Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΑ')


   Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΑ')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Τήν περίοδο ἐκείνη, καί συγκεκριμένα στό τεῦχος 42/15-10-1911 τοῦ ἑβδομαδιαίου περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Ἐκκλησιαστικά Χρονικά» δημοσιεύθηκε ἄρθρο του Π. Μουντρολιούμπωφ σχετικό μέ τή ζωή καί τήν ἱεραποστολή τῆς Καμτσάτκας. Ἀπ’ αὐτό μεταφέρονται ἐδῶ μερικά ἐκτενή ἀποσπάσματα* (*Σ.τ.Ε.: Τό δημοσίευμα αὐτό δέν ἔχει περιληφθεῖ ἀπό τό συγγραφέα στίς σημειώσεις του. Τό παραθέτουμε γιά πληρέστερη ἐνημέρωση τοῦ ἀναγνώστη) :
«Στό πιό μακρινό ἀνατολικό ἄκρο τῆς πατρίδας μας, στήν περιοχή τῆς Καμτσάτκας, ζοῦν κάτω ἀπό τίς σκληρές συνθῆκες τῆς ἄγριας φύσεως τοῦ βορρᾶ οἱ ἀξιολύπητοι ντόπιοι ἰθαγενεῖς καμτσαντάλοι, τουγγοῦσοι, κοριάκοι, τσοῦκτσοι κ. ἄ.  Πολλοὶ ἀπ’  αὐτοὺς ἔχουν ἤδη φωτιστεῖ μέ τό φῶς τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας καί ἔχουν γίνει τέκνα τῆς ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρη σήν αὐτοθυσία τῶν ἱεραποστόλων μας. Ὅλοι δέχονται μέ φυσικότητα τή χριστιανική πίστη.
Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ ἱερομονάχου π. Νέστορος πού ἐργάζεται σήμερα μέ αὐταπάρνηση στήν περιοχή αὐτή, ὅλοι οἱ ἰθαγενεῖς, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ξεχωρίζουν γιά τήν τιμιότητα, τήν παιδιάστικη ἀθωότητα καί ἁπλότητα, τήν ἀσυνήθιστη καλωσύνη καί τόν εὔπλαστο χαρακτήρα, παρ’ ὅλη τή φτώχεια τους καί παρ’ ὅλες τίς τρομακτικά ἀντίξοοες συνθῆκες τῆς ζωῆς τους.
Ὅταν ὁ ἱερέας-ἱεραπόστολος ἐμφανίζεται, φθάνοντας μέ σκυλιά ἤ ταράνδους στίς μακρινές τρῶγλες, στή χιονισμένη τούντρα ἤ στά βάθη τῶν ἄγριων δασῶν, τότε ὅλοι οἱ ἰθαγενεῖς τρέχουν νά τόν προϋπαντήσουν μέ χαρά μεγάλη, γονατίζοντας πάνω στό χιόνι καί ἀναφωνώντας: «Χριστός Ἀνέστη!»
Πολύ σπάνια ὅμως δοκιμάζουν αὐτή τήν πνευματική χαρά, νά δοῦν ἱερέα, ν’ ἀκούσουν λόγου Θεοῦ, νά λειτουργηθοῦν.
Σ’ ὁλόκληρη τήν ἀπέραντη Καμτσάτκα ὑπάρχουν πολύ λίγοι φτωχικοί ναοί.  Στό βόρειο τμῆμα της, σέ ἔκταση πού ξεπερνᾶ τά 600.000 τετραγωνικά βέρστια, ὑπάρχουν μόνο δυό ἐκκλησιές!  Δυό ξύλινες παλιαποθῆκες ἀπό ἀκατέργαστους κορμούς δέντρων, πού ἔχουν στή στέγη τόν τίμιο σταυρό –μοναδικό σημεῖο πώς ἀποτελοῦν τόπους λατρείας.  Καμπάνες δέν ὑπάρχουν.  Τίς ἀντικαθιστᾶ ἕνα κουδανάκι.
Στή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τά Τίμια Δῶρα συχνά παγώνουν, καί τότε ὁ ἱερουργός ἀγωνίζεται νά τά λιώσει μέ τήν ἀνάσα του.  Γιά ν’ ἀντέξει στό κρύο φοράει ἄμφια ἀπό γούνα. Ἀκόμα καί ἡ πιό φτωχική χωριάτική καλύβα φαίνεται παλάτι μπροστά σέ μιά ἐκκλησία τῆς Καμτσάτκας. [...]

   Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.223-252

3 Σεπτεμβρίου  2013

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου