Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Ἀγώνας γιά τή σωτηρία τοῦ πλησίον» Μέρος Γ΄

Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα  π.Ιωάννου Φωτοπούλου  
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του (σελ. 94 -102 )
 
Ἀγώνας γιά τήν σωτηρία τοῦ πλησίον
 Μέρος Α΄
Μέρος Β΄Οἱ καρδιές τῶν πιστῶν ἔνοιωθαν πόσο εὔκολα καί πόσο εὐχάριστο ἦταν νά προσεύχονται μαζί μέ τό στάρετς. Ἡ προσευχή του ἄγγιζε τό βάθος τῆς ψυχῆς τους καί εἴλκυε κι αὐτός σέ θερμή προσευχή. Ὁ μπάτουσκα δέν ἔνοιωθε κόπωση κατά τή Θ. Λειτουργία, ἀκόμη καί στά βαθειά του γεράματα. Ἀντλοῦσε δυνάμεις ἀπό τή Θ. Κοινωνία.  Σ’ αὐτήν ἔβλεπε τήν πραγματική ἔνωση μέ τόν Χριστό. Ἐδῶ, στά ἄχραντα Μυστήρια πραμένει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! «Τοῦτο ἐστί τό Σῶμα Μου... τοῦτο ἐστί τό Αἷμα μου..». Ὅπου ὅμως κρημνίζεται ἡ πίστη, χάνεται καί ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἑνώσεως μέ τό Θεό.

Εὐρισκόμενος συνεχῶς ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ὁ π. Σάββας, ἐφύλαττε τήν ἐσωτερική ἐργασία καί προσηλωνόταν στήν καρδιακή προσευχή.  Παρά τήν προσπάθειά του νά κρύβει τήν ἄσκηση καί τά δῶρα τῆς Θ. Χάριτος, τήν κατάνυξη καί τό φωτισμό ἀπό τήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς, σέ ὅλους ἦταν φανερό ὅτι ἡ προσευχή του ἦταν δραστική, ἐπειδή σ’ ὅλα τά δύσκολα ἐρωτήματα τῶν προσερχομένων ἐλάμβανε ἄνωθεν ἀποκάλυψη. Ἔλεγε πολλές φορές.
   -Μέ ἀγαποῦν πολλοί, ἀλλά, ἀλλοίμονο, μέ καταλαβαίνουν λίγοι καί αὐτοί ἐν μέρει.
Γι’ αὐτό δέν εἶναι περίεργο ὅτι ἡ εὐθυμία καί ἡ ἁπλότητά του πολλούς τούς ξεγελοῦσε. Ἡ ἁγνότητα του βρισκόταν σέ ἔργα μυστικά καί κρυπτά. Ἦταν τελείως ξένος στήν κατάκριση, γεμάτος ἀπό ἀγάπη, ἁγνότητα, διάκριση κι ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές. Εἶχε ἀληθινή ταπείνωση χάρις στήν ὁποία ὑπέμενε ὅλες τίς ἀδικίες καί τούς πειρασμούς, εὐχαριστώντας ὅσους τόν ἔβλεπταν, μή ξεχωρίζοντας κανένα. Ὅλοι ἦσαν ἴσοι ἀπέναντί του. Ἐνθυμούμενος τήν ἐντολή τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα νά εἶναι τελευταῖος ἀνάμεσα στούς κληρικούς, μέ μακροθυμία σήκωνε αὐτό τό σταυρό, ὑποχωρώντας σέ ὅλους καί ταπεινούμενος χωρίς ὅρια. Ἐξ αίτίας αὐτοῦ κάποιοι σκανδαλίζονταν κι ἀμφέβαλλαν γιά τήν ὀρθότητα αὐτοῦ τοῦ τρόπου.
Ὑπῆρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων πνευματικῶν του τέκνων πού τόν ἐγκατέλειπαν.  Δέν τούς κατηγοροῦσε ἀλλά ἔλεγε: «Κατά τίς ἁμαρτίες μου καί τά βραβεῖα μου» καί δέν ἔπαυε νά προσεύχεται γι’ αὐτούς.  Σύνήθως αὐτοί ἐπέστρεφαν μετανοώντας εἰλικρινά.  Σέ κάποιους ἀπ΄αὐτούς ἔλεγε:
    -Εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλά εἶμαι τοῦ Χριστοῦ.  Καί ὁ Χριστός καί τούς ἁμαρτωλούς δέν τούς διώχνει μακριά του, ἄν μετανοιώνουν καί ἐπιθυμοῦν νά εἶναι μέ τόν Χριστό.
Ὁ στάρετς, παρά τήν προχωρημένη ἡλικία του, κι ὅταν ἀκόμη εἶχε περάσει τά 80 χρόνια, παρά τίς ἀσθένειες, τίς ποιμαντικές μέριμνες καί τούς πειρασμούς, συνδύαζε τή νεανική δροσιά μέ τή ζωηρότητα.  Φαινόταν νεώτερος ἀπό τήν πραγματική του ἡλικία.

   -Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή ποτέ δέν γερνάει, ἔλεγε, ἰδιαίτερα τίς μέρες τῆς πασχαλινῆς χαρᾶς.
Ἀγαποῦσε τή φύση καί ὅ,τι ἄλλο ὄμορφο ὑπῆρχε στόν κόσμο, ἀλλά ἡ ἀγάπη του στό καθετί ὡραῖο ἦταν χάριν τοῦ Θεοῦ.  Χάριν τοῦ Θεοῦ χαιρόταν νά ἀνακαινίζει τούς ναούς.  Χάριν τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦσε τήν ὡραία ψαλμωδία.  Χάριν τοῦ Θεου χαιρόταν, ὅταν ὀμόρφαιναν τό κοινόβιο μέ ὑπέροχα λουλούδια καί χάριν τοῦ Θεοῦ χαιρόταν νά βλέπει τούς ἀνθρώπους χαρούμενους καί εὐχαριστημένους.
Ἀλλά καί χάριν τοῦ Θεοῦ στεροῦσε τόν ἑαυτό του ἀπό καθετί πού θά μποροῦσε νά τόν πάρει μακριά ἀπό τήν ἐπιδίωξη τῶν ἀνωτέρων, οὐρανίων ἀγαθῶν.  Μέ εὐχαρίστηση προσέφερε ὁτιδήποτε βρισκόταν στό κελλί του καί μποροῦσε νά προξενήσει παρηγοριά στούς ἄλλους.
Τίς πολυάριθμες προσφορές τῶν ἐπισκεπτῶν τίς μοίραζε.  Τίποτε δέν κρατοῦσε γιά τόν ἑαυτό του.  Πάνω σ’ αὐτό ἔλεγε ὅτι ἡ προσευχή γεννᾶ τήν ἀφιλοχρηματία καί ὅτι γιά τό μοναχό κάθε περιττό τοῦ γίνεται ἐμπόδιο.  Πάντως ποτέ δέν προσέβαλε τούς εὐεργέτες ἀρνούμενος τίς εἰλικρινεῖς δωρεές τους. Ὅλα τά δεχόταν γιά νά τά μοιράσει στή συνέχεια σ’ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Ὅλοι ἤθελαν νά πάρουν ἔστω κι ἕνα μικρό δῶρο ἀπό τά εὐλογημένα χέρια του.

  -Ἐγώ, δικά μου χρήματα δέν ἔχω.  Μοῦ προσφέρουν καί τά προσφέρω, ἔλεγε ὁ μπάτουσκα.  Πολλές φορές δέν ξέρω ποιός κι ἀπό ποῦ μοῦ στέλνουν τούτη ἤ τήν ἄλλη προσφορά.  Κι ἐγώ τά προσφέρω ἐκεῖ ὅπου θά φέρει ὠφέλεια.

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου