Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Μονή Συχαστρία. Μέρος Α'


Ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Μονή Συχαστρία

Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

Λυπηθήκαμε, φυσικά, ὅταν ἐμάθαμε ὅτι ἕνας ἀκόμη μεγάλος πατήρ τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας ἀνεχώρησε ἀπό ἐμᾶς, ἀκριβῶς τώρα, πού ὑπάρχει τόση ἀνάγκη ἀπό ἐμπείρους καθοδηγούς στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Δέν εἶναι πολλά χρόνια πού ἀνεχώρησε καί ὁ ἀθωνίτης ἀσκητής π. Παΐσιος.
Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ ἔτους μᾶς ἐγκατέλειψαν ὁ π. Εὐφραίμ Κατουνακιώτης ἀπό τόν Ἄθωνα, καί τώρα, στήν συνέχεια ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Συχαστρία Ρουμανίας. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός.
Ὁ π. Κλεόπας εἶχε περάσει πολύ περισσότερο τήν ἡλικία τοῦ Ψαλμωδοῦ, ἦτο 86 ἐτῶν καί ὁ Κύριος τόν ἐκάλεσε στήν αἰώνια χαρά καί ἀνάπαυσι, ἐνῶ σ᾿ ἐμᾶς ἔμεινε, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, τό καθῆκον νά τούς μνημονεύουμε καί νά τούς ἀκολουθοῦμε στήν πίστι.
Τό ὄνομα τοῦ π. Κλεόπα εἶχε περάσει ἀπό παλαιότερα ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς Ρουμανίας. Ἦτο γνωστός ὄχι μόνο στίς ὀρθόδοξες χῶρες, ἀλλά καί σ᾿ ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο.
Ξένοι, διακεκριμένοι ὀρθόδοξοι, ὅταν ἤρχοντο στήν Ρουμανία, δέν ἠμποροῦσαν νά μή περάσουν καί ἀπό τήν Συχαστρία γιά νά ἰδοῦν καί ν᾿ ἀκούσουν τόν π. Κλεόπα καί ὅλοι ἀναχωροῦσαν ὠφελημένοι μέ εἰρηνική τήν μορφή τους, διότι ἡ συμβουλή καί ὁ διδακτικός λόγος τοῦ π. Κλεόπα τούς παρηγοροῦσε στίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς τους.
Συμβούλευε καί ἐπεξηγοῦσε τίς ἀπορίες τους, κατηύθυνε τούς νέους, ἀλλά προπαντός τούς ἐλάφρωνε ἀπό τό φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν τους διά τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
Καί, ἐπειδή ἡ ζωή τῶν ἐναρέτων τελειώνει κι αὐτή κάποτε τό ταξίδι της ἐπί τῆς γῆς, εἶναι  καλό, νομίζω, νά σταθοῦμε λίγο ἐπάνω στήν ζωή τοῦ μεγάλου πατρός, πού ἔφυγε προσφάτως  ἀπό κοντά μας.
Ὁ π. Κλεόπας γεννήθηκε στίς 10 Ἀπριλίου 1912 στήν κοινότητα Σουλίτσα, τοῦ νομοῦ Μποτοσάνι τῆς βορείου Μολδαβίας τῆς Ρουμανίας, ἀπό μιά οἰκογένεια εὐσεβῶν χωρικῶν. Οἱ γονεῖς του, Ἀλέξανδρος καί Ἄννα ἀπέκτησαν 10 παιδιά, ἀπό τά ὁποῖα τρία ἐνδύθηκαν τόν μοναχικό τρίβωνα, ἐνῶ στά τελευταῖα της καί ἡ μητέρα του ἐκάρη μοναχή καί ἐπωνομάσθηκε Ἀγάθη. Ὁ Πνευματικός π. Παΐσιος τῆς σκήτης Κοζάντσεα, γνωστός τῆς οἰκογενείας του, θά κατευθύνη τόν νεαρό Κωνσταντῖνο, διότι αὐτό ἦτο τό ὄνομά του, πού ἔλαβε στό βάπτισμά του, γιά τήν μοναχική ζωή στό μοναστήρι Συχαστρία, ὅπου θά ὑπάγη τό 1929. Τό 1937 θά δεχθῆ τήν μοναχική κουρά, λαμβάνοντας τό ὄνομα Κλεόπας.
Ἐκεῖνο τόν καιρό ἡ Συχαστρία ἦτο μία ταπεινή σκήτη (μικρό μονύδριο) τῆς Μονῆς Σέκου, τοῦ νομοῦ Νεάμτς, ἀπό τήν ὁποία καί ἐξηρτᾶτο, ἔχοντας τότε μία ἐκκλησούλα καί μία πτέρυγα κελλιῶν καί λίγους ἀδελφούς. Ἀλλά τότε εἶχε καί ἕνα ἄξιο ἡγούμενο, τόν μεγαλόσχημο ἱερομόναχο π. Ἰωαννίκιο Μορόϊ, ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει μία περίοδο καί στό Ἅγιον Ὄρος καί εἶχε ἐπιβάλλει στήν σκήτη του αὐστηρά τάξι, ὅπως εἶναι στά ἡσυχαστικά κελλία τοῦ Ἄθωνος. Ἀνάμεσα στίς συμβουλές του, ἔλεγε καί αὐτές στούς μαθητές του: «Ἀδελφοί, προσέχετε τόν ἑαυτόν σας, φυλάξετε τόν νοῦ σας καί μή ξεχνᾶτε τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...».

Μετάφρασις – Ἐπιμέλεια
Ὑπό Ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὅρους Ἄθω
2002

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Εἰκόνες πραότητος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου