Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Τά σχέδια Κίσσινγκερ εὑρίσκουν πλήρη ἐφαρμογήν εἰς τήν Ἑλλάδα.


Ἡ χρησιμοποίησις τοῦ Ἰσλάμ διά τήν ἀποσταθεροποίησιν χωρῶν
Τά σχέδια Κίσσινγκερ εὑρίσκουν πλήρη ἐφαρμογήν εἰς τήν Ἑλλάδα

Ἀπό ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἀπεκάλυψαν προσφάτως τά Wikileaks προκύπτει ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ ἐδημιούργησε τήν Μουσουλμανικήν Ἀδελφότητα εἰς τήν Αἴγυπτον, ἡ ὁποία σήμερον πρωταγωνιστεῖ εἰς τήν λεγομένην «Ἀραβικήν Ἄνοιξιν», ἐνῶ ἐκπόνησε σχέδιον, συμφώνως πρός τό ὁποῖον τό Ἰσλάμ θά χρησιμοποιηθῆ ὑπό τῶν ΗΠΑ διά τήν ἀποσταθεροποίησιν διαφόρων χωρῶν. Συμφώνως πρός τάς ἀποκαλύψεις ὁ πρώην ὑπουργός ἤθελε νά «φυτεύη ἰσλαμιστές σέ πανεπιστήμια, γιά νά διαλύουν τή δομή τῶν Ἐθνῶν».
 Ἄν συμβαίνουν ὅλα ὅσα ἀποκαλύπτουν τά ἔγγραφα τῶν Wikileaks τότε ὀφείλομεν νά θέσωμεν δύο ἐρωτήματα: 1ον) Προσφάτως ἡ Ἀμερική ἐγνώρισε δύο τρομοκρατικάς ἐνεργείας προερχομένας ἀπό τό Ἰσλάμ (Ἄλ Κάϊντα), τό ὁποῖον ἀνετίναξε τούς διδύμους Πύργους καί ἐπραγματοποίησε βομβιστικήν ἐπίθεσιν προερχομένην ἀπό ἰσλαμιστάς φοιτητάς ἀπό τήν Τσετσενίαν. Μέ βάσιν ὅσα ἀπεκαλύφθησαν διά τόν Κίσσινγκερ νά ὑποθέσωμεν ὅτι ὑπενόμευσε καί ὑπονομεύει διά τοῦ Ἰσλάμ τήν ἰδίαν τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ὑπηρέτησεν ὡς ὑπουργός Ἐξωτερικῶν;
2ον)

Τά σχέδια τοῦ Κίσσινγκερ εὑρίσκουν πλήρη ἐφαρμογήν εἰς τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀπό τό 1990 (καί ἐντεῦθεν) κατά πρῶτον ἀλβανοποιεῖται, κατά δεύτερον μουσουλμανοποιεῖται καί κατά τρίτον ἀλλοιώνεται ἡ θρησκευτική καί πολιτιστική ταυτότης τῆς Χώρας, ἡ ὁποία μετατρέπεται εἰς πολυφυλετικήν, πολυπολιτιστική, ἄνευ κοινῆς γλώσσης, κοινοῦ θρησκεύματος κ.λπ . Διατί ὅμως οἱ πολιτικοί μας καί οἱ διανοούμενοι τῆς Χώρας συστηματικῶς «παίζουν» τό «παιγνίδι» τῶν σχεδιασμῶν τοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ;

 Γ.Ζ

   Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1973, 26 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου