Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

Ιερά Μονή Βατοπαιδίου - Βἰντεο Ντοκιμαντέρ


Βίντεο-ντοκιμαντέρ με την ιστορία της μονής, την ζωή των μοναχών, και απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού


Μορφή αρχείου:avi
Mέγεθος: 184Mb
Κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/I.M.Vatopaidiou.avi


ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.

Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ἱδρύθηκε τὸν 4ο αἰ. ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο καὶ μετὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἐρήμωσή της στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰ. ἀνακαινίσθηκε ἀπὸ τοὺς τρεῖς νέους κτίτορες Νικόλαο, Ἀθανάσιο καὶ Ἀντώνιο. Στὴν μακραίωνη πορεία της ἀναδείχθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας βιώνοντας τὸν ἡσυχασμό, ἀναδεικνύοντας πλῆθος ἁγίων καί παράλληλα
ἐπιτελώντας πλούσιο ἱεραποστολικὸ ἔργο ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.

Ἡ συμβολή τῆς Μονῆς στὸ Γένος κατὰ τὴν ὑπερχιλιετὴ ἱστορία της ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἡ Μονὴ ἵδρυσε τὸ 1749 τὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, ποὺ ὡς γνωστὸν ὑπῆρξε τὸ σημαντικότερο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα γιὰ τὸ ὑπόδουλο Γένος καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν μεγάλες προσωπικότητες, ὅπως ὁ ἰσαπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-λός, ὁ Ρήγας Φερραῖος καὶ πολλοὶ διδάσκαλοι τοῦ Γένους.

Ἡ Μονὴ στήριξε μὲ μεγάλα οἰκονομικὰ ποσὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πρῶτος ὁ βατοπαιδινὸς μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως καὶ Βατοπαιδίου Γρηγόριος εὐλόγησε τὴν σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Ὑψηλάντη στὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες καὶ πρόσφερε ὑπὲρ τῆς Ἐπαναστάσεως μισὸ ἑκατομμύριο γρόσια. Ἐπίσης ἡ Μονὴ συνέβαλε στὴν ἐπανίδρυση τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐνῶ ἀνέλαβε τὴν ἀνέγερση στὴν Κωνσταντινούπολη τῆς Σχολῆς τῶν Γλωσσῶν καὶ ἐνίσχυσε οἰκονομικὰ τὰ περισσότερα Ἐκπαιδευτήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Τὸ 1912 ἔσωσε ἀπὸ τὴν σφαγὴ τοὺς κατοίκους τῶν Βρασνῶν καὶ τοῦ Σταυροῦ χαλκιδικῆς πληρώνοντας τὸ ὑπέρογκο ποσὸ τῶν φόρων ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ καταβάλλουν στοὺς Τούρκους. Τὸ 1917 μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ στὴν Θεσσαλονίκη ἐνίσχυσε οἰκονομικὰ τοὺς πυρόπληκτους μὲ μεγάλο χρηματικὸ ποσό. Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ 1922 καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἡ Μονὴ παρεχώρησε ἀρχικὰ 62.000 καὶ στὴν συνέχεια ἄλλα 38.000 στρέμματα γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στὶς περιοχὲς τῆς Θάσου καὶ τῆς Χαλκιδικῆς (Οὐρανούπολη, Νέα Τρίγλια, Νέα Ρόδα, ὁλόκληρο τὸ νησί τῆς Ἀμμουλιανῆς, Μουδανιά, Βατοπέδι καὶ Ἅγιο Μάμα).ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.

Ἐξαιτίας τῆς μεγάλης λειψανδρίας ποὺ σημειώθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1950 ἡ Μονὴ περιῆλθε σὲ μεγάλη παρακμή, ὑλικὴ καὶ πνευματική. Τὸ 1990 μὲ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετατρέπεται ἀπὸ ἰδιόρρυθμη σὲ κοινοβιακή. Ἐγκαθίσταται ἡ συνοδία τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη μὲ 18 πατέρες καὶ ἐνθρονίζεται πρῶτος Ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος Ἐφραίμ.

Ἡ νέα Ἀδελφότητα ἔθεσε ὡς πρώτιστο μέλημά της τὴν πνευματικὴ ἀποκατάσταση τῆς Μονῆς, ἐνῶ ἱεράρχησε κατὰ προτεραιτότητα τὶς ἀναστηλώσεις, τὴν συντήρηση καὶ διαφύλαξη τῶν μοναδικῶν αὐτοκρατορικῶν καὶ ἄλλων κειμηλίων, τὴν ἐπαναφορά της στὴν ἱστορική της θέση. Ἡ Μονή σήμερα ἀριθμεῖ 110 μοναχοὺς ἀπὸ 12 χῶρες.

Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου εἶναι ἕνα τεράστιο κτιριακὸ συγκρότημα μὲ δομημένη ἐπιφάνεια 35.000 τετραγωνικὰ μέτρα, ἐνῶ οἱ Σκῆτες καὶ τὰ Κελλιὰ ποὺ ὑπάγονται σὲ αὐτὴν ἔχουν δομημένη ἐπιφάνεια πέραν τῶν 50.000 τετρ. μέτρων. Ἀπὸ τὸ 1990 ὣς σήμερα ἔχει ἀναστηλωθεῖ περίπου τὸ 1/3 τῆς Μονῆς καὶ δαπανήθηκαν 45 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἐπίσης χρειάζεται νὰ ἀναστηλωθοῦν ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (Σεράϊ) στὶς Καρυές, ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἡ Παλαιὰ Ἀθωνιάδα Σχολὴ καὶ πολλὰ Κελιὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν Μονὴ μὲ συνολικὴ δομημένη ἐπιφάνεια πέραν τῶν 50.000 τετραγωνικῶν μέτρων. Ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι οἱ ἐτήσιες ἐπιχορηγήσεις τοῦ Κράτους ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια καλύπτουν ἕνα ἐλάχιστο μέρος, δίχως τὴν οὐσιαστικὴ οἰκονομικὴ συμβολὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Μονῆς, οἱ ἀναστηλώσεις εἶναι ἀδύνατον νὰ ὁλοκληρωθοῦν.

Στὴν Μονὴ διαφυλάσσονται 3.500 εἰκόνες, 2.200 χειρόγραφα, 350.000 ἔγγραφα, 40.000 παλαίτυπα, πλῆθος ἔργων τέχνης τῆς χρυσοκεντητικῆς καὶ τῆς ἀργυροχρυσοχοΐας, κειμήλια ἀνεκτίμητης πολιτιστικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀξίας, τὰ ὁποῖα γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἦταν παραμελημένα καὶ ὑποκείμενα στὴν φθορὰ καὶ τὴν καταστροφή. Ἔχουν κατασκευασθεῖ δύο νέα Σκευοφυλάκεια γιὰ τὴν ἔκθεση καὶ διαφύλαξη τῶν κειμηλίων. Ἔχει γίνει ἤδη ἡ συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Μανουὴλ Πανσελήνου (1312 μ.Χ.) στὸ Καθολικό, ἑκατοντάδων φορητῶν εἰκόνων, χειρογράφων καὶ πολλῶν λατρευτικῶν ἀντικειμένων.

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.

Ἡ Μονὴ ἀναγκάζεται νὰ κάνει γνωστὸ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ μέρος ἀπὸ τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο.

Ἐτησίως διαθέτει τὸ 50% τῶν καθαρῶν ἐσόδων της γιά:

• ὑποτροφίες φοιτητῶν,
• βοήθεια σὲ ἄπορες οἰκογένειες,
• ἰατρικὴ περίθαλψη ἀπόρων,
• ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων καὶ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης σὲ σωφρονιστικὰ Ἱδρύματα,
• ἀπεξάρτηση ἀτόμων ἀπὸ ναρκωτικὰ καὶ ἄλλες ἐξαρτησιογόνες οὐσίες.
• οἰκονομικὴ ἐνίσχυση μοναστηριῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος,
• οἰκονομικὴ βοήθεια σὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμούς, κατασκηνώσεις καὶ Ἱδρύματα, στὴν Ἑλλάδα, Κύπρο, Ἀμερική, Ρωσία, Ρουμανία, Σερβία, Ἀφρικὴ καὶ διάφορες ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Τὴν Μονὴ ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο περίπου 25.000 προσκυνητές. Τὰ ἔξοδα τῆς δωρεὰν φιλοξενίας καὶ σίτισης τῶν προσκυνητῶν καὶ τῶν 150 ἐργαζομένων στὴν Μονὴ εἶναι τεράστια. Μόνο γιὰ φαγητὸ παρατίθενται περίπου 700 μερίδες καθημερινά.

Οἱ ψυχωφελεῖς, ἐπιστημονικὲς καὶ μουσικές ἐκδόσεις τῆς Μονῆς (τιμημένες μὲ βραβεύσεις ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ διάφορους εὐρωπαϊκοὺς φορεῖς) προβάλλουν τὶς πνευματικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἀξίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ παγκόσμιο κοινό.

Ἡ Μονὴ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ προσφέρει σὲ φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἀνταλλαγὲς τῆς λίμνης Βιστωνίδας καὶ τὴν ἀξιοποίησητῆς ἐν γένει περιουσίας της. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνέστησε τὸ «Γρηγόρειο Φιλανθρωπικὸ Πολιτιστικὸ Ἐρευνητικὸ Ἵδρυμα» μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. συμβολαιογραφικὴ πράξη 11816/22-5-2007, ποὺ στάληκε στὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς γιὰ ἐπικύρωση μὲ νόμο. Στόχος τοῦ Ἱδρύματος ἦταν ἡ πραγματοποίηση σημαντικῶν κοινωφελῶν ἔργων. Ἡ Μονὴ ἀρκετὰ πρὶν ξεσπάσει ὁ θόρυβος εἶχε ἐξαγγείλει τὰ παρακάτω ἔργα:

• Κέντρο Ἀποκαταστάσεως Ἀναπήρων στὸ Γραμματικὸ Ἀττικῆς (προϋπολογισμὸς 40.000.000 εὐρώ).

• Πρότυπο Γηροκομεῖο στὴν Λεμεσὸ Κύπρου (προϋπολογισμὸς 5.000.000 εὐρώ).

• Κέντρο Ἀπεξάρτησης ἀπὸ Ναρκωτικὰ στὰ Μεσόγεια.


Απόσπασμα από το ενημερωτικό έντυπο της Μονής.

Κατεβάστε όλο το έντυπο από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/filladio-immb.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου