Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

Στους 630 Θεοφόρους Πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας 451 μ.Χ. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Στους 630 Θεοφόρους Πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας 451 μ.Χ.

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

O 5ος αιώνας υπήρξε ένας από τους πιο ταραχώδης στα ζητήματα που απασχόλησαν την Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη. Την εποχή αυτή εμφανίσθηκε ο αιρεσιάρχης Ευτυχής που δίδασκε, ότι μετά την ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό δεν υπάρχουν δύο, αλλά μόνον μία φύση. 
Επίσης, δίδασκε, ότι το σώμα του Χριστού δεν ήταν αληθινό, αλλά ουράνιο που πέρασε μέσα από την Παρθένο Μαρία όπως το νερό περνά μέσα από σωλήνα, και επομένως δεν πλάστηκε μέσα στην παρθενική μήτρα της Θεοτόκου. Υπερασπιστής της αιρέσεως του Ευτυχούς υπήρξε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Διόσκορος. 
Το 448 λαμβάνει χώρα ενδυμούσα Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη με πρόεδρο τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό. Η Σύνοδος, αφού κάλεσε τρεις φορές τον Ευτυχή και επειδή εκείνος δεν θέλησε να εγκαταλείψει τις πλάνες του, τον κατάστησε ξένο από κάθε ιερατική αξία και εκκλησιαστική κοινωνία. 
Ο Ευτυχής κατορθώνει μέσα από τους φίλους του να συγκαλέσει νέα ενδυμούσα Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 449, αλλά δεν αθωώθηκε και τότε ζητά την συγκρότηση Οικουμενικής Συνόδου.  Έγραψε και επιστολή προς τον Επίσκοπο Ρώμης Λέοντα, στον οποίον έγραψε επίσης και ο Φλαβιανός δύο επιστολές στις οποίες περιγράφει με ψυχικό πόνο την αποπλάνηση ενός μέλους της Εκκλησίας και τις αιρετικές του διδασκαλίες. 

Ο Λέων αφού διάβασε τις επιστολές τάχθηκε υπέρ του Φλαβιανού και απήντησε με θαυμαστή οξύνοια, σαφήνεια και ανάπτυξε σε βάθος την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τις δύο φύσεις στο ένα Πρόσωπο του Χριστού.
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Διόσκορος τάσσεται υπέρ του Ευτυχούς, τον οποίον απαλλάσσει από την επιβληθείσα καθαίρεση και πείθει τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο τον Β΄ να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο. 
Πράγματι το 449 ο Θεοδόσιος συγκαλεί στην Έφεσο το 449 Οικουμενική Σύνοδο στην οποία ο Διόσκορος έπρεπε να προεδρεύσει.  Στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό και πολλοί άλλοι Ορθόδοξοι επιτράπηκε να παραβρεθούν, αλλά δεν είχαν δικαίωμα ψήφου άλλοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι αποκλείστηκαν από την Σύνοδο. 
Στη Σύνοδο αυτή παραβρέθηκαν 160 Επίσκοποι, αλλά ο Διόσκορος προπαρασκεύασε την νίκη του με το να φέρει μαζί του πολυάριθμο στρατό, μοναχούς και δύο αυτοκρατορικούς επιτρόπους. Αντί, λοιπόν, να εξετάσουν την αίρεση του Ευτυχούς, «εάν, δηλαδή, δέχεται εκείνος δύο τέλειες φύσεις μετά την ενσάρκωση», η Σύνοδος απάλλαξε τον αιρεσιάρχη του αναθέματος και ο Διόσκορος στράφηκε εναντίον των Ορθοδόξων Φλαβιανού και Ευσεβίου, τους οποίους και καθαιρεί.
Ο Φλαβιανός και μερικοί άλλοι Ορθόδοξοι επιχείρησαν να αντισταθούν, αλλά ο Διόσκορος κάλεσε τον στρατό και ο Φλαβιανός κτυπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να πεθάνει μετά από τρεις μέρες.  Οι Ρωμαίοι αντιπρόσωποι κατόρθωσαν να διαφύγουν, αλλ’ όσοι παρέμειναν υπόγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου. 
Η νίκη του Διοσκόρου ήταν αθέμιτη και τα μέσα βίας που χρησιμοποίησε για να επικρατήσει η αίρεση του Ευτυχούς αφαίρεσαν από την Σύνοδο κάθε ιερό χαρακτήρα.  Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε από τη συνείδηση των Ορθοδόξων ληστρική και δεν έγινε αποδεκτή από τον Ορθόδοξο λαό.
Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Β΄ πέθανε το 450.  Η αδελφή του Πουλχερία και ο σύζυγος της Μαρκιανός υπήρξαν και οι δύο θερμοί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας. 
Αυτοί αποδοκίμασαν την Σύνοδο της Εφέσου και όσα επιτέλεσε ο Διόσκορος.  Γι’ αυτό μόλις ανέλαβαν τον αυτοκρατορικό θρόνο καταδίκασαν τις βιαιοπραγίες και τις μονομερείς αποφάσεις της ληστρικής Συνόδου της Εφέσου.
Η Πουλχερία και ο Μαρκιανός ανακαλούν όλους τους Ορθοδόξους Επισκόπους που είχαν εξοριστεί και συγκαλούν την 8η Οκτωβρίου του 451 την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκηδόνα της Βιθυνίας.  Σ’ αυτή την Σύνοδο παραβρέθηκαν 630 Επίσκοποι, που καταδίκασαν τον Διόσκορο και διαλεύκαναν το ζήτημα που ανακίνησε ο Ευτυχής.
Ο Διόσκορος καθαιρέθηκε και εξορίστηκε.  Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι που καταδικάστηκαν από την ληστρική Σύνοδο αθωώθηκαν.  Ο Ευτυχιανισμός και ο Νεστοριανισμός καταδικάστηκαν, αφού αναγνωρίστηκαν ως Κανόνες Ορθοδόξου Πίστεως οι επιστολές του Αγίου Κυρίλλου και η επιστολή του Πάπα Λέοντα προς τον Άγιο Φλαβιανό.

Ο Όρος της Ορθοδόξου Πίστεως της 4ης Οικουμενικής Συνόδου έχει ως εξής:

«Ακολουθούντες λοιπόν τους αγίους Πατέρες με συμφωνία όλοι διδάσκομε και ομολογούμε, ότι ένας και ο ίδιος είναι ο Υιός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τέλειος στη Θεότητα και τέλειος στην ανθρωπότητα, αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος με ψυχή λογική ομοούσιος με τον Πατέρα κατά την Θεότητα, και ομοούσιος με μας κατά την ανθρωπότητα, όμοιος με εμάς χωρίς αμαρτία γεννηθέντα προ αιώνων από τον Πατέρα κατά την Θεότητα, τις τελευταίες μέρες ο ίδιος γεννήθηκε για μας και για τη δική μας σωτηρία από τη Μαρία την Παρθένο και Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα, ένα και τον ίδιο Χριστό Υιό, Κύριο, Μονογενή, γνωριζόμενο μέσα σε δύο φύσεις, χωρίς να αναιρείται η διαφορά των φύσεων, μάλλον δε σώζεται η ιδιότητα κάθε φύσης και σ’ ένα πρόσωπο και μία υπόσταση συντρέχουν και δεν μερίζεται ή διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά ένα και τον ίδιον Υιό Μονογενή, Θεό Λόγο Κύριο Ιησού Χριστό, όπως ακριβώς οι Προφήτες και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδαξε, και το Σύμβολο των Πατέρων μας παρέδωσε. »
Αυτά λοιπόν με κάθε ακρίβεια και επιμέλεια διατυπώθηκαν από εμάς και όρισε η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος άλλη πίστη να μη μπορεί κανείς να προσφέρει, ή να συγγράφει, ή να δημιουργεί, ή να σκέπτεται, ή να διδάσκει άλλους, εκείνους δε που θα τολμήσουν να συντάξουν άλλη Πίστη ή να προσκομίσουν ή να διδάξουν ή να παραδώσουν άλλο Σύμβολο σ’ εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν και στην επίγνωση της αλήθειας να έρθουν είτε από την ειδωλολατρία, είτε από τον Ιουδαϊσμό, είτε από οποιαδήποτε αίρεση, αυτούς εάν είναι Επίσκοποι ή Κληρικοί, να είναι ξένοι της Ορθοδόξου Επισκοπής, και τους Κληρικούς ξένους από τον Ορθόδοξο Κλήρο εάν δε είναι Μοναχοί ή λαϊκοί, ας είναι αναθεματισμένοι».

Η σπουδαιότητα της 4ης Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου έγκειται στα εξής:

1ο  Αποκήρυξε την ληστρική Σύνοδο του Διοσκόρου που έλαβε χώρα στην Εφέσου το 449.

2ο Διαλεύκανε και καθόρισε με σαφήνεια τη σχέση των δύο Φύσεων στο ένα Πρόσωπο του Χριστού και καταδίκασε τις αιρέσεις του Νεστοριανισμού και Ευτυχιανισμού.

3ο Δίκασε και καταδίκασε τον Διόσκορο και τον Ευτυχή και την αίρεσή του.

4ο Κατάκρινε τον Νεστόριο και επικύρωσε τις αποφάσεις των προηγουμένων τριών Οικουμενικών Συνόδων.

5ο Συνέταξε τον Όρο της Ορθοδόξου Πίστεως, βάση του οποίου τερμάτισε τις συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα των δύο Φύσεων του Χριστού.

6ο Απόδωσε δικαιοσύνη στους αδικηθέντες Ορθοδόξους Επισκόπους που καταδικάστηκαν από την ληστρική Σύνοδο του 449.

    Η 4η Οικουμενική Σύνοδος συμπλήρωσε το έργο της 1ης Οικουμενικής Συνόδου και των λοιπών Συνόδων. Η 4η Οικουμενική Σύνοδος έκλεισε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το Τριαδικό Δόγμα.

Σήμερα, λοιπόν, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τους 630 Θεοφόρους Πατέρες που έλαβαν μέρος σ’ αυτή τη σημαντική Σύνοδο. Τιμάμε εκείνους που  αγωνιστήκανε για να κυριαρχήσει η Ορθόδοξος Πίστη.  Αυτούς τους αγίους Πατέρες τιμούμε και ακλουθούμε.  Την Ορθόδοξο Πίστη και Διδασκαλία, που εκείνοι οι άγιοι άνδρες κήρυξαν, εμείς σήμερα αποδεχόμαστε και τηρούμε και κηρύττουμε με βαθιά πίστη και αφοσίωση προς τον Σωτήρα μας Χριστό και την Ορθόδοξό Του Εκκλησία.


Council of Chalcedon 451 μ.Χ.

The Council of Chalcedon was a church council held from October 8 to November 1, 451 AD, at Chalcedon (a city of Bithynia in Asia Minor), on the Asian side of the Bosporus-Istanbul today. The council marked a significant turning point in the Christological debates that led to the separation of the church of the Eastern Roman Empire in the 5th century.[1]
The Council of Chalcedon was convened by the emperor Marcian, with the reluctant approval of Pope Leo the Great, to set aside the 449 Second Council of Ephesus, better known as the "Robber Council". The Council of Chalcedon issued the 'Chalcedonian Definition', which repudiated the notion of a single nature in Christ, and defined that he has two natures in one person and hypostasis; it also insisted on the completeness of his two natures, Godhead and manhood. The council also issued 27 disciplinary canons governing church administration and authority. In a further decree, later known as the canon 28, the bishops sought to raise the See of Constantinople (New Rome) in stature, claiming that Constantinople enjoyed an honor and authority second to, but comparable to, that of Rome.

The Council is considered by the Eastern Orthodox Church, it is recognized as infallible in its dogmatic definitions Eastern Orthodox Church (then one church). However, the Council is not accepted by several of the ancient eastern churches, including the Oriental Orthodox of Egypt, Syria and Armenia, and the Assyrian Church of the East. The Oriental Orthodox teach 'one nature' in Christ, composed of both Godhead and manhood. Misrepresented as a denial of his true humanity, this used to be denigrated as the heresy of 'Monophysitism', though now the neutral terms 'Miaphysite' and 'Miaphysitism' are widely preferred.

Historical background: Relics of Nestorianism

In 325, the first ecumenical council (First Council of Nicaea) determined that Jesus Christ was God, "consubstantial" with the Father, and rejected the Arian contention that Jesus was a created being. This was reaffirmed at the First Council of Constantinople (381) and the Council of Ephesus (431).
After the Council of Ephesus had condemned Nestorianism, there remained a conflict between Patriarchs John of Antioch and Cyril of Alexandria. Cyril claimed that John remained Nestorian in outlook, while John claimed that Cyril held to the Apollinarian heresy. The two settled their differences under the mediation of the Bishop of Beroea, Acacius, on April 12, 433. In the following year, Theodoret of Cyrrhus assented to this formula as well. He agreed to anathematize Nestorius as a heretic in 451, during the Council of Chalcedon, as the price to be paid for being restored to his see (after deposition at the Council of Ephesus of 449). This put a final end to Nestorianism within the Roman Empire
Eutychian controversy: About two years after Cyril of Alexandria's death in 444, an aged monk from Constantinople named Eutyches began teaching a subtle variation on the traditional Christology in an attempt (as he described in a letter to Pope Leo I in 448) to stop a new outbreak of Nestorianism. He claimed to be a faithful follower of Cyril's teaching, which was declared orthodox in the Union of 433 [an error: the union involved no formal statement on Cyril's orthodoxy].

Cyril had taught that "There is only one physis, since it is the Incarnation, of God the Word." Cyril had apparently understood the Greek word physis to mean approximately what the Latin word persona (person) means, while most Greek theologians would have interpreted that word to mean natura (nature). Thus, many understood Eutyches to be advocating Docetism, a sort of reversal of Arianism—where Arius had denied the consubstantial divinity of Jesus, Eutyches seemed to be denying his human nature.[clarification needed] Cyril's orthodoxy was not called into question, since the Union of 433 had explicitly spoken of two physeis in this context [it spoke of a 'union of two natures', but this did not make plain that one had to speak of two natures AFTER the union].

Leo I wrote that Eutyches' error seemed to be more from a lack of skill on the matters than from malice. Further, his side of the controversy tended not to enter into arguments with their opponents, which prevented the misunderstanding from being uncovered. Nonetheless, due to the high regard in which Eutyches was held (second only to the Patriarch of Constantinople in the East), his teaching spread rapidly throughout the east [he was not a teacher, and was never referred to as an authority; the issue was which writings by Cyril of Alexandria had authority].

In November 448, during a local synod in Constantinople, Eutyches was denounced as a heretic by the Bishop Eusebius of Dorylaeum. Eusebius demanded that Eutyches be removed from office. Patriarch Flavian of Constantinople preferred not to press the matter on account of Eutyches' great popularity. He finally relented and Eutyches was condemned as a heretic by the synod. However, the Emperor Theodosius II and the Patriarch of Alexandria, Dioscorus, rejected this decision ostensibly because Eutyches had repented and confessed his orthodoxy [no one claimed that Eutyches had 'repented']. Dioscorus then held his own synod which reinstated Eutyches.
The competing claims between the Patriarchs of Constantinople and Alexandria led the Emperor to call a council which was held in Ephesus in 449. The emperor invited Pope Leo I to preside.[clarification needed][3] He declined to attend on account of the invasion of Italy by Attila the Hun. However, he agreed to send four legates to represent him.
Leo provided his legates, one of whom died en route, with a letter addressed to Flavian of Constantinople explaining Rome's position in the controversy. Leo's letter, now known as Leo's Tome, confessed that Christ had two natures, and was not of or from two natures.[4] Although it could be reconciled with Cyril's Formula of Reunion, it was not compatible in its wording with Cyril's Twelve Anathemas. In particular, the third anathema reads: "If anyone divides in the one Christ the hypostases after the union, joining them only by a conjunction of dignity or authority or power, and not rather by a coming together in a union by nature, let him be anathema."

This appeared to some to be incompatible with Leo's definition of two natures hypostatically joined. However, the Council would determine (with the exception of 13 Egyptian bishops) that this was an issue of wording and not of doctrine; a committee of bishops appointed to study the orthodoxy of the Tome using Cyril's letters (which included the twelve anathemas) as their criteria unanimously determined it to be orthodox, and the Council, with few exceptions, supported this [this is garbled, and what council is being talked about?].[5]

"Latrocinium" of Ephesus: On August 8, 449 the Second Council of Ephesus began its first session with Dioscorus presiding by command of the Emperor. Dioscorus began the council by banning all members of the November 447 synod which had deposed Eutyches. He then introduced Eutyches who publicly professed that while Christ had two natures before the incarnation, the two natures had merged to form a single nature after the incarnation.
Of the 130 assembled bishops, 111 voted to rehabilitate Eutyches. Throughout these proceedings, Roman legate Hilary repeatedly called for the reading of Leo's Tome [no, of Leo's letter to the council], but was ignored. Dioscorus then moved to depose Flavian and Eusebius of Dorylaeum on the grounds that they taught the Word had been made flesh and not just assumed flesh from the Virgin and that Christ had two natures. When Flavian and Hilary objected, Dioscorus called for a pro-monophysite mob to enter the church and assault Flavian as he clung to the altar. Flavian was mortally wounded. Dioscorus then placed Eusebius of Dorylaeum under arrest and demanded the assembled bishops approve his actions. Fearing the mob, they all did. The papal legates refused to attend the second session at which several more orthodox bishops were deposed, including Ibas of Edessa, Irenaeus of Tyre (a close personal friend of Nestorius), Domnus of Antioch, and Theodoret. Dioscorus then pressed his advantage by having Cyril of Alexandria's Twelve Anathemas posthumously declared orthodox[6] with the intent of condemning any confession other than one nature in Christ. Roman Legate Hilary, who as pope dedicated an oratory in the Lateran Basilica in thanks for his life,[7] managed to escape from Constantinople and brought news of the Council to Leo who immediately dubbed it a "synod of robbers" — Latrocinium — and refused to accept its pronouncements. The decisions of this council now threatened schism between the East and the West.

Convocation and session: The situation continued to deteriorate, with Leo demanding the convocation of a new council and Emperor Theodosius II refusing to budge, all the while appointing bishops in agreement with Dioscorus. All this changed dramatically with the Emperor's death and the elevation of Marcian, an orthodox Christian, to the imperial throne. To resolve the simmering tensions, Marcian announced his intention to hold a new council. Leo had pressed for it to take place in Italy, but Emperor Marcian instead called for it to convene at Nicaea. Hunnish invasions forced it to move at the last moment to Chalcedon, where the council opened on October 8, 451. Marcian had the bishops deposed by Dioscorus returned to their dioceses and had the body of Flavian brought to the capital to be buried honorably.

The Emperor asked Leo to preside over the council, but Leo again chose to send legates in his place. This time, Bishops Pachasinus of Lilybaeum and Julian of Cos and two priests Boniface and Basil represented the western church at the council. The Council of Chalcedon condemned the work of the Robber Council and professed the doctrine of the Incarnation presented in Leo's Tome.[clarification needed] Attendance at this council was very high, with about 370 bishops (or presbyters representing bishops) attending.[8] Paschasinus refused to give Dioscorus (who had excommunicated Leo leading up to the council) a seat at the council. As a result, he was moved to the nave of the church. Paschasinus further ordered the reinstatement of Theodoret and that he be given a seat, but this move caused such an uproar among the council fathers, that Theodoret also sat in the nave, though he was given a vote in the proceedings, which began with a trial of Dioscorus.

Marcian wished to bring proceedings to a speedy end, and asked the council to make a pronouncement on the doctrine of the Incarnation before continuing the trial. The council fathers, however, felt that no new creed was necessary, and that the doctrine had been laid out clearly in Leo's Tome.[4] They were also hesitant to write a new creed as the Council of Ephesus had forbidden the composition or use of any new creed. The second session of the council ended with shouts from the bishops, "It is Peter who says this through Leo. This is what we all of us believe. This is the faith of the Apostles. Leo and Cyril teach the same thing."
However, during the reading of Leo's Tome, three passages were challenged as being potentially Nestorian, and their orthodoxy was defended by using the writings of Cyril.[9] Nonetheless due to such concerns, the Council decided to adjourn and appoint a special committee to investigate the orthodoxy of Leo's Tome, judging it by the standard of Cyril's Twelve Chapters, as some of the bishops present raised concerns about their compatibility.
This committee was headed by Anatolius, Patriarch of Constantinople, and was given five days to carefully study the matter; Cyril's Twelve Chapters were to be used as the orthodox standard.[clarification needed] The committee unanimously decided in favor of the orthodoxy of Leo, determining that what he said was compatible with the teaching of Cyril. A number of other bishops also entered statements to the effect that they believed that Leo's Tome was not in contradiction with the teaching of Cyril as well.[9]

The council continued with Dioscorus' trial, but he refused to appear before the assembly. As a result, he was condemned, but by an underwhelming amount (more than half the bishops present for the previous sessions did not attend his condemnation), and all of his decrees were declared null. Marcian responded by exiling Dioscorus.
 All of the bishops were then asked to sign their assent to the Tome, but a group of thirteen Egyptians refused, saying that they would assent to "the traditional faith." As a result, the Emperor's commissioners decided that a credo would indeed be necessary and presented a text to the fathers. No consensus was reached, and indeed the text has not survived to the present.
Paschasinus threatened to return to Rome to reassemble the council in Italy. Marcian agreed, saying that if a clause were not added to the credo supporting Leo's doctrine [Marcian made no mention of Leo], the bishops would have to relocate. The bishops relented and added a clause, saying that, according to the decision of Leo, in Christ there are two natures united, inconvertible, inseparable.[clarification needed]
Confession of Chalcedon: The Confession of Chalcedon provides a clear statement on the human and divine nature of Christ:[10]
We, then, following the holy Fathers, all with one consent, teach people to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood; truly God and truly man, of a reasonable [rational] soul and body; consubstantial [co-essential] with the Father according to the Godhead, and consubstantial with us according to the Manhood; in all things like unto us, without sin; begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter days, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to the Manhood; one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably; (ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως – in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter) the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved, and concurring in one Person (prosopon) and one Subsistence (hypostasis), not parted or divided into two persons, but one and the same Son, and only begotten God (μονογενῆ Θεὸν), the Word, the Lord Jesus Christ; as the prophets from the beginning [have declared] concerning Him, and the Lord Jesus Christ Himself has taught us, and the Creed of the holy Fathers has handed down to us.

Canons: The work of the council was completed by a series of 27 disciplinary canons:[11]

1.    States that all canons of previous councils shall remain in force; specific councils were clarified by Quinisext Council canon 2.
2.    Forbids simony (paying for ecclesiastic office).
3.    Prohibits bishops from engaging in business.
4.    Gives authority to bishops over the monks in their dioceses, with the right to permit or forbid the foundation of new monasteries.
5.    States that traveling bishops are subject to canon law.
6.    Forbids the clergy from changing dioceses.
7.    Forbids the clergy from serving in the military.
8.    Places the poorhouses under the jurisdiction of the bishop.
9.    Limits the ability to accuse a bishop of wrong doing.
10.    Prevents clergy belonging to multiple churches.
11.    Regards letters of travel for the poor.
12.    Prohibits provinces from being divided for the purposes of creating another church.
13.    Prohibits clergy from officiating where they are unknown without a letter of recommendation from their bishop.
14.    Regards wives and children of cantors and lectors.
15.    Requires a deaconess to be at least 40.
16.    Forbids monks and nuns from marrying on pain of excommunication.
17.    Forbids rural parishes from changing bishops.
18.    Forbids conspiracy against bishops.
19.    Requires bishops to conduct a synod twice a year.
20.    Lists exemptions for those who have been driven to another city.
21.    States an accuser of a bishop shall be suspect before the bishop.
22.    Forbids seizing the goods of a dead bishop.
23.    Allows the expulsion of outsiders who cause trouble in Constantinople.
24.    Asserts that monasteries are permanent.
25.    Requires a new bishop to be ordained within 3 months of election.
26.    Requires cathedrals to have a steward from among the clergy to monitor church business.
27.    Forbids carrying off women under pretense of marriage (eloping).

Canon 28 grants equal privileges (isa presbeia) to Constantinople as of Rome because Constantinople is the New Rome as renewed by canon 36 of the Quinisext Council. The papal legates were not present for the vote on this canon, and protested it afterwards, and it was not ratified by Pope Leo in Rome.
According to some ancient Greek collections, canons 29 and 30 are attributed to the council: canon 29, which states that an unworthy bishop cannot be demoted but can be removed, is an extract from the minutes of the 19th session; canon 30, which grants the Egyptians time to consider their rejection of Leo's Tome, is an extract from the minutes of the fourth session.[12]

In all likelihood an official record of the proceedings was made either during the council itself or shortly afterwards. The assembled bishops informed the pope that a copy of all the "Acta" would be transmitted to him; in March, 453, Pope Leo commissioned Julian of Cos, then at Constantinople, to make a collection of all the Acts and translate them into Latin.[clarification needed] Most of the documents, chiefly the minutes of the sessions, were written in Greek; others, e.g. the imperial letters, were issued in both languages; others, again, e.g. the papal letters, were written in Latin. Eventually nearly all of them were translated into both languages.

The status of Constantinople: The Council of Chalcedon also elevated the See of Constantinople to a position "second in eminence and power to the Bishop of Rome".[13][14]
The Council of Nicea in 325 had noted the primacy of the See of Rome, followed by the Sees of Alexandria and Antioch. At the time, the See of Constantinople was yet of no ecclesiastical prominence but its proximity to the Imperial court, gave rise to its importance.
The Council of Constantinople in 381 modified the situation somewhat by placing Constantinople second in honor, above Alexandria and Antioch, stating in Canon III, that ""the bishop of Constantinople... shall have the prerogative of honor after the bishop of Rome; because Constantinople is New Rome". In the early 5th century, this status was challenged by the bishops of Alexandria, but the Council of Chalcedon confirmed in Canon XXVIII:
And the One Hundred and Fifty most religious Bishops, actuated by the same consideration, gave equal privileges (ἴσα πρεσβεῖα) to the most holy throne of New Rome, justly judging that the city which is honoured with the Sovereignty and the Senate and enjoys equal privileges with the old imperial Rome, should in ecclesiastical matters also be magnified as she is, and rank next after her.[15]
In making their case, the council fathers argued that tradition had accorded "honor" to the see of older Rome because it was the first imperial city.
Accordingly, “moved by the same purposes” the fathers “apportioned equal prerogatives to the most holy see of new Rome” because “the city which is honored by the imperial power and senate and enjoying privileges equaling older imperial Rome should also be elevated to her level in ecclesiastical affairs and take second place after her.”[16] The framework for allocating ecclesiastical authority advocated by the council fathers mirrored the allocation of imperial authority in the later period of the Roman Empire.
The Eastern position could be characterized as being political in nature, as opposed to a doctrinal view. In practice, all Christians East and West addressed the papacy as the See of Peter and Paul or the Apostolic See rather than the See of the Imperial Capital. Rome understands this to indicate that its precedence has always come from its direct lineage from the apostles Peter and Paul rather than its association with Imperial authority.[clarification needed]
After the passage of the Canon 28, Rome filed a protest against the reduction of honor given to Antioch and Alexandria. However, fearing that withholding Rome's approval would be interpreted as a rejection of the entire council, in 453 the pope confirmed the council’s canons with a protest against the 28th.
Status of Jerusalem: The metropolitan of Jerusalem was elevated to the status of "patriarch", bringing the number of patriarchies to five.
Consequences of the council: The near-immediate result of the council was a major schism.[clarification needed] The bishops that were uneasy with the language of Pope Leo's Tome repudiated the council, saying that the acceptance of two physes was tantamount to Nestorianism. Dioscorus, the Patriarch of Alexandria, advocated miaphysitism and had dominated the Council of Ephesus.[18] Churches that rejected Chalcedon in favor of Ephesus broke off from the rest of the Church in a schism, the most significant among these being the Church of Alexandria, today known as the Coptic Orthodox Church of Alexandria.[19]
Justinian I attempted to bring those monks who still rejected the decision of the Council of Chalcedon into communion with the greater church. The exact time of this event is unknown, but it is believed to have been between 535 and 548. St Abraham of Farshut was summoned to Constantinople and he chose to bring with him four monks. Upon arrival, Justinian summoned them and informed them that they would either accept the decision of the Council or lose their positions.
Abraham refused to entertain the idea. Theodora tried to persuade Justinian to change his mind, seemingly to no avail. Abraham himself stated in a letter to his monks that he preferred to remain in exile rather than subscribe to a faith contrary to that of Athanasius. They were not alone, and the non-Chalcedon churches compose Oriental Orthodoxy, with the Church of Alexandria as their spiritual leader. Only in recent years has a degree of rapprochement between Chalcedonian Christians and the Oriental Orthodox been seen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου