Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. στίς ἐπιστολές συμπολίτη μας γιά τή μή καταστρατήγηση τῶν δηλώσεων ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων τῶν πολιτῶν


Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. στίς ἐπιστολές συμπολίτη μας γιά τή μή καταστρατήγηση τῶν δηλώσεων ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων τῶν πολιτῶν

Ἐδῶ καί δύο μῆνες περίπου, διεξήχθη ἕνας μικρός μαραθώνιος μέ 2 ἐπιστολές μου πρός τόν Ε.Ο.Μ. (Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων), μέ 1 κοινή ἐπιστολή πρός δύο ἀρμόδιους Ὑπουργούς (Ὑπουργό Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Ἀνδρέα Θ. Λυκουρέντζο καί Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ἀντώνη Ρουπακιώτη) καί μέ δημοσιεύσεις στό διαδίκτυο, σχετικά μέ τήν μή καταστρατήγηση τῶν δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Παραθέτω ἐνδεικτικά στά παρακάτω link ὅλες τίς ἐπιστολές μου, οἱ ὁποῖες παράλληλα δημοσιεύθηκαν καί στό διαδίκτυο σέ διάφορα sites:
Στίς 04-04-2013 ἔλαβα τήν κάτωθι ἐπιστολή-ἀπάντηση* ἀπό τόν Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ε.Ο.Μ. κ. Ἀναστάσιο Χατζῆ. Τήν παραθέτω (χωρίς τά στοιχεῖα μου, τά ὁποῖα γνωρίζει ὁ κάτοχος τῆς ἱστοσελίδας πού φιλοξενεῖ τήν ὐπόθεσή μου):
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ., ἐκ πρώτης ὄψεως δίνει μία θετική ἀνάσα σέ κάθε Ἕλληνα πολίτη πού δέν ἐπιθυμεῖ νά γίνει «δότης» καί «λήπτης» ὀργάνων, σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου»:      
α) Γιατί ἀπό τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς προκύπτει πώς: δέν θά καταστρατηγεῖται ἡ ἀρνητική δήλωση, ἀκόμη κι ἄν  ὑπάρξει συναίνεση συγγενοῦς καί γενικῶς δέν θά καταστρατηγεῖται καθολικά ὅπως ἀναφέρει.
β) Γιατί ἔχουμε ἐπίσημα ἐγγράφως καί ὑπογεγραμμένα αὐτήν τήν διασφάλιση-ἐπιβεβαίωση ἀπό πλευρᾶς τοῦ Ε.Ο.Μ. πού σημειωτέον εἶναι ἐπίσημος δημόσιος φορέας τοῦ Κράτους καί ὁ ὁποῖος  φαίνεται νά καθησυχάζει τούς πολίτες πού θά συντάξουν ἀρνητική δήλωση.

ΟΜΩΣ:
παρά τίς ἔγγραφες κι ἐνυπόγραφες διασφαλίσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Ε.Ο.Μ. σχετικά μέ τόν Νόμο περί μεταμοσχεύσεων, καταθέτω τίς ἑξῆς προτάσεις:

1)        Καλό θά ἦταν κατά τή γνώμη μου, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀρνητές «δωρεᾶς» ὀργάνων, νά δώσουν ἀντίγραφο τῆς παρούσης ἐπιστολῆς-ἀπάντησης τοῦ Ε.Ο.Μ. στόν δικηγόρο τους,  καθώς καί τῆς ἀρνητικῆς δήλωσής τους, γιά καλύτερη κατοχύρωσή τους (ἐπίσης νά ἐνημερώσουν συγγενεῖς και φίλους)!
2)         Καλό ἐπίσης θά ἦταν κατά τή γνώμη μου, νά ἀναλάβουν δράση ἐνδιαφερόμενοι πολίτες (νομικοί κυρίως), ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ρητή ἀναφορά τῆς μή καταστρατήγησης τῆς ἀρνητικῆς δήλωσης «δωρεᾶς» ὀργάνων τῶν πολιτῶν στό Νόμο καί μάλιστα ὄχι μόνο σέ περίπτωση συναίνεσης συγγενοῦς, ἀλλά καί ΚΑΘΟΛΙΚΑ, δηλαδή σέ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ! Μόνο τότε πραγματικά θά νιώθουμε οἱ πολίτες ἀσφαλεῖς!

Κατά πᾶσα πιθανότητα, θά ἀσχοληθῶ μέ αὐτό τό φλέγον θέμα καί νομικά, καθώς καί μέ ἐκ νέου ἐπαφές μέ τούς ἀρμόδιους Ὑπουργούς (Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων), ἀπό τούς ὁποίους δέν ἔχω λάβει ἀκόμη ἀπαντήσεις-τοποθετήσεις καί διασφαλίσεις γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα.
Πρέπει κάποτε ἡ Ἐπίσημη Πολιτεία, νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες της ὥστε νά τηρεῖται πλήρης διαφάνεια  στούς Νόμους καί νά ἐξασφαλίζονται τά δικαιώματα καί οἱ εὔλογες ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν της μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο, μάλιστα γιά ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα, κυριολεκτικά ζωῆς καί θανάτου!
Θά ὑπάρχει ἐνημέρωση, κάθε φορά πού θά προκύπτουν νέες ἐξελίξεις ἐπί τοῦ θέματος.

* Τό κείμενο τοῦ Ε.Ο.Μ. σέ PDF 
______________________

_- πηγή εἰκόνας: http://neaproia.files.wordpress.com/2011/04/25ce25bc25ce25b525cf258425ce25b125ce25bc25ce25bf25cf258325cf258725ce25b525cf258525cf258325ce25b7.jpg 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου