Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Κυριακή της Πεντηκοστής. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Κυριακή της Πεντηκοστής

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Πενήντα μέρες μετά από την ένδοξη τριήμερη Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία γιορτάζει την Πεντηκοστή.  Η γιορτή αυτή είναι σημαντική για όλη την ανθρωπότητα, διότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Είναι η Ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, αρχίζει να λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός μέσα στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκει την σωτηρία του.  Είναι η Ημέρα, όπου εκπληρώνεται η υπόσχεση του Χριστού για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος.   
Είναι η Ημέρα, όπου το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε ως γλώσσες φωτιάς και κάθισε πάνω στα κεφάλια των δώδεκα Αποστόλων και στους λοιπούς μαθητές χαρίζοντας στον καθένα ξένες γλώσσες και ανοίγοντας τον νουν και τις καρδιές τους. Είναι η Ημέρα, όπου ο Θεός καλεί όλη την ανθρωπότητα σε ενότητα της αληθινής Πίστης στον Χριστό, τον Μονογενή Του Υιό και Σωτήρα όλων.

            Στις αρχές, η ανθρωπότητα ήταν ένα έθνος και μιλούσε μία γλώσσα (Γεν. 11:1).  Ο άνθρωπος σκέφθηκε με υπερηφάνεια και θέλησε να κτίσει πύργο του οποίου η κορυφή θα έφθανε στον ουρανό.  Έτσι, πίστευε, ότι το όνομα τους θα έμενε θαυμαστό σ’ όλες τις μεταγενέστερες γενεές (Γεν. 11:4).  Ο Θεός βλέποντας τα έργα των ανθρώπων ότι ήσαν μάταια, κατέβηκε και σύγχυσε την γλώσσα τους και κανείς πλέον δεν μπορούσε να καταλάβει τον γείτονά του (Γεν. 11:7). Γι’ αυτό και ο τόπος εκείνος ονομάστηκε «Σύγχυση» και απ’ εκεί διασκορπίστηκαν οι άνθρωποι σ’ όλο το πρόσωπο της γης (Γεν. 11:8).

            Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό αγωνίζεται για υλικά επιτεύγματα.  Η καρδιά του εγκατέλειψε τον Ένα και Μόνον Αληθινό Θεό και λάτρευσε ψευδείς θεούς, που ο ίδιος κατασκεύασε με την φαντασία του.  Μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, πολλοί αιώνες πέρασαν και ο άνθρωπος απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από την αληθινή θεογνωσία.  Μέσα στην εσωτερική του πάλη και λαχτάρα για μια λογική εξήγηση στα φυσικά φαινόμενα γύρω του, πίστεψε, ότι πίσω από κάθε φυσικό φαινόμενο υπήρχε μια θεϊκή δύναμη που τους ονόμασε «θεούς». 
            Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και Σωτήρας ήρθε στον κόσμο γεννηθείς από την Παρθένο Μαρία, την Θεοτόκο, και εκ Πνεύματος Αγίου και έγινε τέλειος άνθρωπος.  Ο Λόγος του Θεού Πατρός έλαβε «σάρκα και εσκήνωσε εν ημίν» (Ιωάν. 1:14) ως ο μοναδικός Θεάνθρωπος. Μας φανέρωσε την αληθινή γνώση για τον Θεό.  Μέσον της Σταυρικής Θυσίας Του, πρόσφερε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γίνουν παιδιά του Θεού, όσοι θα πιστέψουν στο όνομά Του (Ιωάν. 1:11).

            Εάν κάποιος αγαπά και πιστεύει στο Χριστό, θα λάβει το Άγιο Πνεύμα ως τον «Παράκλητο» που θα αναπαύεται μέσα του (Ιωάν. 14:17).   Ο κόσμος ζει μέσα στην αμαρτία και αρνείται να δεχθεί τις αλήθειες του Θεού που μας αποκαλύφθηκαν από τον Υιό Του.  Εκείνος που δεν έχει τον Υιό, ούτε τον Πατέρα έχει. Εκείνος που δεν πιστεύει στον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και αρνείται να δεχτεί όλες τις θείες αλήθειες, που μας αποκαλύφτηκαν, δημιουργεί από μόνος του ψευδείς «θεούς» και ακολουθεί τους δικούς δρόμους.

            Κανένας στην ιστορία δεν τόλμησε να διακηρύξει: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιωάν. 14:6).  Κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα μου εκτός μέσον του Χριστού.  Πολλοί και μεγάλοι άνδρες πέρασαν στην Ιστορία. Πολλοί φιλόσοφοι μίλησαν με σοφία για τον Θεό, αλλά κανένας απ’ αυτούς δεν είπε ποτέ ότι είναι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή.  Μόνον μέσον του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος μπορεί να βρεί τον δρόμο προς τον Πατέρα, διότι, όποιος είδε τον Υιό είδε και τον Πατέρα (Ιωάν. 14:9).

            Αυτός είναι ο δρόμος που υποδεικνύεται από την Ορθόδοξό μας Εκκλησία σ’ όλους που επιθυμούν να τον ακολουθήσουν και να είναι μαζί με τον Χριστό.  Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι το γνήσιο Σώμα του Χριστού που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα.  Ο Χριστός μας δίδαξε λέγοντας: «Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.  ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ιωάν. 16:12-13).

            Μέσα στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας βρίσκει κανείς τον δρόμο για την σωτηρία.  Έξω από την Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να επιτύχει την σωτηρία του, διότι, εκείνος που αρνείται την Χάρη του Θεού που δίδεται στον άνθρωπο μέσα από τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, αρνείται την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που επιθυμεί να σώσει τον άνθρωπο.  Ο άνθρωπος, όταν με την θέλησή του αρνείται να δεχθεί την σωτηρία, πραγματοποιεί την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος (Λουκ. 12:10).

            Και όπως στη περίπτωση των εργατών που εργάστηκαν για το κτίσιμο της Κιβωτού, αλλά δεν πίστεψαν στο κήρυγμα του Νώε, και απέθαναν όλοι στον Κατακλυσμό· με παρόμοιο τρόπο όλοι εκείνοι που δεν έρχονται στην αληθινή θεογνωσία μέσα από την Εκκλησία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν την σωτηρία.  Ο Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό για να προσφέρει στον άνθρωπο το Πνεύμα της Αλήθειας (Ιωάν. 16:7), που μαρτυρεί για τον Χριστό (Ιωάν. 16:26) και αποκαλύπτει όσα ακούει (Ιωάν. 16:13).

            Την ημέρα της Πεντηκοστής 18 διαφορετικά έθνη απ’ όλο τον κόσμο ήταν συγκεντρωμένα στην Ιερουσαλήμ και όλοι άκουσαν «καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·  καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος  Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2:2-4).

            Κατ’ αυτή την Ημέρα η προφητεία του Προφήτη Ιωήλ πραγματοποιείται (Πράξ. 2:17-21). Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η Ημέρα του Κυρίου.  Αυτή είναι η Ημέρα, όπου το Άγιο Πνεύμα χύνεται σ’ όλους που αποδέχονται τον Λόγο του Θεού μ’ όλη τους την καρδιά, και μ’ όλη τους την ψυχή, και μ’ όλο τους το πνεύμα.  Αυτή είναι η Ημέρα, όπου ο άνθρωπος γίνεται ναός του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού.  Αυτή είναι η Ημέρα, όπου το Πανάγιο Πνεύμα δεν παραμένει έξω από τον άνθρωπο, αλλά μένει μέσα του.  Αυτή είναι η Ημέρα, όπου το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο, ανάλογα, τα χαρίσματά Του.  Αυτή είναι η Ημέρα, όπου ο άνθρωπος γίνεται μέλος του Σώματος του Χριστού και μέσα από την Θεία Χάρη γίνεται άγιος και κατορθώνει την σωτηρία του.

            Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πλέον στο σκοτάδι, αλλά στέκεται μέσα στο Φως του Χριστού.  Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, αγαπητοί μου φίλοι, το να είναι κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός.  Όταν βαπτιστήκαμε, λάβαμε την Δωρεά του Αγίου Πνεύματος και δεν έχομε ανάγκη από κανένα που βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας νάρθει για να μας διδάξει ή και στη χειρότερη περίπτωση να μας παραπλανήσει.

            Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στον άνθρωπο, που πιστεύει στο Χριστό, όχι γιατί καταλαβαίνει κανείς με τη λογική του την Χάρη του Θεού, αλλά, γιατί ο Θεός μας αγαπά και γι’ αυτό μας χαρίζει δωρεά τα Χαρίσματά Του.  Ο άνθρωπος με μόνη τη λογική είναι ανήμπορος να κατανοήσει τη Χάρη του Θεού.
 
            Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα από τα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας.  Αυτός αγιάζει τους πιστούς.  Αυτός είναι ο Χορηγός της Ζωής.  Αυτός είναι που καθοδηγεί την Ορθόδοξο Εκκλησία, τους αγίους Πατέρες και τους πιστούς σ’ όλη την αλήθεια.

            Όταν βαπτίζεται κανείς, είτε ως βρέφος είτε ως ενήλικας, λαμβάνει την Δωρεά του Αγίου Πνεύματος.  Ο Θεός αγαπά όλους και επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι, άσχετα την ηλικία τους, νάρθουν στην αληθινή γνώση του Θεού.  Πουθενά στην Αγία Γραφή ο Χριστός έβαλε όριο ηλικίας.  Όποτε αναφέρεται σε ενήλικας απαιτεί πίστη, αλλά όταν αναφέρεται σε βρέφη ή παιδιά, δεν απαιτεί τέτοιους όρους.   

            Αυτός είναι ο δρόμος που διδάσκει η Ορθόδοξος μας Εκκλησία.  Αυτός είναι ο δρόμος που μας δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι.  Γι’ αυτό κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει εκείνα που παραλάβαμε. Γι’ αυτό, όλοι οφείλομε να επαγρυπνούμε και να μη δίδουμε σημασία σε ψευδές διδασκαλίες, που είναι βλάσφημες κατά του Αγίου Πνεύματος.  Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πέσει σε πνευματικές παγίδες και να παρασυρθεί από αιρετικούς που ισχυρίζονται ότι έχουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος και ότι μιλούν τη γλώσσα του Θεού (γλωσσολαλία).

            Οφείλομε όχι μόνον να γνωρίζουμε, αλλά και να εφαρμόζουμε την Ορθόδοξο Πίστη μας.  Έχομε μέσα μας την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά εναπομένει σε μας να ζούμε την ζωή που θέλει Εκείνος να ζούμε.

            Για όσους απομακρύνθηκαν από την Αγία Ορθόδοξο Πίστη, ένα έχω να τους πω.  Μετανοήσατε!  Ταπεινωθείτε και επιστρέψατε.  Μη μένετε στην πλάνη.  Μη μένετε μακριά από την Εκκλησία.  Ποια δικαιολογία μπορούμε να προβάλουμε στο Χριστό, όταν θα σταθούμε μπροστά Του;

            Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα γιορτάζου-με την Πεντηκοστή.  Ας παρακαλέσουμε το Πανάγιο Πνεύμα να αναπαυθεί μέσα μας και να μας χαρίσει τις θείες Αλήθειες.  Ας Τον παρα-καλέσουμε να είμαστε σε θέση να ομολογούμε καθημερινά την πίστη μας στον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Αμήν.

THEODORE THE COMMANDER.jpgSunday of Pentecost

By
His Eminence
Metropolitan of Antinoes
PANTELEIMON
           
After fifty days from our Lord's glorious Resurrection our Holy Orthodox Church celebrates Pentecost.  This feast day is very important for all mankind, because it is the birthday of our Church.  It is the day on which the Church, the Body of Christ, begins to function as the living organization in which one finds salvation.  It is the day, on which Christ's promise, that He will send the Holy Spirit, the third Person of the Holy Trinity, is fulfilled.  It is the day, when the Holy Spirit appeared as tongues of fire and entered into the hearts of the Holy Apostles and the rest of the disciples opening their mind of understanding.  It is the day, when God called all mankind to the unity of the True Faith in Christ Jesus, His only begotten Son and the Saviour of all.

            During ancient times, when mankind was one nation and spoke "one language, and of one speech" (Gen.ll:l), man thought in pride and said to one another: "Let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth" (Gen. ll:4).  Man believed that he can reach heaven and be as god (Gen. 3:5).  The result of their pride was that God confused their language so they could not "understand one another's speech" (Gen. ll:7) and thus were scattered abroad from the land of Shinar (Gen. ll:2) upon the face of all the earth (Gen. ll:8).

            Mankind was separated from the unity of being one nation, because of pride.  Man away from God strived for material achievements.  His heart abandoned the One and only True God and served false gods, which he himself created in his own imagination.  Day by day, year after year, many centuries passed by, and man was drifting further away from the true knowledge of God.  In his struggle and inner desire to give a logical explanation to the natural events around him, he believed that behind each natural phenomenon was a divine force which he called gods.  St. Paul in his epistle to the Romans teaches us, saying the following:  "For since creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened.  Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man - and birds and four-footed animals and creeping things.  Therefore God also gave them up to uncleanness, in the lusts of their hearts, to dishonour their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever.  Amen" (Rom. l:20-25). 
           
Christ our Lord and Saviour came into the world born of the Virgin Mary and of the Holy Spirit and became Man.  The Word of God the Father took up "flesh and dwelt amongst us" (John l:l4) as the unique God-man.  He revealed to us the true knowledge of God. Through His Sacrifice on the Cross, He offered to all mankind the opportunity "to become children of God, to those who believe in His name" (John l:ll). 
           
If one loves and believes in Christ, he shall receive the promise of receiving the Holy Spirit, as the "Helper" who shall abide with him who follows and keeps His Commandments (John l4:l5-l6).  He is the Third Person of the Holy Trinity, "the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him" (John l4:l7). 
           
The world lives in sin and refuses to accept the truths of God revealed to us by His only begotten Son.  He who does not have the Son has neither the Father.  He who does not believe in the Saviour of the world, our Lord Jesus Christ, and refuses to accept all the divine truths, revealed to us, creates his own false gods and follows his own ways. 
           
No one in history ever dared to say: "I am the Way, the Truth and the Life.  No one comes to the Father except through Me" (John l4:6).  Many great men passed through History; many philosophers have spoken wisely about God, life and the laws of nature, but none had ever said that they are the Way.  Only through Jesus Christ, who is the Son of God, man can find his way to the Father, because, "He who has seen (the Son) has seen the Father" (John l4:9).  
           
This Way is shown by our Holy Orthodox Church to all those who desire to follow Christ and be with Him.  The Orthodox Church is the original Body of Christ,  which is guided by the Holy Spirit.  Christ taught us saying:  "I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.  However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come" (John l6:l2-l3).
           
Within the Body of the Orthodox Church one finds the Way for salvation.  Outside the Church no one can achieve salvation, because, he who refuses the Grace of God, granted to man through the Holy Sacraments of the Church, is actually denying the act of the Holy Spirit, Who wishes to save man.  Man commits the sin of blasphemy against God, when he refuses, by his own free will, to accept the Gift of salvation offered by the Holy Spirit.  "And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven"(Luke l2:l0).
            As the workers, who built Noah's Ark, did not believe in Noah's preaching of repentance and they all  died in the Flood; so likewise, all those who do not come to the knowledge of truth within the Church face the danger of losing their salvation.  Christ died on the Cross in order to offer man the Spirit of truth (John l6:7), Who testifies Christ (John l6:26) and reveals all whatever He hears (John l6:l3).

            On the day of Pentecost l8 different Nations from all around the world were gathered in Jerusalem and they all heared "a sound from heaven, as a rushing mighty wind", which "filled the whole house" where the Apostles were sitting.  "Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them.  And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance" (Acts 2:2). 

            On this day the prophesy of the Prophet Joel was fulfilled.  "And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of My Spirit on all flesh; your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams.  And on My menservants and on My maidservants I will pour out My Spirit in those days; and they shall prophesy.  I  will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath:  Blood and fire and vapour of smoke.  The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord.  And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved" (Joel 2:30,  Acts 2:l7-2l).

            Yes, my beloved friends, this is the day of the Lord.  This is the day of the pouring out of the Holy Spirit to all those who accept the Word of God with all their heart, and with all their soul, and with all their mind (Matth. 22:37).  This is the day, where man becomes the living temple of the One and Only True God.  This is the day, where the Holy Spirit is no longer away from man, but is within him.  This is the day, when the Holy Spirit grants accordingly His Gifts to man.  This is the day, when the fulfilment of God's revelation takes place.  This is the day, when man becomes member of Christ's Body and through His Divine Grace becomes holy and achieves salvation.
           
Man is no longer in darkness, but stands in the light of Christ.  There is no greater honour, my beloved friends, than to be an Orthodox Christian.  When we were  baptized, we received the Gift of the Holy Spirit within us and we have no need from anyone who stands outside the original Body of the Church to come and speak or even to deceive us. 
           
The Grace of the Holy Spirit is granted to man, who believes in Christ, not because of his understanding of God's Grace, but because of God's Love towards man.  Man is unable to understand God's Grace. Neither can anyone put restrictions to whom and when God shall grant His Divine and Saving Grace. 
           
The Holy Spirit acts through the Holy Sacraments of our Holy Orthodox Church.  He is the one who sanctifies the faithful.  He is the Giver of Life.  He is the one who guides the Orthodox Church, the holy Fathers and the faithful in all the truths concerning our Orthodox Christian Faith. 
                       
When a person is baptized, either as an infant or as an adult, he receives the Gift of the Holy Spirit.  God loves everyone and wishes all men to come to the knowledge of truth irrelevant of what age they might be.  Nowhere in the Holy Scriptures has Christ placed  age restriction.  Whenever He refers to adults, He requires faith; but whenever He refers to infants or children, He does not require such conditions.  St. Paul writing to his disciple St. Timothy says:  "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus" (2 Tim. 3:l4-l5). 

            This is the way which our Orthodox Church teaches.  This is the way how the Holy Apostles taught us and we have received.  Therefore, no one has the right to change what we have had received here and two thousand years ago.  This is why everyone of us must be alert and not to give attention to any false teachings, which are blasphemies against the Holy Spirit.  We must not allow ourselves to fall into spiritual traps and to be deceived by different types of groups, who proclaim that they have the Spirit of God and speak in strange tongues.

            We must not only know, but also practice in our daily life our Holy Orthodox Faith.  We must realise that we have within us the Grace of the Holy Spirit and it is up to us to lead the life which He wants us to live. 

            For all those who abandoned, in their weak moments, or needs, without knowing or examining their Holy Orthodox Faith, believing that they have found the truth elsewhere, I have only one thing to say to them: That they should repent, humble themselves and through Holy Confession return to the Orthodox Faith.  One must not find different excuses in order to justify his wrong doing of falling into heresy. As for example many say that "it is the priest's fault", or that "we do not understand", or they place their own selfish opinion above the Teachings of the Church and they continue pouring out so many excuses.  But what excuse will they find to say to God, when He will ask them, if they ever made the effort to learn about Orthodoxy?  What will they have to say to the Holy Spirit, when God will ask them: Why did you not first examine?  Why did you not practice your Orthodox Faith?  Does not the Church teaches us to practice God's Commandments?  Does not our Church teaches us to love one another, to forgive our enemies and all that Holy Scriptures says?  Does not our Church say all time: Read the Bible daily?

            Today we pray to the Holy Spirit for their return, but it is up to them if they wish to return. 

            My beloved friends,  today we celebrate Pentecost.  Let us pray to   the Holy Spirit to abide within us and to grant His divine truths.  Let us pray to the Holy Spirit to be always in a position of confessing to the world Christ our Resurrected Lord and Saviour.  Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου