Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Π.Ιωάννης Φωτόπουλος: Δύο Συντάγματα για περιφρούρηση - Ἐκτιμήσεις γιά τήν ἀξία, τό νόημα καί τό μήνυμα τῆς μεγαλειώδους συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας τῆς 6-2-2011 κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.


Δύο Συντάγματα για περιφρούρηση - Ένα ηχηρό Όχι

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου

  Ἐκτιμήσεις γιά τήν ἀξία, τό νόημα καί τό μήνυμα τῆς μεγαλειώδους συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας τῆς 6-2-2011  κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

            Ἦταν στ’ ἀλήθεια μιά ὄμορφη, εἰρηνική ὅσο καί δυναμική  συγκέντρωση, τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφορώντας γιά τίς εἰρωνεῖες καί τίς ἀπειλές διατράνωσαν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί τήν ἀπόφασή τους νά προασπίσουν τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, πού ἀπειλεῖται ἀπό τήν ἑτοιμαζόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη.

      Ἧταν ἡ 6η Φεβρουαρίου ἡ ἡμέρα μνήμης τοῦ Μ. Φωτίου, μιά «σημαδιακή» ἡμέρα φορτισμένη μέ συμβολικό γιά τήν ἐλευθερία νόημα.  Κι αὐτό γιατί ὁ Μέγας Φώτιος ἀγωνίσθηκε καί ὑπέστη διωγμούς γιά νά ἀπαλλάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τήν Παλαιά, τήν παπική Τάξη Πραγμάτων, εἶπε ΟΧΙ στήν τήν παπική τυρρανία   πού ἀπειλοῦσε τήν ἐλευθερία τῆς Ρωμηοσύνης καί τήν ἐλευθερία, τό συνοδικό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καί πέτυχε  αὐτή τή διπλῆ ἐλευθερία μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

            Σ’αὐτόν τόν τόπο ποτέ δέν χωρίζουμε μέ στεγανά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Τά αἵματα τῶν προγόνων μας ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας χύθηκαν μαζί μέ τά αἵματα τῶν νεομαρτύρων. Ἔστω κι ἄν ποτέ δέν ἔπιασαν ὅπλα  οἱ ἁγιασμένοι ἄνθρωποι καί τοῦ παλιοῦ καί τοῦ τωρινοῦ καιροῦ, πάντα πονοῦσαν, προσεύχονταν καί ἀγωνιοῦσαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Δέν ἔπασχαν ἀπό μονοφυσιτικές ἀντιλήψεις κάποιας ....ἀέρινης πνευματικότητας.

      Εἶχε ἐπίσης συμβολική ἀξία ἡ συγκέντρωση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ στήν πλατεία Συντάγματος. Ὁ ἀγώνας πού ξεκίνησε ἐκεῖ- γιατί μόλις ξεκίνησε- εἶχε σάν στόχο τήν προστασία τοῦ Συντάγματος, γιά τήν ἀκρίβεια δύο συνταγμάτων.

                        Ἔχουμε στόν τόπο μας καί στην ψυχή μας δύο συντάγματα.  Τό ἕνα εἶναι τό ἑλληνικό Σύνταγμα. Αὐτό,  πού σκοτεινά κέντρα θέλουν νά ἀναθεωρήσουν δηλ. νά καταστρέψουν.   Τό Σύνταγμα ξεκινάει στό Προοίμιό του μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τῆς ἁγίας Τριάδος, προστατεύει τόσο την ὀρθόδοξη πίστη μας καί τήν Ἐκκλησία μας ὅσο καί τίς ἐλευθερίες στή δημόσια καί ἰδιωτική ζωή.

                  Νά τί λέει γιά τά δικαιώματά μας :

 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
  -   Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

-    Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη.

-         Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.

-   Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. 

 - Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.

-  Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

- Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

                            Ὅλα αὐτά τά δικαιώματα, πού ἐξασφαλίστηκαν μέ τόσους ἀγῶνες ἀπό τό λαό μας ποδοπατοῦνται καί ἐξανεμίζονται μέ τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἐργαλεῖο γιά τήν ἐξαφάνιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἑλλήνων πολιτῶν γίνεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη πού οἱ μαστόροι της τήν ἑτοιμάζουν  ἀδιαφορώντας γιά τό ἄρθρο 9Α πού λέει :

                       «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων».

                        Μιλήσαμε γιά τό ἕνα Σύνταγμα. Ἄς ποῦμε καί γιά τό ἄλλο πού εἶναι  ἡ ὑπόσχεση μας,νά ζοῦμε στή συντεταγμένη πολιτεία τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία, πού ἀπαιτεῖ πού ἀπαιτεῖ τή Σύνταξη μας μέ τό Χριστό.  Πρίν βαπτισθοῦμε ἀποταχθήκαμε τό Σατανᾶ καί τά ἔργα του, βγήκαμε ἀπό τή δουλεία του καί συνταχθήκαμε μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος, ἀντίθετα ἀπό τό διάβολο μᾶς δίνει μέ τό Αἷμα Του τήν ἐλευθερία ἀπό τά πάθη τή φθορά καί τό θανατο. Μετά βαπτισθήκαμε και μυρωθήκαμε δηλ. χρισθήκαμε μέ τή σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ.

                         Αὐτή τή σφραγίδα, τή σύνταξη μας στό στράτευμα τοῦ Χριστοῦ, στό οὐράνιο πολίτευμα κινδυνεύουμε νά χάσουμε ἄν φορέσουμε τά δεσμά τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἄν δώσουμε τή συγκατάθεσή μας, ἄν ποῦμε τό, ναί καί πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ὑπογράφοντας καί καταβάλλοντας κι ἕνα μικρό ποσό, σάν ἕνα «χαράτσι» σέ ἔνδειξη δουλοφροσύνης.  Παίρνοντας αὐτή τήν κάρτα πολιτογραφόμαστε στό ἀντίχριστο κράτος.
Ὅταν τήν παίρνουμε εἶναι σάν νά συναινοῦμε σέ ὅλη τή δυσωδία τῆς Νέας Ἐποχῆς. Δηλώνουμε ὑποταγή στόν διεθνῆ διαθρησκειακό οἰκουμενισμό, στίς ἄνομες μεταμοσχεύσεις, στήν καύση τῶν νεκρῶν, στόν ἀποχριστιανισμό τῆς ζωῆς, στήν καταστροφή τῆς λατρείας μας καί τῆς θεολογίας μας μέσῳ τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως, στήν κατάργηση καθε άνθρώπινου δικαιώματος, στήν πλήρη οἰκονομική ὑποτέλεια, στήν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

                        Πῶς γίνεται αὐτό;  Ἁπλούστατα. Ὅλα τά προηγούμενα καί ὄχι μόνο, ἀπαρτίζουν τό πρόσωπο τῆς Ν. Ἐποχῆς καί ὅταν τό προσκυνήσεις θά δεχθεῖς καί ὅ, τι αὐτό ἐκπροσωπεῖ. Καί σέ καμμία περίπτωση ἡ Νέα Ἐποχή καί ὁ σιδερένιος της βραχίονας ἡ Νέα Τάξη δέν θά ἀνεχθοῦν τήν παραμικρή ἀντίρρηση.
Μά καί ποιός, παρακαλῶ, θά προβάλῃ ἀντίρρηση; Αὐτός πού πούλησε τήν ἐλευθερία του ἀντί πινακίου φακῆς; Μά ἀκόμη κι ἄν διενοεῖτο κάποιος καρτοκινούμενος, καρτοτρεφόμενος, καρτοσυναλλασόμενος, καρτοθεραπευόμενος νά ἀρνηθεῖ κάτι ἀπό τό νεοεποχήτικο κατεστημένο μέ ἕνα «κλίκ» αὐτό τό ἀντίχριστο κατεστημένο θά τοῦ ἀκυρώνει τήν κάρτα, μέ τήν ὁποία  ἔχει ἐξαρτήσει  κυριολεκτικά τά πάντα, καί θά τόν ἐπαναφέρει στήν σιδερένια τάξη, τήν Νέα Τάξη τῶν δούλων.

                        Κι ὕστερα...ὕστερα ἀφοῦ αὐτός ὁ δοῦλος τοῦ ἀντίχριστου κράτους  σταδιακά  παραδώσει ὅλη τήν ἐλευθερία του σέ κάποιο ὑποτίθεται κράτος δικαίου, θά τεθεῖ στήν Καρτα τοῦ Πολίτη καί ὁ δυσώνυμος ἀριθμός πού θά φανερώσει ποιός εἶναι τό μεγάλο ἀφεντικό, πού διεκδικεῖ ἀπό τόν ἀληθινό Κύριο, τόν Τριαδικό Θεό τήν κυριαρχία, τήν κυριότητα πάνω στούς ἀνθρώπους.  Τί μᾶς λέει ὁ π. Παΐσιος;
                            Πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα "κάρτας ἐξυπηρετήσεως", ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά ου Αντιχρίστουʺ .

                           Παρόμοια γράφει καί ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰουστῖνος Πάρβου ἀπό τή Ρουμανία :

                   « Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσω τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο.
Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού πέρνουνε γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο».

       Λοιπόν. Ἄν φερθοῦμε, γιά τό ψωμάκι μας καί μόνο, ἀνόητα καί δεχθοῦμε σάν γραικύλοι τό μάτι τοῦ Μεγάλου Αδελφοῦ διαρκῶς στραμμένο στή μικρή αὐτή, κομψή Κάρτα τοῦ Πολίτη νά  παρακολουθεῖ τή ζωή μας, τίς συναλλαγές μας κλπ. μέσω τῆς τεχνολογίας τῶν ὑπολογιστῶν καί τῶν δορυφόρων, ἄν δεχθοῦμε νά συνδυάζει καί νά ἐπεξεργάζεται ὅλα τά προσωπικά μας στοιχεῖα δένοντας ἐμᾶς καί τά παιδιά μας χειροπόδαρα εἴμαστε ἀνάξιοι τῆς ἐλευθερίας μας.
Ἤδη μέ τήν ἑτοιμαζόμενη φοροκάρτα, ὄχι μόνο θά μᾶς ἁρπάζουν τά ξένα κέντρα τίς τελευταῖες οἰκονομίες μας, ἄλλα θά εἴμαστε πλήρως ἐλεγχόμενοι ὡς πρός τί ἀγοράζουμε τί πουλᾶμε, τί διαβάζουμε τί συνήθειες ἔχουμε.
Δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε τί τυρρανία θά βιώσουν σταδιακά ὅσοι ὑποταχθοῦν καί λάβουν τήν κἀρτα τοῦ πολίτη μέ τό μικροτσίπ, ὅπου ὅλη τους ἡ ζωή θά εἶναι καταγεγραμμένη καί ἐλεγχόμενη. Μιλᾶμε γιά πλήρη δουλεία καί προσαρμογή σ΄τα κελεύσματα τῆς νέας Ἐποχῆς.

            Στή συγκέντρωση λοιπόν τῆς 6ης  Φεβρουαρίου 2011 στήν πλατεία Συντάγματος οἱ συγκεντρωμένοι ἄκουσαν μέ προσοχή τούς ὁμιλητές  καί ἀποφάσισαν ὅτι θά πρέπει μέ ὅλα τά νόμιμα δημοκρατικά καί χριστιανικά μέσα νά περιφρουρήσουν :

            α) τό Σύνταγμά μας σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 120 πού λέει : « Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία» καί

          β) τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας, τήν Σύνταξή μας μέ τόν Χριστό σύμφωνα μέ τό βάπτισμά μας, τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τή διδασκαλία τῶν Αγίων Πατέρων.

            Συγκεντρώθηκαν λοιπόν  καί διαμαρτυρήθηκαν δεκάδες χιλιάδες χριστιανοί πολίτες γιατί κατάλαβαν μέ τό ρωμαίϊκο, ὀρθόδοξο αἰσθητήριό τους ὅτι σ’ αὐτή τή συγκυρία ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι «δύο σ’ ἕνα» δηλ. σηματοδοτεῖ τόσο τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων μας ὅσο καί τή διαφύλαξη τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας μας.

         Τό μυριόστομο ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ  ἦταν ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα στίς παγωμένες καρδιές τῶν νεοελλήνων ὅτι ὅσο ὑπάρχει ὀρθόδοξη, λεβέντικη ψυχή, ὅσο συνεχίζονται στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση τά ΟΧΙ, τό Ρωμαίϊκο μπορεῖ νά ἐλπίζει σέ καλλίτερες μέρες, ἀπαλλαγμένες ἀπό τήν τυραννία καί εὐλογημένες ἀπό τόν Κύριο μας καί τήν Παναγία μας.

Αναδημοσίευση από Ορθόδοξο Παρατηρητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου