μέ τήν ἔξοδο τοῦ Ὀρθόδοξου Σερβικοῦ λαοῦ καί τά ἀναρίθμητα ἐγκλήματα καί τίς ἀγριότητες (διά τῆς βίας ἐκδιώξεις ἀπό διαμερίσματα καί κατοικίες, ληστεῖες, βιασμοί, ἀπαγωγές, δολοφονίες, σφαγές ἀθώων ἀνθρώπων) πραγματοποιεῖται μία διαδικασία συστηματικῆς ἐκρίζωσης τῆς σερβικῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς. Μέχρι τώρα ἔγιναν πολλές σημαντικές ἐπιθέσεις κατά τῶν ναῶν καί μοναστηριῶν μας. Οἱ ναοί λεηλατοῦνται, πυρπολοῦνται, ἰσοπεδώνονται καί βεβηλώνονται.

Εἶναι σημαντικό νά ἀναφέρουμε τίς ἐπιθέσεις στούς ἀκόλουθους τόπους λατρείας:

1. Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος κοντά στό Musutiste (κοντά στή Suva Reka), 14ος αἰώνας, λεηλατήθηκε, πυρπολήθηκε καί τελικά καταστράφηκε μέ ἐκρηκτικά,
2. Ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Musutiste (Suva Reka) πού ἐγκαινιάσθηκε τό 1315, κάηκε καί καταστράφηκε ὁλοσχερῶς μέ ἐκρηκτικές ὕλες,
3. Τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Μάρκου στήν Korisa (κοντά στό Prizren) πού χρονολογεῖται ἀπό τό 1467, πυρπολήθηκε, ὑπέστη βανδαλισμούς, καί ἰσοπεδώθηκε μέ χρήση ἐκρηκτικῶν,
4. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στό Binac (κοντά στή Vitina), πού ἱδρύθηκε τό 14ο αἰώνα, πυρπολήθηκε καί γκρεμίστηκε σχεδόν ὁλόκληρη,

5. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Dolac (κοντά στήν Klina), κτισμένη τό 1620, βεβηλώθηκε καί πυρπολήθηκε,
6. Ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Bijelo Polje (κοντά στό Pec), κτισμένος τό 16ο αἰώνα (ἀνοικοδομημένος τό 19ο αἰώνα), λεηλατήθηκε καί πυρπολήθηκε,

7. Ὁ ἐνοριακός ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ στήν Pecka Banja (κοντά στό Pec), κτισμένος τό 1996, ὑπέστη βανδαλισμούς καί πυρπολήθηκε,
8. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παρθένου Μαρίας στό χωριό Naklo (κοντά στό Pec), κτισμένος τό 1985, ὑπέστη βανδαλισμούς καί πυρπολήθηκε,
9. Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος στό χωριό Velika Reka (κοντά στό Vucitrn), κτισμένος τό 1997, βεβηλώθηκε καί πυρπολήθηκε,
10. Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος στό Petric, κτισμένος τό 1993, ὑπέστη βανδαλισμούς καί ἰσοπεδώθηκε μέ ἐκρηκτικά,
11. Ὁ ἐνοριακός ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό χωριό Petrovce (κοντά στήν Kosovska Kamenica), ὑπέστη βανδαλισμούς καί πυρπολήθηκε.
12. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό χωριό Slovinje (κοντά στό Lipljan), κτισμένος τό 16ο αἰώνα, πυρπολήθηκε καί ἀργότερα ἰσοπεδώθηκε μέ ἐκρηκτικά,
13. Ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Οὔρου στό Urosevac, κτισμένος τό 1933, ὑπέστη βανδαλισμούς καί πυρπολήθηκε,
14. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παρθένου Μαρίας στό χωριό Podgorce (κοντά στή Vitina), ὑπέστη βανδαλισμούς καί πυρπολήθηκε,
15. Ἡ ξακουστή Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου στό Devic, πού ἱδρύθηκε γύρω στό 1440, λεηλατήθηκε καί ὑπέστη βανδαλισμούς, ὁ μαρμάρινος τάφος τοῦ Ἁγίου βεβηλώθηκε,
16. Ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στή Suva Reka, κτισμένος τό 1938, ὑπέστη βανδαλισμούς καί τελικά καταστράφηκε μέ ἐκρηκτικά,
17.Ὁ ἐνοριακός ναός τῆς Παρθένου Μαρίας στό Djurakovac (κοντά στό Pec), κτισμένος τό 1997, ὑπέστη βανδαλισμούς,
18. Ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στό Vucitrn, κτισμένος τό 1834, ὑπέστη βανδαλισμούς,
19. Ἡ Ἱερά Μονή Decani, πού χρονολογεῖται ἀπό τό 14ο αἰώνα κινδυνεύει ἀπό συμμορίες ληστῶν.Ἐκτός ἀπό ὅλους τους προανεφερθέντες ναούς καί μοναστήρια σχεδόν σέ ὅλες τίς περιπτώσεις τά κτίσματα τῶν μοναστηριῶν τά "κονάκια" καί τά οἰκήματα τῆς ἐνορίας ἐπίσης λεηλατήθηκαν ἤ πυρπολήθηκαν.

Μᾶς ἔγινε ἐπίσης γνωστό ὅτι μερικές ἐκκλησίες στήν περιοχή Gnjilane ἔχουν ἐπίσης βεβηλωθεῖ καί πυρποληθεῖ ἀλλά δέν ἔχουμε μέχρι τώρα καταφέρει νά ἐπιβεβαιώσουμε αὐτές τίς πληροφορίες διότι δέν ἔχουμε ἐλευθερία κινήσεως.Κύριοι, μόνο κατά τή διάρκεια τοῦ πρώτου μήνα τῆς "εἰρήνης" στό Κόσοβο ἔχουμε ὑποστεῖ τέτοιες καταστροφικές συνέπειες. Ἑπομένως, ἀνησυχοῦμε ἐξαιρετικά ἐάν μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού συνέβησαν (καί ὅτι μπορεῖ νά συμβοῦν στό μέλλον) τολμήσει κανείς ἐκ τῶν διωχθέντων Σέρβων νά ἐπιστρέψει στίς ἑστίες τους καί τά ἱερά τους.Οἱ ἀπάνθρωπες πράξεις τῆς λεηλασίας καί πυρπόλησης σπιτιῶν εἶναι πράγματι ἀπεχθεῖς ἀλλά ἀκόμη περισσότερο ἀπεχθεῖς εἶναι οἱ καταστροφές τῶν ἀρχαίων θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν μνημείων - ἐκκλησιῶν, μοναστηριῶν, τζαμιῶν, τεκέδων, διότι αὐτά εἶναι οἱ οἶκοι τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λαοῦ του καί ἀνήκουν στήν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Φανταστεῖτε τή μοχθηρία, τή σκληρότητα, καί τή βαρβαρότητα πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτό τόν ἀφανισμό τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν μνημείων στό Κόσοβο στό κατώφλι τοῦ μεγαλύτερου Χριστιανικοῦ Ἰωβηλαίου - τῆς ἐπετείου τῶν 2000 ἐτῶν τῆς Χριστιανοσύνης μέσα στήν πολιτισμένη Εὐρώπη. Εἰλικρινά πιστεύουμε ὅτι θά μπορούσατε νά διασφαλίσετε τήν εἰρήνη καί τή σταθερότητα στήν ἐπαρχία μέ τή βοήθεια τῆς KFOR, τῆς διεθνοῦς ἀστυνομίας καί τῆς πολιτικῆς διοίκησης. Διερωτώμεθα μόνο ἐάν θά ἐπιζήσει κανείς ἀπό τούς Κοσοβάρους Σέρβους γιά νά δεῖ τή μέρα αὐτή, ἄν δέν ληφθοῦν ἀμέσως ὅλα τά ἀναγκαῖα καί ἀποφασιστικά μέτρα γιά τήν ἀποτροπή περαιτέρω βίας καί ἐγκλημάτων κατά τοῦ ἐναπομείναντος σερβικοῦ πληθυσμοῦ.

Ἔχετε τή δυνατότητα νά ἑδραιώσετε τήν εἰρήνη καί τήν τάξη. Ἄλλη μία φορά ἐκφράζουμε τήν πιό ἐπείγουσα παράκληση πρός ἐσᾶς νά κάνετε καθετί πού μπορεῖτε γιά νά ὑλοποιήσετε τή δέσμευση πού ἀναλάβατε ἐνώπιον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί ὁλοκλήρου του κόσμου.Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ἦταν δυνατό νά πείσετε τούς ἐναπομείναντες Σέρβους νά μείνουν στά σπίτια τους καί νά ἐνθαρρύνετε τούς πρόσφυγές μας νά ἐπιστρέψουν. Μόνο σέ αὐτό τό πλαίσιο θά μπορούσαμε νά δουλέψουμε μαζί σας καί νά συνεργαστοῦμε πρός τήν ἑδραίωση τῆς πολιτικῆς καί δημοκρατικῆς κοινωνίας στό Κόσοβο βασισμένης σέ πολυεθνικές, πολυπολιτισμικές καί πολυθρησκειακές ἀρχές.

Μονή Gracanica

Μετά τιμῆς


+ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ἐπίσκοπος Ράσκας καί Πρεζρένης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου