Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Δεύτερη επιστολή των "Φίλων του Τάματος του Έθνους" κατά των ψευδών και των λιβελογραφημάτων του Μάκη Κουρή και της εφημερίδας "Παρόν"


Λιβελογραφημάτων κατά τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνέχεια..

Ἀγαπητοί μας,

Ὁ κ. Μάκης Κουρὴς ἔχει συνηθίσει προφανῶς νὰ γράφῃ λιβελογραφήματα καὶ γράφει τὴν κειμένη νομοθεσία στὰ «παλαιά του ὑποδήματα» καὶ δὲν δημοσίευσε τὴν ἐπανειλημμένως ἀποσταλεῖσα ἀπάντησί μας στὸ λιβελογράφημα στὸ «Παρόν» ἀπὸ 24.6.2012, προφασιζόμενος μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ὅτι π.χ. δὲν μᾶς ἀνέφερε ἐπωνύμως. 
Ἀπεναντίας «ἔχυνε» τὸ δηλητήριό του ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ψευδόμενος ἀσυστόλως ὅτι δῆθεν Ἁγιορεῖτες Πατέρες τοῦ ἔλεγαν ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ὄχι μόνο ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Πανοσιολογιώτατος Γέρων Μάξιμος, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ὅλες οἱ σκῆτες καὶ τὰ κελία ἔχουν ἀγανακτήσει μὲ τὸν ψευδεύστατο ἰσχυρισμὸ τοῦ κ. Μάκη Κουρῆ, ὅτι δῆθεν ὑπάρχουν Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους).
Ἀντὶ δημοσιεύσεως τῆς ἀπαντήσεώς μας ἐπανῆλθε τὴν 5.8.2012 μὲ νέο του λιβελογράφημα καὶ μᾶς διασύρει ἐπωνύμως καὶ προσωπικῶς. Πρὸς τοῦτο τοῦ ἀπεστείλαμε τὴν κατωτέρω δημοσιευομένη νέα ἀπάντησί μας.

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἐὰν ἔχετε, πάντοτε στὴ διάθεσί σας.

Φιλικώτατα

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Τάματος τοῦ ἜθνουςΣωματειον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008
Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου
Ἐφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ,
Ἀξιότιμον Κύριον
ΚΟΥΡΗΝ ΜΑΚΗΝ                                                                 Υ Π Ε Ρ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
᾿Εθν. Ἀντιστάσεως 253/15351 ΠΑΛΛΗΝΗΝ
210-6031968/9 – φαξ  φ. 210-6665812
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 689/22.8.2012
Ἀξιότιμε κ. Κουρή,

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»

1. Σᾶς καλοῦμε συμφώνως μὲ τὸν Νόμον περὶ Τύπου, νὰ δημοσιεύσετε τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012 ἀπάντησίν μας εἰς τὸ δημοσίευμα σας ἀπὸ 24.6.2012.

2. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀπὸ 5.8.2012 δημοσίευμά σας, αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ δημοσίευσιν, ἀντιθέτως συνεχίζει νὰ ρίχνῃ «λάσπη» καὶ εἰς αὐτὴν τὴν «λάσπην» σᾶς λέμε τὰ ἀκόλουθα:

«Εἰς ὅλες τὶς ἀπαντήσεις σας τοῦ ἀπὸ 24.6.2012 δημοσιεύματός σας ἔχομεν ἀπαντήσει ὡς π.χ.
Ἐπίσης εἰς τὴν Γενικήν μας Συνέλευσιν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὶς δημόσιες ὁμιλίες μας, εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr δὲν ἀπεκρύψαμε τίποτε.

3. Ἐπειδὴ καὶ ἐμᾶς μᾶς ἀφορᾶ, ἀναφέρατέ μας, ποῖοι εἶναι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ μεταφέρουν τὴν βούλησιν τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, ὅτι ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ποὺ ἔκτισεν εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, ἀποτελεῖ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη. Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. Ἀλλὰ ἡ ἱστορία μᾶς λέγει, ὅτι ἡ βούλησις τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἦταν νὰ κτισθῇ ὑπέρλαμπρος Ναὸς εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Κράτους, δηλαδὴ τὴν Ἀθήνα, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ἀνήκει τὸ Μήλεσι.

4. Σᾶς καλοῦμε, λοιπόν, νὰ δημοσιεύσετε τὴν ἀπὸ 27.6.2012 ἀπάντησίν μας, καθὼς καὶ τὴν παρούσαν, πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς νομιμότητας.


Μετὰ τιμῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου