Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1) «Προσοχή στους πλανεμένους» 2) «Τά φθηνά χαρίσματα τών πλανεμένων» 3) «Διόρθωση πλανεμένου»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μέρος Τέταρτο - Κεφάλαιο 3ον
 
«Προσοχή στους πλανεμένους»

Είναι δυό-τρείς πνευματικοί πού έχουν λίγη ευλάβεια καί λίγη βλάβη μαζί καί μπερδεύουν τόν κόσμο. Καί όλους τούς βγάζουν δαιμονισμένους. Δέν ακούνε κανέναν. «Είμαι παπάς, λένε, έχω εξουσία»! Αν σας λένε γιά τέτοιες περιπτώσεις, νά προβληματίζετε τούς ανθρώπους, γιατί κάνουν κακό στήν Εκκλησία.
Νά τούς λέτε:«Νά βρήτε έναν σωστό πνευματικό νά πάτε, γιά νά βοηθηθήτε». Φθάνουν στό σημείο νά χρησιμοποιούν τό όνομα μου, ακόμη καί φωτογραφία μου, γιά νά δίνουν τήν εντύπωση στόν κόσμο ότι έχουν επικοινωνία μαζί μου.
Αυτοί βέβαια έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι ελαφρούτσικοι. Υπάρχουν όμως κάποια κακοήθη στοιχεία πού παρουσιάζουν τό ξίδι γιά κρασί. Ένας έκανε τόν λογιστή πρώτα, κάπου δούλευε, αλλά τώρα γυρίζει όλη τήν βόρεια Ελλάδα καί παρουσιάζεται ότι είναι υποτακτικός μου. Λέει ότι του έδωσα τό διορατικό καί άλλα τέσσερα-πέντε χαρίσματα, καί έτσι πλανά τόν κόσμο καί μαζεύει χρήματα.
- Κληρικός είναι;
- Οχι, λαϊκός. Μέ είδε μιά φορά στήν Δάφνη καί κρύφθηκε, γιά νά μήν τόν δώ, επειδή είναι... γνήσιο τέκνο μου! Ευτυχώς πίνει, μυρίζει ούζο, τόν βλέπουν μερικοί ζαλισμένο, καί λίγο προβληματίζονται. Πόσοι τέτοιοι απατεώνες υπάρχουν πού εκμεταλλεύονται τόν πόνο του κόσμου καί κάνουν εμπόριο! Είπε κάποιος σέ μιά χήρα γυναίκα: «Τό ένα χέρι του ανδρός σου δέν έχει λειώσει, γιατί ή ψυχή του έχει ανάγκη από προσευχή». «Τί νά κάνω τώρα; λέει ή φουκαριάρα. Ας του δώσω χρήματα, γιά νά προσευχηθή γιά τήν ψυχή του ανδρός μου».

Αφού τής πήρε αρκετά χρήματα, μετά από λίγο τής λέει: «Αντε, αποφύγαμε τόν πρώτο κίνδυνο, τώρα είναι λίγο καλύτερα...». Δώσ' του-δώσ' του χρήματα, της πήρε τήν μισή περιουσία, γιά νά βρή ανάπαυση ό άνδρας της!
Είναι καί μερικοί πλανεμένοι πού σταυρώνουν αρρώστους, μουρμουρίζοντας κάτι, καί δήθεν τούς κάνουν καλά. Ξεγελιούνται οί άνθρωποι καί δέν πάνε νά εξομολογηθούν, νά πάρουν τόν παπά νά κάνουν ένα ευχέλαιο ή νά τούς διάβαση μιά ευχή, αλλά πάνε σ' αυτούς. Δίνουν έν τω μεταξύ καί ένα σωρό χρήματα.
Μού είπαν ότι σέ ένα χωριό ήταν δυο πλανεμένοι πού είχαν καλή συνεργασία!... Έφερνε ό διάβολος σέ κάποιον συγχωριανό τους λ.χ. έναν δυνατό πονοκέφαλο ή προκαλούσε ένα πιάσιμο στήν μέση καί μετά πήγαινε στον έναν πλανεμένο καί τού έλεγε: «Ό τάδε έχει δυνατό πονοκέφαλο γιά τόν τάδε λόγο».
Σέ κάποια ευκαιρία έλεγε στον συγχωριανό του ό πλανεμένος: «εγώ ξέρω γιατί σού πονάει τό κεφάλι» καί τού φανέρωνε αμέσως τήν αιτία. «Αλήθεια, τί αποκάλυψη! έλεγε εκείνος. Καί τώρα, τί πρέπει νά κάνω, γιά νά μού πέραση;». «Νά πάς στον τάδε», τού έλεγε καί τόν έστελνε στον άλλον πλανεμένο. Είδατε τί σοφίσθηκε ό διάβολος, γιά νά κρατάη τούς ανθρώπους στήν πλάνη; Έβαλε δυο πλανεμένους νά συνεργασθούν, ό ένας νά κάνη τήν διάγνωση καί ό άλλος δήθεν νά θεραπεύη, γιά νά κρατάη τόν κόσμο μακριά άπό τήν Εκκλησία.


 «Τά φθηνά χαρίσματα τών πλανεμένων»

- Γέροντα, γιατί οί άνθρωποι καταφεύγουν γιά κάποιο πρόβλημα τους συχνά σέ πλανεμένους;
- Γιατί ό διάβολος έχει φθηνά τά χαρίσματα καί τά παίρνουν εύκολα. Αυτά πού τούς λένε νά κάνουν, δέν είναι δύσκολα καί τούς αναπαύουν στά πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν γιά τις αμαρτίες πού κάνουν ώς άνθρωποι καί νά πάνε σέ έναν πνευματικό νά εξομολογηθούν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή τόν διάβολο, καί ζητούν από εκείνον νά τούς λύση τό πρόβλημα τους. Ύστερα βασανίζονται καί δέν καταλαβαίνουν ότι τούς έχει δέσει ό διάβολος καί τούς κάνει κουμάντο.
- Καί πώς τούς πιστεύουν, Γέροντα;
- Είναι ζαλισμένοι οί άνθρωποι. Πόσοι λένε ότι οδηγούν τούς ανθρώπους στόν σωστό δρόμο, ένώ κουβαλούν στόν ώμο τους ένα τσουβάλι καί έχουν κρυμμένο μέσα τόν διάβολο! Ό Καλός Θεός όμως δέν τόν αφήνει νά κρυφθή τελείως. Καμμιά φορά βγάζει ό διάβολος κάποιο κέρατο ή τήν ουρά του, τά βλέπουν οί άνθρωποι καί φωνάζουν τρομαγμένοι:«Τί είναι αυτό; Κέρατο; Ουρά;». «Όχι, τί λέτε; Μελιτζάνα είναι!», τούς λένε εκείνοι, γιά νά τούς εξαπατήσουν καί νά παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα γιά καλά καί ωφέλιμα.
Κι εδώ μιά μέρα ήρθε κάποιος μέ μιά συντροφιά πού ήταν πλανεμένος. Είχε μαζί του καμμιά δεκαριά άτομα καί έκανε τόν Γέροντα. Τούς ρωτάω: «Ανήκετε σέ καμμιά οργάνωση;». Δέν απαντούσαν.«Σέ κανέναν σύλλογο;». Δέν απαντούσαν. «Έχετε κανέναν πνευματικό;». Τίποτε. Άρχισαν, έβαζαν μετάνοιες. Τούς έφερε εδώ, γιά νά τούς πλανάη. Νά λέη μετά: «πήγαμε καί στόν πατέρα Παΐσιο καί συμφωνεί μαζί μας»! Κατάλαβες; Δέν έπρεπε νά τόν δώ, γιατί τό εκμεταλλεύεται μετά. Φαινόταν ύποπτος εκείνος. Οί οπαδοί του φαίνονταν παρασυρμένοι. Οί καημένοι έπεσαν κάτω, γονατιστοί.
- Τούς είπατε τίποτε, Γέροντα;
- Τούς είπα, αλλά ό πονηρός, όταν φεύγουν από 'δώ, τούς λέει άλλα· από 'δώ-από 'κεΐ τούς πάει, καί τούς φέρνει πάλι στόν δρόμο του.
- Πώς θά προφυλαχθή, Γέροντα, κανείς από τούς πλανεμένους;
- Μένοντας μέσα στήν μάνδρα της Εκκλησίας μας. Βέβαια, άν κάποιος ακολουθήση από άγνοια έναν πλανεμένο, δέν θά τόν αφήση ό Θεός. Θά τόν βοηθήση νά καταλάβη τό λάθος του καί νά επιστρέψη στήν αλήθεια.

«Διόρθωση πλανεμένου»

- Γέροντα, τί βοηθάει νά συνέλθη ένας πού έχει πλανεμένες ιδέες;
- Νά συναισθανθώ τά χάλια του, νά μήν πιστεύει καθόλου στον λογισμό του, νά εξομολογείται στόν πνευματικό όλους τούς λογισμούς του καί νά κάνη υπακοή σέ ό,τι τού λέει ό πνευματικός. Νά ζητά συνέχεια τό έλεος τού Θεού, γιά νά έρθη πάλι ή θεία Χάρις. Δηλαδή χρειάζεται νά ταπεινωθή, γιά νά συνέλθη καί νά σωθώ.
Καί βλέπεις, τά κρίματα, οί βουλές, τού Θεού είναι άβυσσος. Πά πά πά..., ή αγάπη Του δέν έχει όρια! Κάποιος ερχόταν συχνά εκεί στο Καλύβι καί είχε όλο πλανεμένες ιδέες. Τόσα τού έλεγα, τίποτε δέν άκουγε. Όλα τά έπαιρνε ανάποδα. Όταν έβγαινε από τό Άγιον Όρος, έκανε κηρύγματα καί έκανε πολύ κακό. Έλεγε ότι έπαιρνε εντολές από μένα καί μπέρδευε τούς ανθρώπους. Ακόμη καί κάτι βιβλία πού τού είχα δώσει κάποτε ευλογία, τά παρουσίαζε καί αυτά, γιά νά πιστεύουν οί άνθρωποι ότι μέ συμβουλευόταν. Μιά φορά, ενώ έλεγε διάφορα, γιά μιά στιγμή τόν εγκατέλειψε τελείως ή θεία Χάρις καί άρχισε νά βρίζη πολύ άσχημα τόν Χριστό καί τήν Παναγία, οπότε ό κόσμος προβληματίσθηκε καί σκόρπισε. Ύστερα τόν πήραν μέ τήν κλούβα καί τόν έκλεισαν στο ψυχιατρείο. Βλέπετε μέχρι πού φθάνει ή αγάπη τού Θεού! Νά άφήνη νά βλασφημήται τό όνομα Του, αρκεί νά βοηθηθούν, νά γλυτώσουν τά πλάσματα Του!
- Γέροντα, άν ένας πλανεμένος καταλάβη τήν πλάνη του καί μετανοιώση, θά μετανοιώσουν καί οί οπαδοί του;
- Αν έχη πραγματική μετάνοια, πρέπει νά ταπεινωθή καί νά τούς πή ότι έσφαλε καί νά προσπαθήση νά τούς επαναφέρη στόν σωστό δρόμο. Αν όμως αποκαλυφθούν οί πλάνες κάποιου πλανεμένου καί ό ίδιος παραμένη στήν πλάνη, τότε χρειάζεται νά διαφωτισθούν μέ τρόπο οί οπαδοί του. Επειδή μερικοί πλανεμένοι φθάνουν νά δρουν μέσα στήν Εκκλησία, υπάρχει φόβος, άν οί οπαδοί τους μάθουν ξαφνικά ότι όσα τούς έλεγαν ήταν πλάνες, νά σκανδαλισθούν καί νά ξερριζωθούν καί από τήν Εκκλησία.

Ἀπόσπασμα ἀπό τίς σελίδες 222-226 τοῦ βιβλίου:

            ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                                 ΛΟΓΟΙ Γ΄    
                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                   ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
    «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου