Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ σωτηρία μας. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


ζ) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ σωτηρία μας (σελ.258-260)

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὀργάνωση ἤ σωματεῖο, ἀλλά ζωντανός ὀργανισμός, σῶμα, τό Θεανθρώπινο ἀναστημένο καί θεωμένο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας.
Εἶναι ὁ Θεανθρωπίνος ὀργανισμός, ἡ ζωή τοῦ Θεοῦ μέσα στόν ἄνθρωπο καί μέσα στόν κόσμο. 
Εἶναι ὁ Χριστός μαζί μέ ὅσους ἐβαπτίσθηκαν «εἰς ἕνα πνεῦμα» καί ἔγιναν «ἕνα σῶμα» μέ τόν Χριστό, «εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι»,  μαζί μέ ὅσους ἐποτίσθηκαν «μέ ἕνα πνεῦμα» (Α΄ Κορ. ιβ΄13).
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἑνότητας εἶναι ἡ μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτηρία·  «ἐγώ ἐν αὐτοῖς καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν» (Ἰω. ιζ΄ 23).
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἐργαστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ σωτηρία· ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί θυσιάστηκε «διά νά συγκεντρώσει εἰς ἕνα τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἦσαν διεσκορπισμένα» (Ἰω. ια΄ 52). 

Αὑτή ἡ «συγκέντρωση» τῶν διεσκορπισμένων καί ἡ ἔνταξή τους στήν ἑνότητα «ἐν Χριστῷ», δέν εἶναι δευτερεῦον γεγονός, ἀλλά τό ἴδιο τό γεγονός τῆς σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν δέ σώζει ἁπλῶς, ἀλλά εἶναι ἡ σωτηρία.
Κανένας ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σώσει ἄλλον ἄνθρωπο· οὔτε τόν ἑαυτό του. «Ἀδελφός οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος;» (Ψαλμ. μη΄ 8).  Δέν μπορεῖ κανείς νά εἶναι ἤ νά λέγεται χριστιανός ξέχωρα ἀπό τήν ἐνσωμάτωσή του στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού ταυτόχρονα εἶναι καί κοινωνία μέ τούς ἀδελφούς (Α΄ Κορ. ιβ΄12-28).

Ἡ σωτηρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει μέλημα τοῦ καθένα χωριστά, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἔνταξή του καί τή ζωή του μέσα στήν Ἐκκλησία.
Δέν μπορεῖ νά λογισθεῖ χριστιανός ἐκεῖνος πού βυθίζεται «αὐτοερωτικά» στόν ἑαυτό του, ἐλπίζοντας στή σωτηρία «μέσα του», χωρίς ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί χωρίς ἔνταξη στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Γιά τή σωτηρία δέν εἶναι ἀρκετή ἡ πίστη στήν ὕπαρξη ἑνός Θεοῦ, ἤ ἡ μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς ἤ ἡ πειθαρχική τήρηση τῶν ἐντολῶν.  Αὐτά μόνα τους δέν κάνουν τόν ἄνθρωπο ἀληθινό χριστιανό οὔτε μποροῦν νά τόν σώσουν. 
Χριστιανός σημαίνει ἐνσωμάτωση τοῦ ἀνθρώπου στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, συμμετοχή στή ζωή τῆς χριστιανικῆς κοινότητας, στήν σύναξη τῶν πιστῶν, μέ σκοπό τήν οἰκοδομή καί τή στερέωση πάνω στό θεμέλιο τῶν ἀποστόλων, τοῦ ὁποίου ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, πάνω στόν ὁποῖοι συναρμολογεῖται καί αὐξάνει ὁλόκληρη ἡ οἰκοδομή «εἰς ναόν ἅγιον ἐν Κυρίῳ» καί γίνεται «κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφεσ. β΄ 19-22, Πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄4).
Τό νά εἶσαι λοιπόν χριστιανός σημαίνει νά εἶσαι «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β΄10)· σημαίνει νά ἀνήκεις στήν κοινότητα τῶν ἀδελφῶν.  Δέν φθάνει μόνη της μία πίστη ἀφηρημένη, πού δέν ἔχει συνέπειες γιά τήν καθημερινή ζωή καί δέν μᾶς κοστίζει τίποτε.
Συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ σημαίνει ἀκόμη διαρκῆ προσπάθεια καί ἀγώνα τοῦ καθενός ἀνθρώπου νά κρατήσει τόν ἑαυτό του καθαρό ἀπό τά πάθη καί ἀπό κάθε τι πού προσβάλλει τήν κοινωνία καί τήν κοινότητα τῶν ἀδελφῶν. 
Μέ αὐτή του τήν ἐπιλογή θά «ἀνοίξει» τόν ἑαυτό του γιά τή  χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· θά αὐξάνει «εἰς ναόν ἅγιον ἐν Κυρίῳ».
Μέ αὐτή τήν ἔννοια λέμε πώς ἡ Ἐκκλησία δέν σώζει, ἀλλά εἶναι ἡ σωτηρία μας.


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
              «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                       Ἔτος 1994
                   σελίδες 258 -260


                Εκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

      http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου