Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Ἡ Ι. Μονή Κωνσταμονίτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους δέν ἀπέστειλεν ἐκπροσώπους εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου


Ἡ Ι. Μονή Κωνσταμονίτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους δέν ἀπέστειλεν ἐκπροσώπους εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Διαφωνεῖ μέ τήν φιλοπαπικήν καί φιλοοικουμενιστικήν γραμμήν τῆς ἐξισώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν αἱρετικῶν
Πληροφορίοι, αἱ ὁποῖαι εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος, μέσῳ ἐκκλησιαστικῶν διαδικτυακῶν ἱστοτόπων, καί δέν διεψεύσθησαν, ἀναφέρουν ὅτι ὁ Καθηγούμενος καί ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου, ἀπεφάσισαν νά μή παραστοῦν εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἐνῶ ἀπουσίαζον καί ἀπό ὅλας τάς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τήν Ἀθωνικήν Πολιτείαν διά τήν παρουσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὁ διαδικτυακός ἐκκλησιαστικός ἱστότοπος «Ἁγιορείτικο Βῆμα» ὑπεστήριξε τήν 19ην Ὀκτωβρίου ὅτι ἡ Ἱερά Μονή εὑρίσκεται εἰς τήν ὁδόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου (παλαιά ἀδελφότης).
Ἐάν ἔχουν τά πράγματα, ὅπως περιγράφονται, τότε ἡ Ἱερά Μονή Κωνσταμονίτου διαφωνεῖ μέ τήν φιλοπαπικήν καί φιλοοικουμενιστικήν ἰσοπεδωτικήν γραμμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί κατέθεσε τήν διαφωνίαν της ἀρνουμένη νά ἀποστείλη ἐκπροσώπους εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Πατριάρχου. Προσευχόμεθα ὅπως ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός φωτίση τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τούς περί αὐτόν οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς καί θεολόγους, ὥστε νά ἐγκαταλείψουν τήν γραμμήν τῆς προδοσίας τῆς πίστεως.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1995, 25 Ὀκτωβρίου 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου