Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Μάρτυς τοῦ ἰεχωβᾶ πρὸς μουσουλμάνο : «Πιστεύουμε σ’ ἕνα ἀληθινό Θεό, ὅπως καί οἱ Μουσουλμάνοι»! Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


«Πιστεύουμε σ’ ἕνα ἀληθινό Θεό, ὅπως καί οἱ Μουσουλμάνοι»!

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Διαβάζοντας κάποιος τά ἔντυπα τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, συνήθως αὐτά πού προορίζονται γιά μέλη τῆς ὀργάνωσης, ὅπως εἶναι τά «Βιβλία Ἔτους» μένει κατάπληκτος γιά τίς μεθοδεύσεις τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, προκειμένου νά πετύχουν στίς προσηλυτιστικές τους δραστη- ριότητες σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου.

Ἕνα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός, πού δείχνει ἀκριβῶς μιά τέτοια μεθόδευση, ἀναφέρεται στό «Βιβλίο Ἔτους 1990» τῆς ἑταιρείας Σκοπιά, ὅπου σύν τοῖς ἄλλοις, γίνεται ἀναφορά γιά τήν παρουσία καί τή δράση τῆς ἑταιρείας, σέ μιά μικρή χώρα τῆς Νότιας Ἀμερικῆς, τό Σουρινάμ.

Τό γεγονός ἔλαβε χώρα τή δεκαετία τοῦ 1950 καί ἔχει σχέση μέ τά νομικά ἐμπόδια, πού συναντοῦσε ἡ ἑταιρεία Σκοπιά στήν ἐν λόγῳ χώρα.
Στό βιβλίο ἀναφέρεται ὅτι, ἀφοῦ ὁ γενικός εἰσαγγελέας εἶχε ἀπορρίψει τήν ἄδεια εἰσόδου στή χώρα τῶν χιλιαστῶν "ἱεραποστόλων", οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ κανόνισαν στά γρήγορα, ὅπως ἀναφέρουν, ὅταν ὁ εἰσαγγελέας πῆγε διακοπές, συνάντηση μέ τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης τῆς χώρας.
Στό Βιβλίο τοῦ Ἔτους γίνεται ἀναφορά στή συνάντηση αὐτή καί στό τί εἰπώθηκε μεταξύ τοῦ ὑπουργοῦ καί τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Μένει ὅμως κάποιος ἔκπληκτος ὅτι μεταξύ τῶν ἐπειχειρημάτων πού ἐπιστρατεύθηκαν, γιά νά πείσουν τό μουσουλμάνο ὑπουργό, ἦταν καί τό ἀκόλουθο, πού θά τό παραθέσουμε κατά λέξη ἀπό τό χιλιαστικό ἔντυπο.

Ἀναφέρουν: «Ἀφοῦ ὁ ὑπουργός ἦταν μουσουλμάνος, συνεχίζει ὁ Ντέρκ, τοῦ εἶπα ὅτι ὁ Χριστιανικός κόσμος μᾶς ἀντιπαθεῖ ἐπειδή δέν πιστεύουμε στήν Τριάδα. Ἐμεῖς πιστεύουμε σʼ ἕναν(sic) ἀληθινό Θεό, ὅπως καί οἱ Μουσουλμάνοι. (σημ.Σ. Ἡ ὑπογράμμιση δική μας).
Ὁ ὑπουργός βρῆκε αὐτή τήν παρατήρηση ἐνδιαφέρουσα, ἄρχισε νά καταλαβαίνει καλύτερα τή θέση μας καί ὑποσχέθηκε νά μᾶς βοηθήσει»1.

Τό ἐν λόγω περιστατικό ὁμιλεῖ ἀπό μόνο του. Ἐμεῖς θά κάνουμε μόνο δύο σύντομα σχόλια σύμφωνα μέ τό ἁγιογραφικό, "ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρέ δοῦλε" (Λουκ. 19,22).
Τό πρῶτο εἶναι ὅτι γιά τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐκτός ἀπό τήν ἑταιρεία Σκοπιά, κάθε ἄλλη θρησκεία ἀνήκει στό σύστημα τοῦ Σατανᾶ2.
Ἐδῶ βλέπουμε, ὅμως ὅτι ὁ μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ δέ θά διστάσει νά ταυτιστεῖ καί μέ αὐτό τό σύστημα τοῦ Σατανᾶ, «πιστεύουμε σ᾽ ἕναν ἀληθινό Θεό, ὅπως καί οἱ Μουσουλμάνοι», προκειμένου νά προωθήσει τίς δοξασίες τῆς ὀργάνωσής του.

Καί τό δεύτερο εἶναι, ἀπό τίς διατυπώσεις τοῦ Χιλιαστῆ "ἱεραπόστολου", ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ στό Βιβλίο Ἔτους τοῦ 1990, ἔχουμε μία ἀκόμη σαφῆ μαρτυρία, πού δείχνει ὅτι οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τό Χριστιανισμό.

Σημειώσεις 

1. Βιβλίο Ἔτους 1990, ἔκδ. Μ.τ.Ἰ., σ. 216.
2. Μαρτυρίες ἀπό ἔντυπα τῆς ἑταιρείας Σκοπιά βλ. Ἄννας Μπουρδάκου, "Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ". Ἀπό τό Α – Ω, 2008, σσ. 154–157.

Ορθόδοξος Τύπος 22 Ιουλίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου