Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Τό «ξεζούμισμα» τῶν πολυτέκνων ἀπό τήν τριτοκομματικήν κυβέρνησιν . Γεωργίου Τσακαλίδου


Τό «ξεζούμισμα» τῶν πολυτέκνων ἀπό τήν τριτοκομματικήν κυβέρνησιν

Τοῦ Δρ Γεωργίου Τσακαλίδου, Θεολόγου-Θρησκειοπαιδαγωγοῦ, Ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Θεολόγων, Ἐφόρου Α.Σ.Π.Ε

Σὲ μία περίοδο ποὺ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες καλοῦνται νὰ ὑποστοῦν μικρὲς ἢ μεγάλες θυσίες εἶναι δύσκολο νὰ προβάλλεις τὶς θυσίες, ποὺ ὑφίσταται ἢ καλεῖται νὰ ὑποστεῖ συγκεκριμένη κοινωνικὴ μερίδα.
Ἐπειδὴ ὅμως πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε τοὺς κυβερνῶντες νὰ ἐμφανίζονται ὡς ἔχοντες εὐαισθησία ἀπέναντι στὶς εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες θὰ προσπαθήσω νὰ φέρω στὸ προσκήνιο τὴν ἀναλγησία τῆς Κυβέρνησης ἀπέναντι στὴν κατὰ τεκμήριο πιὸ εὐάλωτη κοινωνικὴ ὁμάδα τῶν πολυτέκνων, στοὺς ὁποίους ὄχι μόνο εὐαισθησία δὲν δείχνει, ἀλλὰ τοὺς ἐμπαίζει καὶ τοὺς ξεζουμίζει κυριολεκτικά.
Τοὺς ἐμπαίζει καὶ τοὺς ξεζουμίζει, γιατί προεκλογικά τούς ὑποσχέθηκε διὰ στόματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο τὴν ἀποκατάσταση τῶν εἰς βάρος τους ἀδικιῶν, λίγους μῆνες ἀργότερα ὅμως κατάργησε πλήρως τὶς πολυτεκνικὲς συντάξεις στὶς 175.000 πολύτεκνες μητέρες, σὲ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων ἡ σύνταξη αὐτὴ τῶν 102 Εὐρὼ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ μοναδικό τους εἰσόδημα.
Τοὺς ἐμπαίζει καὶ τοὺς ξεζουμίζει, ὅταν τοὺς ἀντιμετωπίζει φορολογικὰ σὰν νὰ εἶναι ἄγαμοι. Τὸν ἴδιο φόρο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν ἄγαμο, ποὺ ἔχει νὰ θρέψει μόνο τὸν ἑαυτό του, καὶ ἀπὸ τὸν πολύτεκνο γονέα, ποὺ ἔχει νὰ ταΐσει 8, 10 καὶ 12 στόματα. Τοὺς ἐμπαίζει καὶ τοὺς ξεζουμίζει μία φορὰ μὲ τὴν ἄμεση καὶ δεύτερη φορὰ μὲ τὴν ἔμμεση φορολογία.
Γιὰ σκεφτεῖτε πόσες φορὲς καλεῖται νὰ πληρώσει ὁ πολύτεκνος αὐτὸ τὸ 23% τοῦ Φ.Π.Α.! 8 καὶ 10 φορὲς γιὰ παπούτσια, 8 καὶ 10 φορὲς γιὰ ροῦχα, γιὰ τὴν ὑπερκατανάλωση νεροῦ καὶ ρεύματος, πολλαπλάσιες φορὲς τὸ Φ.Π.Α. τῶν 13% γιὰ τρόφιμα, αὐξημένο χαράτσι καὶ αὐξημένα τέλη κυκλοφορίας γιὰ τὸ ἀναγκαστικὰ μεγαλύτερο σπίτι του καὶ μεγαλύτερο αὐτοκίνητό του, προκειμένου νὰ χωρέσει, ἔστω καὶ στριμωγμένα, τὴν πολυμελῆ οἰκογένειά του.
Τοὺς ἐμπαίζει καὶ τοὺς ξεζουμίζει, ὅταν ἀρνεῖται νὰ ἱκανοποιήσει ἐντελῶς λογικὰ καὶ δίκαια αἰτήματά τους, ποὺ δὲν ἔχουν κανένα δημοσιονομικὸ κόστος.
Τί πιὸ λογικὸ π.χ. νὰ σπουδάζουν τὰ παιδιὰ τῶν πολυτέκνων στὴν ἴδια πόλη; Ποιὸς πολύτεκνος μπορεῖ νὰ συντηρήσει 3 καὶ 4 νοικοκυριά, ὅταν σπουδάζουν τὰ παιδιά του σὲ διαφορετικὲς πόλεις! Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔδειξε πλήρη κατανόηση καὶ μίλησε τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας.
Αὐτὸς ὅμως ἀρνήθηκε καὶ νὰ δεχθεῖ ἀκόμη τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Α.Σ.Π.Ε., πού ζήτησε νὰ συναντηθεῖ μαζί του. Καὶ χρειάστηκε νὰ ταξιδέψει ὁ Πρόεδρός μας στὶς Βρυξέλλες καὶ νὰ αἰφνιδιάσει τὸν Ὑπουργό, προκειμένου νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀκούσει τὸ δίκαιο αὐτὸ αἴτημα.
Μὰ τὴν ἀλήθεια δὲν πέρασε ἀπὸ τὴ Χώρα μας πιὸ ἀντιδημογραφική, πιὸ ἀντιπολυτεκνικὴ καὶ πιὸ ἀντιοικογενειακὴ Κυβέρνηση ἀπὸ αὐτὴ τῆς τρικομματικῆς. Σφυρίζει ἀδιάφορα στὸ γεγονὸς ὅτι καταντήσαμε Χώρα γερόντων καὶ δὲν θὰ χρειαστεῖ παρὰ ἕνας περίπατος τῶν ἀνατολικῶν γειτόνων μας, γιὰ νὰ μᾶς καταλάβουν, γιατί αὐτοὶ ἔχουν δείκτη γονιμότητας 5,5 (δηλαδὴ 5,5 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας), ἐνῶ σʼ ἐμᾶς εἶναι μόλις 1,3 καὶ μάλιστα μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ φέρνουν στὸν κόσμο οἱ ἀλλοδαπὲς γυναῖκες.
Σφυρίζει ἀδιάφορα, ὅταν δὲν παντρεύονται πλέον οἱ νέοι, τὸ 60% τῶν ὁποίων εἶναι ἄνεργοι καὶ ὅταν παντρεύονται δὲν φέρνουν παιδιὰ στὸν κόσμο, γιατί δὲν μποροῦν νὰ τὰ συντηρήσουν. Σφυρίζει ἀδιάφορα, ὅταν τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις.
Καὶ ἐνῶ καταργεῖ τὶς γλίσχρες πολυτεκνικὲς συντάξεις, χορηγεῖ στὴ διευθύνουσα σύμβουλο τῆς Ἐπιτροπῆς Διαχείρισης τῆς Δημόσιας περιουσίας μὲ ὑπογραφὴ Στουρνάρα 215.000 Εὐρὼ ἐτήσια ἀποζημίωση ἢ στὸν ὑπεύθυνο Νομισματικῆς Πολιτικῆς μηνιαῖο μισθὸ 15.000 Εὐρώ, ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια δὲν ἔχει δικό της ἐθνικὸ νόμισμα.
Ἀκοῦμε συχνὰ τὸν Πρωθυπουργό, τὸν κ. Σαμαρᾶ, νὰ μιλάει γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀποκατάστασης τῆς ἀξιοπιστίας μας ἀπέναντι στοὺς δανειστές μας. Πότε θὰ θυμηθεῖ καὶ τὴν ἀνάγκη ἀποκατάστασης τῆς δικῆς του ἀξιοπιστίας ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀπέναντι στοὺς πολύτεκνους, τοὺς ὁποίους εἶχε κάνει σημαία καὶ λάβαρο τοῦ προεκλογικοῦ του ἀγώνα καὶ τώρα τοὺς καλεῖ νὰ ὑποστοῦν τὰ πιὸ σκληρὰ καὶ αἱματηρὰ μέτρα.
Φτάσαμε στὸ αἰσχρὸ σημεῖο νὰ πληρώνεις περισσότερο, ὅσο περισσότερα παιδιὰ ἔχεις. Αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ περάσει, γιατί θὰ εἶναι τὸ πιὸ ἄδικο φορολογικὸ σύστημα στὸν κόσμο. Ἡ Συνομοσπονδία μας παλεύει καὶ θὰ παλέψει σκληρά, γιὰ νὰ μὴ περάσει. Καὶ στὸν δίκαιο αὐτὸν ἀγώνα θέλει ὅλους τούς πολύτεκνους στὸ πλευρό της.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1975  17 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου