Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Νέα Εποχή και εξωγήινοι (UFO). Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος


Νέα Εποχή και εξωγήινοι (UFO)

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Βασικό κεφάλαιο καί ἀγαπημένο θέμα τοῦ σύγχρονου ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος τῆς ΝέαςἘποχῆς εἶναι τό θέμα τῆς ὑπάρξεως ἐξωγήϊνων ὄντων (UFO).
Τό θέμα τῆς ὑπάρξεως ἐξωγήινων ὄντων ξεκίνησε στίς 24-6-1947 στίς Η.Π.Α.
Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, γύρω ἀπό τό ζήτημα αὐτό, ὑπῆρξε μιά πρωτοφανής καί πολυεπίπεδη προπαγάνδα, πού ὁδήγησε πάρα πολλούς ἀνθρώπους παγκοσμίως νά πιστεύουν ἀβασάνιστα στήν ὕπαρξη ἐξωγήινων ἤ τουλάχιστον νά διάκεινται φιλικά πρός τήν ἰδέα αὐτή.
Κινηματογραφικές ὑπερπαραγω γές, τηλεοπτικές σειρές, ντοκυμαντέρ, χιλιάδες ἄρθρα στίς ἐφημερίδες καί τά κοσμικά περιοδικά μέ οὐφολογική ὕλη κ.ἄ. συνέβαλαν καί συμβάλλουν στήν προπαγάνδα αὐτή.
Τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὄχι μόνο θά στεγάσει στό οἰκοδόμημά του τίς περί τῶν UFO δοξασίες καί θά ἀποτελέσουν ἀναπόσπαστο μέρος τῶν δοξασιῶν του, ἀλλά θά τίς προωθήσει ποικιλοτρόπως περαιτέρω.

Ἡ ἀποκρυφιστική ὅμως διάσταση τοῦ θέματος τῶν ἐξωγήινων – UFO εἶναι ἡ πτυχή ἐκείνη πού ἀποσιωπᾶται σκοπίμως ἤ δέν τονίζεται ἀκριβῶς, παρʼ ὅτι ἔχει καίρια σημασία γιά τήν ὀρθή ἀξιολόγηση τοῦ φαινομένου καί τή σωστή τοποθέτηση ἀπέναντι σʼ αὐτό ἀπό κάθε ὀρθόδοξο ποιμένα καί χριστιανό.

Ἐν προκειμένῳ, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τήν ἀποκρυφιστική διάσταση τοῦ θέματος τῶν UFO, τήν ἔχουν ἀναδείξει καί ἀποδείξει δύο κορυφαῖοι Ὀρθόδοξοι καί ἔγκυροι μελετητές τοῦ χώρου τῶν αἱρέσεων, οἱ ἀείμνηστοι π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος1 καί ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ2, ὅπως ἐπίσης καί ἕνας σύγχρονος λαμπρός ὀρθόδοξος ἀπολογητής, ὁ π. Ἰωάννης Κωστώφ3.

Στήν ὀρθόδοξη νηπτική καί ἁγιολογική παράδοση, ὅπως ἔδειξαν οἱ ἐν λόγῳ πατέρες, διασώζονται περιστατικά δαιμονικῶν πειρασμικῶν ἐνεργειῶν σέ ἁγίους καί ἀσκητές, πού παρουσιάζουν μιά καταπληκτική ὁμοιότητα καί ἀντιστοιχία μέ περιστατικά καί γεγονότα, πού διηγοῦνται ὡς ἐμπειρίες- ἐπαφές τους διάφοροι ὀπαδοί τῶν UFO.
Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός συνοψίζοντας κατά τρόπο σαφῆ τήν ἁγιοπατερική διδασκαλία, ἐπισημαίνει ὅτι οἱ δαίμονες «παραχωρήσεως δέ Θεοῦ γινομένης καί ἰσχύουσι καί μεταβάλλονται καί μετασχηματίζονται εἰς οἷον θέλουσι σχῆμα καί φαντασία»4.

Ἡ ἀποκρυφιστική διάσταση τοῦ θέματος τῶν ἐξωγήινων μαρτυρεῖται καί ἀπό ἄλλα γεγονότα. Ἔχει ἐπισημανθεῖ π.χ. ἀπό ξένους μελετητές τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας ὅτι ἡ φρασεολογία καί ἡ ὁρολογία πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ὀπαδούς τῶν UFO ἔχει ἀρχικῶς πρωτοχρησιμοποιηθεῖ καί ἀντληθεῖ ἀπό τό χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ5.
Ἐπιπλέον, δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἱδρυτές UFO – σεκτῶν εἶχαν σχέση μέ τόν ἀποκρυφισμό. Μία ἀκόμη χαρακτηριστική ἀπόδειξη σχετική μέ τήν ἀναφορά μας στήν ἀποκρυφιστική διάσταση τοῦ θέματος τῶν UFO, ἀποτελεῖ καί ἡ μαρτυρία ἑνός ἐπιφανοῦς Ἀμερικανοῦ θεωρητικοῦ καί ὑποστηρικτῆ τῶν UFO, τοῦ Μπίλ Κοῦπερ.
Ὁ Μπίλ Κοῦπερ ἀναφερόμενος σέ κάποιες πληροφορίες, πού τοῦ ἔδωσαν "ἐξωγήινοι" σέ μιά ἐπαφή μαζί τους τονίζει: «Οἱ πληφορίες πού μᾶς ἔδωσαν δέν ἦταν μόνο ἐπιστημονικές. Μᾶς εἶπαν πολλά ἀποκρυφιστικά πράγματα.Ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχουν στενή σχέση μέ τίς θρησκεῖες μας. Μιλοῦσαν γιά μαγεία καί γιά τίς λατρεῖες τῆς γῆς»6.
Ἀμφιβάλλει κανείς, γιά τήν ὕπαρξη ἀποκρυφιστικοῦ στοιχείου στά UFO; Νομίζουμε ὄχι. Βλέπουμε, λοιπόν ὅτι καί σʼ αὐτή τήν νεοεποχίτικη πτυχή ὁ ἀποκρυφισμός εἶναι παρών.


1. Βλ. Πρωτ Α.AΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ,Ἀποκρυφισμός-Γκουρουϊσμός- «Νέα Ἐποχή», ἐκδ. Ἱ. Μ. Νικοπόλε- ως, 1990, σσ. 120-127.
2. Βλ.Ἱερομ. SERAPHIM ROSE, Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Θρησκεία τοῦ Μέλλοντος (μετ. Μαρία Δημητριάδου), 2000, σσ. 109-157, 255-257.
3. Βλ. Ἀρχιμ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, Πίστη καί Λογική, τόμ. Β΄, 1993, σσ. 46-72.
4. Βλ.Ἰ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις Ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως 2,4, PG 94, 877A.
5. Βλ. H.Gasper–J.Müller–F. Va lentin, Lexikon der Sekten., 20017, σ.1096.
6. Βλ. Π.ΓIANNOYΛAKHΣ – Λ. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Ἀλήθεια γιά τά UFO καί τίς ἐξωγήινες συνομωσίες, 2004, σ. 212

Ορθόδοξος Τύπος 21/10/11

Σημείωση : Η εικόνα είναι Tοιχογραφία από την Τράπεζα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, με θέμα από την 6η σφραγίδα της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Διαβάστε περισσότερα πατώντας     Νέα Εποχή    UFO 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου