Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Ἄγγελοι ἐθνῶν καί Ἐκκλησιῶν. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων» (σελ.28-29)
Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2007

Ἀρκετά νωρίς ἀπό τούς πρώτους ἤδη χριστιανικούς αἰῶνες, ἀναπτύχθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Θεός κατέστησε σέ κάθε ἔθνος ἀπό ἕνα ἄγγελο προστάτη.  Ἡ ἄποψη αὐτή στηρίχθηκε σέ διάφορα χωρία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως τό Δευτερονόμιο (32:8).

«Ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη,...ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ», στήν ὅραση τοῦ προφήτη Διανιήλ (10:13, 10:20-21), καί στήν Ἀποκάλυψη (9:14), ὅπου, σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου, οἱ τέσσερις ἄγγελοι πού ἀναφέρονται στό χωρίο εἶναι εἶναι οἱ φύλακες τῶν Περσῶν, τῶν Μήδων, τῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Βαβυλωνίων.

Φύλακας καί προστάτης τῶν Ἰουδαίων ἦταν σύμφωνα μέ πολλές πατρικές μαρτυρίες, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, πού, μετά τήν ἀποδοκιμασία τους καί τό διασκορπισμό τους, ἀνέλαβε τή προστασία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Φύλακες ἄγγελοι ἐπίσης ἀναφέρονται καί γιά τίς πόλεις.

Γιά τούς φύλακες τῶν ἐθνῶν καί τῶν πόλεων ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος φέρνει μιά ὡραία εἰκόνα: Ὅπως, λέει, ἕνας ἰσχυρός βασιλιάς ἐγκαθιστᾶ στρατεύματα στίς διάφορες πόλεις, γιά νά τίς προστατεύουν ἀπό τίς βαρβαρικές ἐπιδρομές, ἔτσι καί ὁ Θεός ἔχει ἐγκαταστήσει στίς κατοικημένες περιοχές στρατόπεδα ἀγγέλων, γιά ν’ ἀναχαιτίζουν τίς ἐπιθέσεις τῶν ἄγριων δαιμόνων καί νά φρουροῦν τήν εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκτός ἀπό τούς ἀγγέλους τῶν ἐθνῶν καί τῶν πόλεων, ὑπάρχουν ἀντίστοιχα καί ἄγγελοι, στούς ὁποίους ὁ Θεός ἔχει διαπιστευθεῖ τήν προστασία καί φροντίδα τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν. Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρακτηρίζουν αὐτούς τούς ἀγγέλους ὡς «ἐφόρους», δηλαδή ἐπόπτες τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος, σέ κάποοια ἀναφορά του στήν Ἐκκλησία, τήν παρομοιάζει μέ καράβι, πού ἔχει ἄγρυπνο κυβερνήτη τό Χριστό καί ἔμπειρους ναῦτες τούς ἀγγέλους, «δι’ὧν ἀεὶ κρατεῖται καὶ φρουρεῖται ἡ ἐκκλησία».
Ὁ Ἑρμᾶς στόν «Ποιμένα» του παρομοιάζει τούς ἀγγέλους μέ ἀμεπλοφύλακες. Ὁ Θεός, λέει, φύτεψε τό ἀμπέλι Του, δηλαδή δημιούργησε τό λαό Του, καί ὅρισε τούς ἀγγέλους νά τό φυλᾶνε καί νά τό συντηροῦν.
Ἄγγελοι-φύλακες ἐπίσης προστατεύουν τούς ἱερούς ναούς καί ἰδιαίτερα τά μοναστήρια, ὅπου λατρεύεται ἀκατάπαυστα ὁ Θεός (ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης).


ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
                          (σελ.28-29)
           ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
              ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007

Ἀναβάσεις  -   http://anavaseis.blogspot.com


Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα πατώντας  Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου