Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Έτσι όπως το πάμε... πολύ σύντομα θα δούμε τον Προφήτη Ηλία κοντά μας !


Ο Προφήτης Ηλίας , που εορτάζει σήμερα, είναι ένας ιδιαίτερος Προφήτης αφού δεν πέθανε ποτέ  σωματικά, όπως μας δηλώνει η Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου και πάλι στις ημέρες του Αντι-χρίστου, όπως μας βεβαιώνει η Αποκάλυψη, και  που πολύ σύντομα έπονται, να εμφανισθεί και πάλι ξαφνικά σαν μία απρόσμενη και ξαφνική μπόρα για να στηρίξει τους Χριστιανούς και να υποδείξει τον Αντίχριστο ως πρόσωπο καταγγέλοντας την πονηριά αυτού και των οργάνων του.

Η Εκκλησία μας τον ονομάζει δεύτερο Πρόδρομο της Παρουσίας Χριστού.
Δηλαδή τον επόμενο "Πρόδρομο" μετά τον Άγ.Ιωάννη  Και παρά το ό,τι γεννήθηκε  810 χρόνια π.Χ. θα αποτελέσει και πάλι την αυγή , την ανατολή και το προανάκρουσμα της Δευτέρας Παρουσίας Του Ι.Χριστού μας ,αφού έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη γη, πρέπει να ξανακατέβει για να βάλει τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Η Εκκλησία μας, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα του πολυτάραχου βίου του Προφήτη Ηλιού, απεικονίζει  επάνω σε εικόνες, μία  και μόνο σκηνή: να κάθεται μέσα σε μία σπηλιά, και εκεί να έρχεταιτο κοράκι να του φέρνει το ψωμί ή το κρέας.
Και αυτό για να διδάξει του Χριστιανούς των εσχάτων ,εν μέσω του γενικού αποκλεισμού του Αντι-χρίστου (που ήδη μέσω της τεχνικής κρίσης έχει αρχίσει)  πως με τον ίδιο προνοητικό και σοφό τρόπο θα  τρέφει και αυτούς  ο Θεός .

Επίσης η Εκκλησία μας  τονίζει για τον Πρ.Ηλία πως    "φλέγει την απάτη"    Ο  χρόνος είναι διαρκής ενεστώτας για να δείξει πως όπως τότε έλεγξε και έφλεξε την απάτη του βασιλιά Αχαάβ έτσι και τώρα θα επέλθει για να ελέγξει και αποκαλύψει την πονηριά και σύγχυση της προσεχούς Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως  που με πολύ χαρά αναγγέλουν ευκαίρως-ακαίρως όλα τα γλυώδη  όργανα και οι εντολοδόχοι  της Νέας Τάξης .

Ας σκιρτάνε λοιπόν με χαρά και αλαζονία  όλοι αυτοί που ΄ φέραν τον ταλαίπωρο Ελληνικό λαό, (και σε λίγο  όλη την οικουμένη) σε αυτήν την εξαθλίωση. Δεν θα κρατήσει για πολύ η ευτυχία τους. Πολύ σύντομα έρχεται ο Προφήτης Ηλίας για να καψαλίσει την απανθρωπιά και την υποκρισία τους και θά'ναι μάλιστα και μέρα μεσημέρι !!!

Πρεσβύτερος Διονύσιος Ταμπάκης - Ναύπλιο

2 σχόλια:

 1. Πάρτε το χαμπάρι ηδη βράζουμε μέσα στο καζάνι του αντί Χρίστου... τον οικουμενισμο ...τώρα δεν καρτερούμεν μήτε προφήτην Ηλίαν μήτε αντίχριστον. Ο αντίχριστος είνε ο ένας είνε ο Παπας και ο έτερος είνε αυτός οπού είνε εις το κεφάλι μας ... ο παπικος ... και μια η οδός διαφυγής .... αυτή των τριών παίδων στο καμίνι

  Αγιος Κοσμας ο Αιτολος : « Διαβάζοντας, αδελφοί μου, την θείαν και Ιεράν Γραφήν ευρίσκω ότι ο προφήτης Ηλίας είνε ζωντανός και τον έχει ο Θεός χιλιάδες χρόνους και μέλλει να τον στείλη και τότε θέλει να χαλάση ο κόσμος. Και πάλιν ερευνώντας την ιεράν Γραφήν το ευρίσκαω ότι ο προφήτης Ηλίας ήλθεν, ήλθεν και ο αντίχριστος, τον οποίον έχομεν και εις το κεφάλι μας, και δεν πρέπει να σας το ειπώ, ότι τον ηξεύρετε Και τώρα δεν καρτερούμεν ούτε προφήτην Ηλίαν ούτε αντίχριστον.
  Λυπηρόν είνε να σας το ειπώ, αδέλφια μου, μα η Ιερά και Αγία Γραφή με προστάζει να σας το ειπώ: Σημερον αύριον καρτερούμεν πείνες, δίψες, πανούκλες, λοιμούς, θανατικά μεγάλα, να μη προφθάνουν τούς αποθαμένους. Σημερον αύριον καρτερούμεν να γίνη μέγας σεισμός, να πέσουν όλα τα βουνά, ο ήλιος και το φεγγάρι να σκοτίζωνται, τα άστρα να πέσουν και ο ουρανός να τυλιχθή ωσάν ένα χαρτίον και όλοι οι άνθρωποι να αποθάνουν..... ....»
  Και ξανα : «...Και εξετάζοντας, αδελφοί μου, και ερευνώντας τας Γραφάς και το άγιον Ευαγγέλιον ευρίσκομεν πως ο προφήτης Ηλίας ήλθεν, και ο αντίχριστος ήλθεν και εθανάτωσε τον προφήτην Ηλίαν, και τώρα δεν καρτερούμεν μήτε προφήτην Ηλίαν μήτε αντίχριστον. Ο αντίχριστος είνε ο ένας είνε ο Παπας και ο έτερος είνε αυτός οπού είνε εις το κεφάλι μας, χωρίς να ειπώ το όνομά του το καταλαμβάνετε, μα λυπηρόν είνε να σας το ειπώ, διότι αυτοί οι αντίχριστοπι είνε εις την απώλειαν, καθώς το έχουν. Ημείς εγκράτεια, αυτοί απώλεια ημείς νηστεία, αυτοί πολυφαγία ημείς παρθενία, αυτοί πορνεία ημείς δικαιοσύνη, αυτοί αδικωσύνη »

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν· όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν» (Α Ιω. β , 18,)

  ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ?

  «εξ ημών εξήλθον, αλλ ουκ ήσαν εξ ημών· ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμενήκεισαν αν μεθ ημων· αλλ ινα φανερωθώσιν ότι ουκ εισί πάντες εξ ημών» (Α Ιω. β , 19).

  ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΣ δεν εξήλθε απο μας ?

  «ο δε βεβαιών ημάς συν υμίν εις Χριστόν και χρίσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δους τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών» (Β Κορ. α, 21-22)
  Εδώ σαφέστατα φαίνεται ότι ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος δίδει την βεβαίωση στους Χριστιανούς, Αυτός είναι εκείνος που μας χρίει.
  Η χρίση ταυτίζεται με την σφράγιση και αυτό γίνεται από τον Θεό, ο οποίος δίδει στις καρδιές μας τον αρραβώνα του Πνεύματος. «και υμείς χρίσμα έχετε από του αγίου, και οίδατε πάντα» (Α Ιω. β , 20)


  ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ,σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου, ειναι ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ?

  Χμ! ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ... οτι μεσω του μυστηριου ενουνται με τον σατανα ...

  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΣΩΤΗΡΙΑ !

  ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

  ΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου