Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Ἄγγελος τῆς ἔκανε τήν ἔνεσι. Νά κρατᾶτε μόνο τήν Ὀρθόδοξη Πίστι. Θαυμαστές Ἱεραποστολικές ἱστορίες


 Ἄγγελος τῆς ἔκανε τήν ἔνεσι

Στήν ἐνορία τοῦ ἁγίου Γεωργίου Κολουέζι ἐκκλησιάζεται συχνά μιά εὐσεβής χριστιανή μας, ἡ μάμα (κυρία) Εὐφρασία. Ὅταν τήν ἐρώτησα νά μοῦ εἰπεῖ κάποιο περιστατικό ἀπό τήν ζωή της σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία, μοῦ ἔγραψε τό παρακάτω γράμμα της:
«Ἐγώ εἶμαι ἡ μάμα Εὐφρασία Σόνγκα. Εὐχαριστῶ πολύ τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ Κυρία Μαρία γιά τό θαῦμα πού μοῦ ἔκανε καί τώρα ἐγώ εἶμαι ὑγιής καί χαρούμενη.
Ἀρρώστησα κάποια ἡμέρα καί κατέφυγα μέ ἐλπίδα στήν Παναγία μας. Τήν παρακαλοῦσα μετά δακρύων νά μέ βοηθήσει. Μιά βραδυά εἶδα στόν ὕπνο μου τήν Θεοτόκο. Κοντά της στεκόταν κι ἕνας Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Σ᾿  ἐκεῖνον ἔνευσε νά μοῦ κάνει μία ἔνεσι.
Τό πρωΐ πού σηκώθηκα ἤμουν τελείως καλά. Ἀπό τότε κατάλαβα ἀκόμη καλλίτερα ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἀληθινή. Ἔχει τήν ἀληθινή πίστι καί ὅποιος καταφεύγει ἐκεῖ θά λάβει τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.
Εὐχαριστῶ τόν Θεό διότι εὑρίσκομαι μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Εἶναι ἀδύνατον ν᾿ ἀφήσω αὐτή τήν Ἐκκλησία μέχρι τόν θάνατό μου. Εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας».

«Νά κρατᾶτε μόνο τήν Ὀρθόδοξη Πίστι...» Ὁ ὑποδιάκονος Ἀβραάμ τῆς ἐνορίας ἁγίου Κυρίλλου τοῦ χωριοῦ Καπολόουε μοῦ διηγήθηκε τό ἑξῆς περιστατικό πού συνέβη στήν ἐνορία του:
« Ἕνας ἀδελφός ἐν Χριστῶ, τό ὄνομά του Ἰωακείμ Κιπάνγκα, ἦτο ἄρρωστος. Ἔβγαζε αἷμα ἀπό τό στόμα. Ἡ γυναῖκα του Ἄννα, γιά νά τόν παρηγορήσει τοῦ ἔλεγε ὅτι αὐτή θα πεθάνει καί ὄχι αὐτός. Τόν ἐπῆγαν στό νοσοκομεῖο καί μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες ἀπέθανε στίς 13 Σεπτεμβρίου 2001. Τόν μετέφεραν στό σπίτι καί μιά νύκτα τόν ξενύκτισαν, ὅπως εἶναι τό τυπικό τους.
Ἡ γυναῖκα του ἀπό τήν κούρασι καί τήν βαθειά λύπη της ἀποκοιμήθηκε λίγο τήν νύκτα. Μετά ἀπό λίγο σηκώθηκε ξαφνιασμένη καί ἄρχισε νά διηγῆται στούς ἄλλους ὅτι αὐτόν πού τώρα κλαίγουν, τόν ἄνδρα της δηλ. τόν εἶδε ντυμένον στά λευκά καί νά περπατᾶ μία μακρυνή ὁδό. Στό χέρι του, ἔλεγε,  «κρατοῦσε τήν Καινή Διαθήκη πού μᾶς ἔδωσαν, ὅταν παντρευθήκαμε».
Τρεῖς ἡμέρες μετά τήν ταφή, παρουσιάσθηκε ὁ μακαρίτης Ἰωακείμ στήν ἀδελφή τῆς γυναίκας του Ἄννα καί τῆς εἶπε: «Πήγαινε νά εἰπῆς στήν ἀδελφή σου (τήν γυναῖκα του Ἄννα) ὅτι ἐγώ τήν βλέπω καί δέν θέλω νά εἶναι στενοχωρημένη. Πές της ν᾿ ἀφήσει τήν λύπη καί τό κλᾶμμα, διότι ἐγώ εἶμαι ζωντανός. Νά κρατᾶτε μόνο τήν Ὀρθόδοξη Πίστι".

Ἐπιμέλεια κειμένου Αναβάσεις
___________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας π. Δαμασκηνός - Ιεραποστολικές ιστορίεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου