Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Δ΄ 1)«Ἡ πνευματική ζωή εἶναι βασική προϋπόθεση γιά τήν καλή ἀποκατάσταση»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

«Ἡ πνευματική ζωή εἶναι βασική προϋπόθεση γιά τήν καλή ἀποκατάσταση»


-Γέροντα, ἡ τάδε πού σᾶς εἶπε ὅτι σκέφτεται τόν Μοναχισμό μοῦ εἶπε ὅτι ἕνας συμφοιτητής της τήν ρώτησε γιατί δέν πάει στόν κινηματογράφο καί δέν βγαίνει ἔξω μέ ἀγόρια.  Τί ἔπρεπε νά τοῦ ἀπαντήση;
-Ἔπρεπε νά τοῦ πῆ: «Τέτοια ἐρώτηση οὔτε ὁ ἀδελφός μου μοῦ ἔκανε ποτέ καί μοῦ τήν κάνεις ἐσύ;»
-Μετά ἀπό λίγες μέρες τήν συνάντησε ἔξω ἀπό τήν Σχολή της –αὐτή δέν τόν εἶχε δεῖ- καί τήν ἔπιασε ἀπό τόν ὦμο. Ἐκείνη τοῦ εἶπε μόνον ἕνα «γειά σου» καί μπῆκε ἀμέσως μέσα.
-Ὄχι, δέν ἔκανε καλά!  Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἔπρεπε νά ἀντιδράση, γιατί, ἔτσι ὅπως φέρθηκε, μπορεῖ νά τοῦ ἔδωσε τήν ἐντύπωση ὅτι δέχθηκε αὐτήν τήν ἐκδήλωσή του, ὁπότε ἐκεῖνος θά τό ξανακάνη. Ἡ ἡλικία στήν ὁποία βρίσκεται τώρα εἶναι λίγο δύσκολη καί δέν τήν ὠφελεῖ νά κάνη συντροφιά μέ ἀγόρια.  Οὔτε χρειάζεται νά μιλήσει μαζί τους, τάχα γιά νά τά βοηθήσει.  Καί ἄν ἀποφασίση νά δημιουργήση οἰκογένεια, ὅταν γνωρίση ἕνα καλό παιδί, πρέπει νά τό πῆ στούς γονεῖς της.
Αὐτοί θά ἐξετάσουν ἄν ἔχη τίς προϋποθέσεις νά κάνουν μιά καλή οἰκογένεια. Ἀλλά τώρα πού δέν ἔχει ἀκόμη ἀποφασίσει ποιά ζωή θά ἀκολουθήση, δέν τήν βοηθάει νά μιλάη μέ τά ἀγόρια, γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο καί χάνει τήν γαλήνη της.
Ὅσα παιδιά ἀσχολοῦνται μέ τέτοια εἶναι τά καημένα πολύ ζαλισμένα καί συνέχεια ταραγμένα·  δέν ἔχουν γαλήνη.  Τό πρόσωπό τους καί τά μάτια τους εἶναι ἀγριεμένα.
Ἡ ἔλξη τοῦ γυναικείου φύλου ἀπό τόν ἀνδρικό, καί τό ἀντίθετο, ὑπάρχει στήν φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά νά τῆς πῆς ὅτι τώρα δέν εἶναι καιρός γι’ αὐτό.

Νά κοιτάξη τίς σπουδές της.  Τά παιδιά πού καλλιεργοῦν αὐτήν τήν ἕλξη ἀπό μικρά, γυρίζουν ἐκεῖ τό κουμπί πρίν ἔρθη ἡ κατάλληλη ὥρα, καί ὕστερα, ὅταν ἔρθη ἐκείνη ἡ ὥρα, τό κουμπί εἶναι ἤδη γυρισμένο καί δέν μποροῦν νά χαροῦν, γιατί ἔζησαν αὐτήν τήν χαρά, τότε πού δέν ἦταν κατάλληλος καιρός.
Ἐνῶ, ὅσα παιδιά προσέχουν, χαίρονται περισσότερο, ὅταν ἔρθη ὁ κατάλληλος καιρός, καί μέχρι τότε ἔχουν πολλή γαλήνη.  Βλέπεις, μερικές μητέρες πού  ἔχουν ζήσει ἁγνά πόσο εἰρηνικές εἶναι, παρόλο πού ἔχουν ἕνα σωρό σκοτοῦρες;
Ἐγώ πάντοτε τονίζω, ὁ νέος πρίν ἀπό τόν γάμο νά προσπαθῆ νά ζῆ, ὅσο πιό πνευματικά μπορεῖ, καί νά διατηρῆ τήν ἁγνότητά του ἡ ὁποία τοῦ ἐξασφαλίζει τήν διπλή ὑγεία. Ἡ πνευματική ζωή εἶναι βασική προϋπόθεση γιά ὁποιαδήποτε ζωή ἀκολουθήσει κανείς.
Ὁ κόσμος ἔχει γίνει σάν ἕνα χωράφι μέ σιτάρι πού ἀρχίζει νά σταχυάζη καί μπαίνουν μέσα γουρούνια καί τό τσαλαπατοῦν.  Καί τώρα φαίνονται ἀνακατεμένα χόρτα, λάσπες, στάχυα, καί ποῦ καί ποῦ, σέ καμμιά ἄκρη, ὑπάρχει καί κανένα στάχυ ὄρθιο.
Ὅσο περισσότερο πνευματική ἐργασία κάνει κανείς στά νεανικά του χρόνια, τόσο πιό εὔκολο θά εἶναι ὅλα ἀργότερα σέ ὅποια ζωή κι ἄν διαλέξη. Ὅσο καλύτερα ὁπλισθῆ καί προετοιμασθῆ πρίν ἀπό τήν μάχη, τόσο πιό εὔκολα θά εἶναι στόν πόλεμο, ὅταν θά πέφτουν γύρω του οἱ σφαῖρες ἤ θά βομβαρδίζουν.
Ἕως ὅτου ἐρθη ὁ καιρός νά ἀποφασίση λ.χ. μιά κοπέλα ἄν θά γίνη μοναχή ἤ μιά καλή μητέρα, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἁγνή ζωή.  Γι’ αὐτό νά προσπαθήση, ὅσο μπορεῖ, νά προοδεύση στά μαθήματά της. Ὅταν προσέχη τά μάτια της καί τά αὐτιά της καί διώχνει τούς ἄσχημους λογισμούς, λιγώτερα θά ἔχη νά πετάξη ἀργότερα.
Ἤ ἕνας νέος, ὅταν συναντάη μιά καλή κοπέλα, νά προσπαθῆ νά βάζη καλό λογισμό.  Νά τήν θεωρῆ σάν ζωντανή εἰκόνα μιᾶς Ἁγίας. Ἤ, ἄν συναντήση μιά παραστρατημένη κοπέλα, νά τήν δῆ σάν ἀδελφή του καί νά λυπηθῆ γι’ αὐτήν, ὅπως θά λυπόταν γιά τό κατάντημα τῆς ἀδελφῆς του, γιατί ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ Ἀδάμ.
-Σήμερα ὅμως, Γέροντα, στά πανεπιστήμια κ.λπ. ὑπάρχουν πολλοί πειρασμοί γιά ἕναν νέο.
-Νά συνδεθῆ μέ πνευματικά παιδιά, γιά νά βοηθιέται καί νά κινῆται σέ μιά πνευματική ἀτμόσφαιρα. Ἄς μήν κάνουμε τά πράγματα δυσκολώτερα ἀπό ὅ,τι εἶναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά πού πηγαίνουν στό πανεπιστήμιο καί ζοῦν ἁγνά, μέ τήν μικρή δική τους προσπάθεια καί μέ τήν μεγάλη βοήθεια τοῦ Θεοῦ.Ἀπόσπασμα ἀπό τίς σελίδες 32-34 τοῦ βιβλίου:

            ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                                 ΛΟΓΟΙ Δ΄    
                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                   ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
    «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου