Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 180-183)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 180-183)

180.    Πόσες αποκαταστάσεις καί ανακαινίσεις του κόσμου γνωρίζει ή Εκκλησία του Χριστού;

Ή Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει τρεις αποκαταστάσεις. Πρώτη είναι ή δημιουργία του κόσμου σε έξι ήμερες. Δεύτερη ανακαίνισης του κόσμου είναι ή εξαγορά του ανθρωπίνου γένους με την επί του Σταυρού θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. Ενώ ή τρίτη αποκατάστασης πού θα είναι γενική σ' όλο τον κόσμο, θα γίνει στην συντέλεια των αιώνων, όταν ό Θεός θα φτιάξη καινούργιο ουρανό καί γη (β' Πέτρ. 3,7 καί Αποκ. 21,1).

181.    Τι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για την Άνάστασι του Χριστού;

Ή Ανάστασης του Χριστού είναι το θεμέλιο της σωτηρίας καί της πίστεως μας. Αυτή είναι ό στέφανος του Αγίου Ευαγγελίου, διότι χωρίς την Άνάστασι δεν υπάρχει Ανάστασης ούτε ζωή, ούτε αναγέννησης καί σωτηρία του κόσμου. Ή Ανάστασης του Χριστού προλέγεται από τους Προφήτες, από τον ίδιο σε πολλά χωρία , του  Ευαγγελίου καί ήταν αναγκαία για την συγχώρηση των αμαρτιών
(Α' Κορ. 15,17), καί για την ενίσχυση της πίστεως (Α' Κορ. 15,17 καί Α' Πέτρ. 1,21).

182.    Γιατί πρέπει να αναστηθούν τα ανθρώπινα σώματα στην Μέλλουσα Κρίση;
      
Τα σώματα όλων των ανθρώπων, είτε είναι αυτοί καλοί και κακοί, πιστοί ή άπιστοι, πρέπει να αναστηθούν στην Μέλλουσα Κρίση για να σταθούν ενώπιον του Θρόνου του Ιησού Χρίστου (Ρωμ.14,10 καί Κορ. 5,10), καί να λαβή το καθένα - ψυχή καί σώμα-, τον μισθό - τιμωρία ή σωτηρία - κατά τα έργα τα όποια εργάσθηκαν στην παρούσα ζωή.
 Ή Ανάστασης των δικαίων θα γίνει για να λαβή καί το σώμα την πνευματική χάρι καί αφθαρσία, όπως συνέβη με το Σώμα του Χριστού. Δεν θα γίνουν δύο ειδών αναστάσεις, πρώτα των δικαίων, για να βασιλεύσουν με τον Χριστό χίλια έτη καί κατόπιν των αμαρτωλών, όπως διδάσκουν οί αιρετικοί χιλιάστε.
 Άλλα όλοι θα αναστηθούν, όταν θα ηχήσει ή αρχαγγελική σάλπιγγα. Τα σώματα των ανθρώπων πρέπει να αναστηθούν για να τιμωρηθούν ή να δοξαστούν αιωνίως (Δαν. 12,2-3). Τα σώματα των δικαίων θα αναστηθούν για να δοξαστούν με τίς τέσσερες ιδιότητες των ουρανίων σωμάτων, για τίς όποιες λέγει ό Απόστολος Παύλος, δηλαδή με την αφθαρσία, με την δύναμη, με την δόξα καί με την πνευματικότητα (Α' Κορ. 15,42-29).
 Θα αναστηθούν για να λάβουν την μορφή του ουρανίου σώματος του Χριστού, όπως στον κόσμο αυτόν έφερναν τη μορφή του επιγείου σώματος (Α' Κορ.15,48). Ενώ τα σώμα-τα των αμαρτωλών θα αναστηθούν για να κληρονομήσουν την αιώνια τιμωρία (Ματθ. 25,46), καί για να γνωρίζεται από την έκφραση της μορφής του ή ενοχή καί οί αμαρτίες τίς όποιες έκαναν.
Τα σώματα των δικαίων θα αναστηθούν για να συν δοξαστούν με τον Χριστό, τον οποίον είχαν στην καρδιά των, όταν ζούσαν στην γη, καθόσον κοπίαζαν για τα καλά έργα σύμφωνα με την διδασκαλία του Ευαγγελίου.
 Ενώ τα σώματα των αμαρτωλών θα αναστηθούν για να φανερωθεί το σκοτάδι καί ή αγριότητα του προσώπου των, επειδή στον παρόντα κόσμο έκαναν τα έργα του σκότους καί είχαν μέσα των τον διάβολο, ό όποιος είναι σκοτεινός καί απατεώνας (Θύρα Μετανοίας κεφ.3).

183. Πότε καί πώς θα γίνει ή Μέλλουσα Κρίση;

Ρωτάς πότε θα γίνει ή Μέλλουσα Κρίσης; Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποια ημέρα ώρισε ό Θεός για την Μέλλουσα Κρίση. (Ματθ. 11,22-24). Μόνο γνωρίζουμε ότι θα γίνει στο τέλος αυτού του κόσμου (Ματ.24,1-26).
 Ενώ πότε θα έλθει αυτή ή ημέρα ας ακούσουμε τον Ιησού Χριστό καί Σωτήρα, ό όποιος λέγει: «Περί δε της ημέρας εκείνης καί ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οί άγγελοι των ουρανών, ει μη ό πατήρ μου μόνος (Ματθ. 24,36). Ενώ για τον τόπο όπου θα γίνει, ό Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι θα γίνει στον αιθέρα καί στα σύννεφα (Α' Θεσ. 4,17, καί Α' 15,51).
 Κατά μαρτυρία του αγίου Προφήτου Ίωήλ, ό τόπος της Κρίσεως θα είναι ή κοιλάδα του Κλαυθμώνος, δηλ. ή κοιλάδα Ίωσαφάτ, κοντά στα Ιεροσόλυμα «Έξεγειρέσθωσαν καί άναβαινέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ίωσαφάτ, διότι εκεί καθιώ του διακρίναι πάντα τα έθνη κυκλόθεν» (Ίωήλ 4,12) Ενώ ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγει ότι ό τόπος της εσχάτης Κρίσεως θα είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Διότι όπως οί φύλακες των βασιλέων καί τα κάτεργα είναι μακριά από κόσμο έτσι καί ή γέεννα θα είναι έξω από τον κόσμο αυτό (Λόγος περί της Κρίσεως του Θεού).
Έτσι λοιπόν, από μαρτυρίες των αγίων προφητών καί αποστόλων καί από την διδασκαλία του Ί. Ευαγγελίου γίνεται λαμπρά φανερό ότι ή Κρίσης καί ή αιώνια τιμωρία είναι για τους αμαρτωλούς. Ενώ ό τόπος κατά τον Απόστολο Παύλο πού θα γίνει θα είναι ό εναέριος χώρος.Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου