Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, η οποία συνήλθε την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013, σε έκτακτη συνεδρία


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 2 Ἀπριλίου 2013, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τὴν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καὶ μελέτησε διάφορους τρόπους συμπαράστασης πρὸς τὸ δοκιμαζόμενο πλήρωμά της.

Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως ἠθικὴ καὶ πνευματική. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἦλθε ὡς ἐπακόλουθο τῆς αὐτονόμησής μας ἀπὸ τὸν Θεό καὶ τῆς προσκόλλησής μας στὴν ὕλη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα σὲ πνευματικὴ ἀνάνηψη, μετάνοια, ἐγρήγορση καὶ συνεχῆ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό, γιατὶ ἡ κρίση δὲν ἀντιμετωπίζεται μόνο μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου καὶ θὰ τελέσει τὸ Σάββατο 13, πρὸς τὴν Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου, ὁλονύκτια ἀγρυπνία στὴν κεντρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καὶ συμπαραστατουμένου ἀπὸ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καλεῖ δέ, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ συμμετάσχει ἀθρόα.

Παραλλήλως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδίκασε, μὲ βδελυγμία, τὶς ἀήθεις ἐνέργειες πολλῶν κρατικῶν, πολιτειακῶν καὶ τραπεζικῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἐνεργῶντας πρὸς ἴδιον ὄφελος, ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία τοῦ τόπου στὸ σημερινὸ ἀξιοθρήνητο ἐπίπεδο.
Καλεῖ ὅλους αὐτοὺς ὅπως, συναισθανόμενοι τὴν βλάβη ποὺ ἐπέφεραν στοὺς συνανθρώπους τους, ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας, τῆς ὁποίας καταρράκωσαν τὴν ἀξιοπρέπεια, ἐπανορθώσουν ἔμπρακτα τὸ κακὸ ποὺ διέπραξαν. Δὲν εἶναι μόνο ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ ἀμείλικτη καὶ ἡ ὁποία διαμηνύει ὅτι «ἠγάπησαν κατάραν καὶ ἥξει αὐτοῖς» (Ψαλμ. 108, 17)∙ εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἱκανοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ.

Τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀπασχόλησε, ἐπίσης, ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν ἐπέδειξαν τὴν ἀπαιτούμενη ἀλληλεγγύη, ἤ ἔστω, κατανόηση, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπέδειξαν πρωτόγνωρη καὶ ἀπρόσμενη ἐχθρότητα καὶ πρωτάκουστη ἐκδικητικότητα στὴν περίπτωσή μας. Εἶναι κατάδηλον, πλέον, ὅτι κάθε χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιδιώκει τὰ συμφέροντά της, χωρὶς νὰ ὀρρωδεῖ μπροστὰ στὶς χρησιμοποιούμενες μεθόδους γιὰ τὴν ἐπίτευξή τους. Ὅπως μεθοδεύονται, ὅμως, τὰ πράγματα εἶναι καὶ ὁρατὸς καὶ ψηλαφητὸς ὁ κίνδυνος γιὰ ἐπιχειρούμενο ἔλεγχο τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς Κύπρου καὶ γιὰ πιέσεις πρὸς ἐπιβολὴ ἀπαράδεκτης λύσης στὸ ἐθνικό μας θέμα.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζουσα ὁλόκληρο τὸν Κυπριακὸ λαό, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμά της, διακηρύττει πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν πὼς οἱ οἰκονομικὲς δυσχέρειες θὰ μᾶς ἀναγκάσουν σὲ ἐκπτώσεις στὶς ἐπιδιώξεις μας γιὰ δίκαιη λύση τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματός μας, ὅτι ματαιοπονοῦν. Στὴν Ἱστορία μας, ὡς  Ἕλληνες, βρεθήκαμε καὶ σὲ χειρότερες καταστάσεις καὶ ὅμως μεγαλουργήσαμε. Γιατὶ ξέρουμε νὰ ἱεραρχοῦμε τὶς ἀξίες καὶ νὰ θέτουμε προτεραιότητες στὴ ζωή μας. Καὶ ἡ πατρίδα εἶναι γιά μᾶς, μετὰ τὸν Θεό, ἡ πρώτη μας προτεραιότητα.

Στὶς κρίσιμες καὶ καθοριστικὲς αὐτὲς γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας ὧρες, καλοῦμε τὸ λαό μας νὰ ὑποστηρίζει τὴν ἐπιτόπια παραγωγή, τοὺς δε ἐργοδότες ὅπως ἀξιοποιοῦν τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς πατρίδας μας.

Ἐκφράζοντας καὶ τὴν εὐαρέσκειά της γιὰ τὴν ἀξιοθαύμαστη ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξε ὁ λαός μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν καλεῖ σὲ ἀρραγὴ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία καὶ τὸν προτρέπει νὰ μὴν καμφθεῖ πρὸ τῶν δυσκολιῶν. Μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, ἐνισχυόμενοι ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς προγόνους μας καὶ μὲ πίστη στὸν Θεό, θὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες. Μποροῦμε, μάλιστα, ἀπὸ τὴν περιπέτειά μας αὐτὴ νὰ παιδαγωγηθοῦμε ὡς πρὸς τὴν ὀρθὴ ἀντίκρυση τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς μας. Ἑνὸς σκοποῦ ποὺ νὰ βασίζεται στὸ «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐπιδιώκει τὴν ὁλοκλήρωσή του, καὶ ὄχι στὸ «ἔχειν» τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
2 Ἀπριλίου 2013.

============================================================

Μετάφραση στα Αγγλικά:

HOLY SYNOD CALLS FOR UNITY, LASHES AT EU PARTNERS

The Holy Synod, supreme body of the Cyprus Church, has called on the people to show unity and concord and not to bend in the face of the current economic hardships, but to feel confident that with the help of God, they will be able to overcome  the difficulties.

The Synod, which met today under the chairmanship of H.B. Archbishop Chrysostomos, also strongly criticised the ''hostile'' attitude displayed towards Cyprus by its European partners.

In a written statement, the island's religious leaders further declared that no economic problems could force the Cypriot people to agree to an unacceptable solution to their national issue.

In the statement, the Holy Synod said the present financial crisis affecting Cyprus was primarily a moral and spiritual one, the consequence of the people's departure from God.  It called on the people to show repentance, spiritual soberness, alertness and continuous prayer to God, because the crisis could not be faced only by economic terms.

It announced that an all-night vigil and prayer will be held at Kykko Monastery on the night of Saturday, April 13, with Archbishop Chrysostomos and other bishops officiating, and called on the people to attend en masse.

The Holy Synod denounced the shameful actions of several state and bank officials who, acting in self-interest, led the Cyprus economy to the present deplorable state.

It called on them to restore the damage and harm  they caused to the country and the people. The Lord's judgement would be harsh, but the law of the country should also take its course.

Dealing with the stand taken  by other European nations towards Cyprus' economic troubles, the Synod said these EU partners far from showing the necessary solidarity or at least understanding, they displayed ''unexpected  hostility and  unheard of revengefulness'' in the case of Cyprus.

It was now obvious that every member country of the European Union looked after its own interests and did not hesitate to use every method to achieve and promote these interests, it said.

It believed that as things now moved, there was a visible and clear danger of an attempt  by these countries to place under their control Cyprus' energy reserves, and  of ''pressures to impose an unacceptable solution in our national issue''.

The Holy Synod, speaking on behalf of the whole people, wished to declare to those who hoped that the financial difficulties would force the Cypriots to make concessions in their demand for a just Cyprus settlement, that they were working  in vain.

The Greeks had been through much more harsh times but were able to survive and triumph. Because they knew how to appraise values and set priorities. ''And for us, the motherland is, after God, our first priority''.

The Holy Synod called on the people, at these critical moments for the country, to support local products . It also urged employers to use local workforce.

The statement expressed the Church's satisfaction with  the admirable solidarity displayed by the people and called on them to show unbreakable unity and concord, while urging them not to yield in the face of the current difficulties.

''We patience and perseverance, strengthened by our history and our ancestors, and with faith in God, we shall overcome the difficulties''.

Speaking to newsmen after the meeting, Bishop Georghios of Paphos said the Church would continue to offer help to needy people, as it has been doing over many months. Each bishopric will also consider other ways of coming to the rescue of the state, by mortgaging its property and using funds to alleviate the situation. Teams of experts will be examining ways of proceeding along these lines.Andreas Hadjipapas

============================================================

Μετάφραση στα Ρωσικά:Заявление Священного Синода после внеочередного заседания от 2 апреля 2013 года.

Сегодня, 2 апреля 2013 г. под председательством Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома состоялось внеочередное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви. Главной темой заседания был вопрос экономического кризиса, а также способы оказания помощи переносящему это испытание народу.

Синод подчеркнул что, прежде всего, тема кризиса лежит в духовной и нравственной плоскости. Экономический кризис стал следствием нашего удаления от Бога и привязанности материальным ценностям. Синод призывает Христоименитую паству к духовному трезвению, покаянию, бодрствованию и постоянной молитве Богу, потому что кризисом невозможно бороться лишь только в экономическом его аспекте.

Священный Синод принял предложение Митрополита Киккского Никифора совершить с субботы 13 на воскресенье 14 апреля всенощное бдение в Киккском монастыре, которое возглавит Блаженнийший в сослужении членов Священного Синода. Синод призывает всю Христоименитую полноту к всемерному участию.

Также Священный Синод с чувством отвращения осудил неуместные действия многих государственных, политических и банковских деятелей, которые ради своих интересов довели экономику страны до сегодняшнего жалкого состояния. Синод призывает их, чтобы осознавши вред, причиненный не только согражданам, но и Родине, они исправили, то зло, которое соделали, унизив достоинство нашей страны. Непреклонен не только суд Божий, который  возвещает, что «возлюби клятву и придет им» (Пс. 108, 17) непреклонно и чувство человеческой справедливости, которое должно быть удовлетворено  восстановлением правды.

Священный Синод рассмотрел также и позицию Европейских партнеров Кипра, которые в нашем случае вместо того чтобы оказать требуемую солидарность, или хотя бы понимание, проявили невиданную и неожидаемую доселе враждебность и неслыханную мстительность. Стало очевидным, что в Европейском Союзе каждая страна добивается своих интересов, не обращая внимания на методы, используемые для достижения цели.  Развитие событий делает видимой и ощутимой опасность предпринимаемой попытки контроля над энергетическими ресурсами Кипра, а также давление для принятия неприемлемых решений в национальном вопросе.

Священный Синод, выражая весь Кипрский народ, ее Христоименитую полноту возвещает всем тем, кто надеясь на то, что экономические трудности вынудят нас отступить от стремления к справедливому решению национального вопроса, что они тщетны в своих ожиданиях.  В нашей истории мы греки бывали в худших ситуациях, но, не смотря, ни на что мы совершали великие дела. Все это потому, что мы знаем наши ценности и умеем ставить приоритеты в нашей жизни.  А отечество для нас после Бога является главным приоритетом.

В эти критические и решающие для нашего будущего часы мы призываем наш народ поддержать местное производство, а работодателей использовать рабочую силу нашего отечества.

Выражая удовлетворение достойной восхищения солидарности, проявляемой нашим народом, Священный Синод призывает к неразрывному единству и единодушию, а также побуждает его, чтобы он не сломился перед лицом трудностей. С терпением и настойчивостью укрепляемые примерами нашей истории и наших предков, а также с верой в Бога мы преодолеем все трудности. Через все эти перипетии мы сможем прийти к правильному видению цели нашей жизни. Цели, которая основывается на человеческом «бытии» и которая преследует его совершенствование, а не к собственническим чувствам и материальному наслаждению.


Кипрская Архиепископия
2 апреля 2013 года.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου