Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Θεῖες Γραφὲς. π. Φιλοθέου Ζερβάκου


Οἱ Χριστιανοὶ νὰ διαβάζουν τὶς Θεῖες Γραφὲς

       Λυπᾶμαι ποὺ βλέπω τί διαβάζουν σήμερα οἱ Χριστιανοί. Μόλις ξυπνήσουν τρέχουν στὶς ἐφημερίδες νὰ μάθουν τὰ νέα. Βλέπω μέσα στὰ λεωφορεία, στὰ καφενεῖα, στοὺς δρόμους, στὰ πλοῖα νὰ κρατοῦν οἱ περισσότεροι καὶ νὰ διαβάζουν ἐφημερίδες καὶ κάτι αἰσχρά, ἀσεβή καὶ βλάσφημα περιοδικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πλημμύρισε ὅλη ἡ πατρίδα μας.
 Δὲν εἶδα κανέναν νὰ κρατάει ἢ νὰ διαβάζει Εὐαγγέλιο ἢ θρησκευτικὸ καὶ ἠθικὸ περιοδικό. Τολμῶ νὰ πῶ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄγνωστος στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι βασιλεύει σήμερα ὁ σατανᾶς καὶ κυριαρχεῖ. Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν ἔρθει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Ὢ ἄνθρωποι! «Ἐῶς πότε θὰ εἶναι βαριὰ ἡ καρδιά σας; γιατί ἀγαπᾶτε τὴ ματαιότητα καὶ ἐπιζητεῖτε τὴν ψευτιά;» Ἐλᾶτε στὸν ἑαυτό σας!
       Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες κατάφεραν μὲ τὴν ψευτιὰ καὶ τὶς συκοφαντίες νὰ βάλουν μέσα στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ἀδιάλλακτο μίσος, ὥστε νὰ κατατρώγουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον σὰν αἱμοβόρα θηρία.
Ποιὰ ὠφέλεια ἔχετε ἀπὸ τὰ πορνογραφικὰ φύλλα πού διαβάζετε; Ἐὰν ἐσεῖς πάψετε νὰ τὰ διαβάζετε, θὰ πάψουν καὶ ἐκεῖνοι νὰ τὰ ἐκδίδουν. Ἂν δὲν πάψετε νὰ τὰ διαβάζετε, καὶ ἐδῶ ὁ Θεὸς θὰ σᾶς τιμωρήσει καὶ στὴ μέλλουσα ζωή.

Εἶναι λυπηρό, ἀγαπητοί μου, ἡ μέλισσα, ἕνα ταπεινὸ ἔντομο, νὰ τρέχει στὰ ἄνθη καὶ νὰ διαλέγει τὸ ἄρωμα καὶ τὸ νέκταρ, ἐνῶ οἱ λογικοὶ ἄνθρωποι ἀφήνουν τὶς καθαρὲς πηγὲς τῶν Θείων Γραφῶν, ποὺ ἀναβλύζουν τὰ ζωήρυτα νάματα, καὶ τρέχουν στὶς ἀκάθαρτες καὶ βρόμικες πηγὲς τῶν μυθιστορημάτων, τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν πορνογραφικῶν περιοδικῶν.
        Ἂν διάβαζαν οἱ Χριστιανοὶ τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ εἶχαν ἀναμεταξὺ τοὺς ἀγάπη καὶ δὲ θὰ γινόταν ἀδελφοκτόνοι· διότι τὸ Εὐαγγέλιο διδάσκει ὄχι μόνο τοὺς ἀδελφοὺς καὶ φίλους νὰ ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐχθρούς.
       Ἂν οἱ Χριστιανοὶ μελετοῦσαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲ θὰ ἦταν προσηλωμένοι στὰ γήινα οὔτε θὰ ἦταν ἅρπαγες καὶ πλεονέκτες, ἀλλὰ θὰ συγκέντρωναν θησαυροὺς στοὺς οὐρανούς. Θὰ ἦταν ἐλεήμονες, συμπαθεῖς, ἐπιεικεῖς, πράοι, ἀνεξίκακοι. Δὲ θὰ φρόντιζαν μόνο γιὰ τὸ δικό τους συμφέρον, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ συμφέρον τῶν ἀδελφῶν τους.
       Ἂν οἱ γυναῖκες διάβαζαν τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, τοὺς θείους διδασκάλους ποὺ παραγγέλνουν τὶς γυναῖκες νὰ ντύνονται σεμνὰ καὶ νὰ ἔχουν καλυμμένο τὸ κεφάλι τους, δὲ θὰ ντύνονταν τὸ ἄσεμνο, σατανικὸ καὶ τόσο σκανδαλιστικὸ ντύσιμο. Σήμερα οἱ γυναῖκες ἀφήνουν ὅλα τὰ χέρια τοὺς γυμνά, καὶ τὰ στήθη τους, καὶ δὲν ντρέπονται τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ Θεὸ δὲ φοβοῦνται.
       Ἂν διάβαζαν τὶς Γραφὲς οἱ ἄνθρωποι, δὲ θὰ βλασφημοῦσαν τὸ Θεό, ἀλλὰ θὰ Τὸν δοξολογοῦσαν. Οἱ μικροὶ θὰ σέβονταν τοὺς μεγάλους καὶ οἱ μεγάλοι θὰ ἀγαποῦσαν τοὺς μικρότερους. Οἱ γονεῖς θὰ ἔδιναν ἀληθινὴ παιδεία καὶ διδασκαλία στὰ παιδιά τους καὶ τὰ παιδιὰ θὰ ἔκαμναν ὑπακοὴ στοὺς γονεῖς.
 Ἐὰν δὲν διάβαζα, ἔλεγε ἕνας φιλόσοφος, τὶς Θεῖες Γραφές, θὰ ἤμουν ὁ χειρότερος ἄνθρωπος. Καὶ μεῖς οἱ σημερινοὶ Χριστιανοί, ἐπειδὴ δὲ μελετοῦμε τὶς Θεῖες Γραφές, γίναμε κακοῦργοι, ἀδελφοκτόνοι καὶ παράφρονες. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράφρονες οἱ γυναῖκες ποὺ περπατοῦν στοὺς δρόμους καὶ εἰσέρχονται καὶ μέσα στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τελείως γυμνὰ τὰ χέρια καὶ τὰ στήθη; Ὄχι μόνο αὐτὲς εἶναι παράφρονες, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς καὶ οἱ συγγενεῖς τους, ἂν τὶς ἐπιτρέπουν νὰ ντύνονται ἔτσι. Καὶ πῶς δὲν εἶναι παράφρονες ἐκεῖνοι ποὺ βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ποὺ δημιούργησε καὶ ἔπλασε καί μας χορηγεῖ ὅλα τὰ ἀγαθά, πού ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ νὰ μᾶς ἐξαγοράσει;
       Ἂς συνέλθουμε, ἀδελφοὶ· ἂς ξυπνήσουμε, ἂς ἀποτινάξουμε τὸν ὕπνο τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς ραθυμίας καὶ ἂς στοχαστοῦμε σὲ ποιὰ καταστροφή μας ἔφερε καί μας φέρνει ἡ ἁμαρτία. Ἂς τρέξουμε στὶς πηγὲς τῶν ζωήρυτων ναμάτων, στοὺς λειμῶνες τῶν Θείων Γραφῶν. Ἐκεῖ θὰ μάθουμε πῶς νὰ ἀγαπήσουμε τὸν πλησίον μας, ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς μας, πὼς νὰ ἐλεοῦμε τοὺς φτωχούς, πὼς νὰ εἴμαστε ταπεινοί, πράοι κλπ. Ἂν διαβάζουμε μὲ προθυμία τὶς Θεῖες Γραφές, θὰ γίνουμε οἱ καλύτεροι ἄνθρωποι καὶ Χριστιανοί.

* * *

Ἀπό τό βιβλίο :
« ΔΙΔΑΧΕC ΠΑΤΡΙΚΕC ΚΑΙ ΘΑΥΜΑCΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (CΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕC ΕΝΟΤΗΤΕC) »,
Ἰανουάριος 2006.
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου