Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Γρηγοριάτης. Μέρος Β'


 Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Γρηγοριάτης
(+1933-1992)
Μέρος Β' Διακρινόταν γιά τήν σεμνότητά του, τό ἦθος του, τήν πραότητά του καί τήν φιλαδελφία του. Ὅποιος ἀπό τούς πατέρες τόν καλοῦσε νά τόν βοηθήση, οὐδέποτε τοῦ ἀρνήθηκε προφασιζόμενος ὅτι εἶναι κουρασμένος ἤ κἄπου ἀλλοῦ ἀπησχολημένος.
Ὅταν ἦλθε ἡ νέα συνοδεία τοῦ νῦν Γέροντός μας π. Γεωργίου, ὁ παπᾶ Χρυσόστομος ἦτο μοναδικός ἐκκλησιαστικός, κολλυβᾶς, καμπανάρης, σκευοφύλαξ, Βηματάρης φούρναρης καί πάει τρέχοντας....
Ἀφ᾿ ὅτου ἐξελέγη ὡς Καθηγούμενος ὁ Γέροντάς μας π. Γεώργιος, ὁ παπᾶ Χρυσόστομος τοῦ ὑπετάχθιη μέ ἄκρα ὑπακοή καί ταπείνωσι. Δέν ἔκανε κάτι, ἐάν δέν ἔπαιρνε πρῶτα τήν εὐλογία του.
Ἡ  χαρά του του ἦτο προφανής καί δικαιολογημένη, διότι ἦλθαν νέοι Ἀδελφοί στό Μοναστήρι, στό ὁποῖο δέν εἶχε γίνει κουρά μοναχοῦ τά τελευταῖα δέκα χρόνια. Ἀνακουφίσθηκε ἀπό τόν κόπο τόσων σκληρῶν διακονημάτων  καί ἐπηύξησε τίς ὧρες προσευχῆς στό κελλί του.
 Μοῦ ἔλεγε ὅτι σηκωνόταν δύο καί τρεῖς ὧρες πρίν τήν ἔναρξι τῆς πρωϊνῆς Ἀκολουθίας γιά τόν Κανόνα καί τίς Μετάνοιές του. Μοῦ ἔκρυβε ἐπιμελῶς πόσα κομποσχοίνια καί μετάνοιες ἔκανε κάθε νύκτα.
Ἀπό τά πρῶτα κιόλας χρόνια ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ νέου Γέροντός μας ἀλλά καί τῆς μικρᾶς τότε συνοδίας του μᾶς ὤθησε στήν ἐπισκευή καί συντήρησι τῶν ἐγκαταλλειλειμένων Καθισμάτων, Ἡσυχαστηρίων καί ναΐσκων πέριξ τῆς Μονῆς μας. Πρῶτος στόχος μας ἀπό τό 1976 κιόλας ἦτο ἡ ἀνακατασκευή τοῦ Καθίσματος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τό Κάθισμα αὐτό εἶναι πλησίον τῆς ἱστορικῆς σπηλιᾶς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Κτήτορος τῆς Μονῆς μας καί εἶναι γνωστό ἀπό τόν βίο τοῦ Ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τόν βίο του, ἦλθε σ᾿ αὐτό τό Κάθισμα δῆθεν γιά ἐκμάθησι κατασκευῆς ξυλίνων κουταλιῶν. Κατ᾿ ἀλήθειαν ὅμως γιά τήν διδασκαλία τῆς νοερᾶς προσευχῆς ἀπό δύο ἡσυχαστές πού ζοῦσαν τότε  ἐκεῖ.
Μαζί μέ τόν παπᾶ Χρυσόστομο ἐπηγαίναμε καθημερινῶς τούς καλοκαιρινούς κυρίως μῆνες γιά νά γκρεμίσουμε τά σαπισμένα ξύλινα ἐσωτερικά διαχωρίσματα, νά πετάξουμε μέ τό καρότσι τούς τόννους χωμάτων, στήν συνέχεια νά φέρουμε τά ἀναγκαῖα οἰκοδομικά ὑλικά καί νά ξεκινήσουμε τήν ὑποστήριξι τοῦ κτιρίου διά ἐξωτερικοῦ τσιμεντένιου τοίχου καί καινούργιων ἐσωτερικῶν ξυλίνων διαχω-ρισμάτων. Ὅλοι οἱ νέοι τότε Πατέρες, προσέφερον ἀόκνως τήν βοήθειά τους γιά νά γίνη τό ὡραῖο αὐτό ἡσυχαστικό Κάθισμα κατάλληλο γιά κατοίκησι.
Ὁ παπᾶ Χρυσόστομος προχώρησε στήν κατασκευή καί ἄλλων ἀπαραιτήτων χώρων. Γιά τήν ἀνάβασι πρός τήν εἴσοδο τοῦ Καθίσματος, κατεσκεύασε πλατειά λοθόσκαλα. Ἀκόμη μετέφερε σανίδια καί στύλους  καί κατεσκεύασε τό ἀποχωρητήριο, στά 30 μέτρα ἔξω ἀπό τό κτίριο τοῦ Ἡσυχαστηρίου.
 Ἐνῶ τό ἰσόγειο καθαρίσθηκε ἀπό τά μπάζα τῶν χωμάτων καί τσιμεντώθηκε. Στόν χῶρο αὐτό ἔγινε ἡ τραπεζαρία φαγητοῦ ἤ αἴθουσα συνάξεων καί στήν ἄκρη ἕνα ἀκόμη ἀσκητικό κελλί.
Καί ἐπειδή ὁ παπᾶ Χρυσόστομος ἀγαποῦσε πολύ τήν μόνωσι γιά ἡσυχία καί ἐπίκλησι τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ἐζήτησε εὐλογία ἀπό τόν Γέροντά μας ν᾿ ἀναχωρήση πρός τά ἐκεῖ. Τοῦ ἐδόθη ἡ εὐλογία. Μετέφερε τά πράγματά του, βελέντζες, κουβέρτες, λίγα κατσαρολικά, τό παξιμάδι του καί λοιπά χρειώδη.  Καί ἕνα Σάββατο ἀπόγευμα ἐγκαταστάθηκε στό Κάθισμα.

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου  
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω  
2005

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   π.Δαμασκηνός - Γρηγοριάτικο γεροντικό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου