Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ καί τέμενος. Ἀποστόλου Ἰωάννου Πάσχου


Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ καί τέμενος

 Δρ. Ἀποστόλου Ἰωάννου Πάσχου

Ἑλληνορθόδοξοι γηγενεῖς, ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπὸ τὸ 1848 μ.Χ. ἄχρι τῶν ἡμερῶν δὲν ἐκτίσθη τῇ συνδρομῇ τῶν Βουλευτῶν, συνακολούθων καὶ τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου καὶ τοῦ νῦν Ἱερωνύμου καὶ τὸ Τέμενος τοῦ Ἰσλὰμ δυστυχῶς καὶ ἀλλοίμονον ἐντὸς ὀλίγου κτίζεται δαπάναις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἤτοι τοῦ ἱδρῶτος καὶ τοῦ «αἵματος τῶν ἡμερῶν» τῶν Ἑλληνορθοδόξων φορολογουμένων.
 Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος ἀήθως, ἀναιδῶς, ἀπρεπῶς, ἀσυνεπῶς ῥίπτεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τὰς καλένδας, περιθωριοποιεῖται ὁλονέν. Εἶναι συνένοχοι Ἐκκλησία καί Κράτος Ἑλλήνων ἔναντι τοῦ Γένους καὶ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλληνορθοδόξων πιστῶν Χριστοῦ καὶ τῆς δομῆς τῶν Ἑλλήνων γηγενῶν, ὅταν δομεῖται Τέμενος τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὸν Βοτανικόν, ἐνῷ δὲν ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Ναὸς εἰς τὴν Ἀραβίαν.
Εἶναι τοῦτο καθ᾽ ἡμᾶς θέμα προδοσίας εἰς τὸν χῶρον, ὅπου τὸ Ἡρῶον μὲ τὰ Λείψανα τοῦ Ἀνδρέου Μιαούλη, τῆς Μπουμπουλίνας νὰ κτίζεται τὸ Τέμενος.
 Συνέλληνες Ἑλληνορθόδοξοι γηγενεῖς ἔχουμε τὸ δικαίωμα τοῦ χρέους τῆς πατρῴας Ἑλληνορθοδόξου Ἀντιστάσεως εἰς κάθε ἠθικήν, Ὀρθόδοξον Ἐθνικὴν ἀπειλὴν καὶ ἀήθη πρᾶξιν μὲ συνειδητὴν ἐλευθέραν βούλησιν, συνέπειαν, εὐθύνην διὰ τὸ μέλλον τῆς Ἁγιοτόκου χώρας τῶν Ἑλλήνων.
Γρηγορεῖτε. Ἀντισταθεῖτε ὅταν τὸ Ἑλλήνων Κράτος μειώνει συνεχῶς μισθούς, συντάξεις καὶ αὐξάνει συνεχῶς τὴν φορολογίαν νὰ διαθέτῃ 15 ἑκατομμύρια εὐρώ, διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους, ἐνῷ ὑπολείπεται εἰς καύσιμα πρὸς ἀναχαίτισιν τῶν ἐχθρικῶν σκαφῶν καὶ οὔτε διαθέτει χρήματα διὰ τὴν χειροτονίαν νέων Ἑλληνορθοδόξων Κληρικῶν καὶ διακόπτει καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν Πολυτέκνων καὶ ἀναπήρων καὶ βάναυσα φορολογεῖ τοὺς Ἕλληνας γηγενεῖς πολίτας, ἐνῷ οἱ Ἑβραῖοι πολῖται δὲν φορολογοῦνται.
Συνέλληνες Ὀρθόδοξοι, πιστοὶ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων γρηγορεῖτε, προσεύχεσθε, ἀντισταθεῖτε εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους τοῦ Ἰσλάμ.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1982, 5 Ἰουλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου