Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ 'Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας. Μέρος Β'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ 'Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας
Μέρος Β'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 

'Ακούοντας τά λόγια αὐτά ὁ π. Κλεόπας, τούς εἶπε:
-'Εγώ εἶμαι πολύ νέος καί δέν ἠμπορῶ νά γίνω 'Ηγούμενος τῆς Σκήτης. Ζητεῖστε κάποιον ἄλλον, διότι δέν ταιριάζει σέ μένα νά διδάσκω τούς ἄλλους, διότι εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός!
-῎Οχι, πάτερ Κλεόπα, τώρα σέ καλεῖ ὁ Θεός καί πρέπει νά κάνης ὑπακοή, ὅπως ἔκανες πάντοτε μέχρι τώρα! Θά σέ βοηθήσουμε κι ἐμεῖς καί μέ τίς εὐχές τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἔχομεν ἐλπίδα ὅτι θά ἠμπορέσης νά διασώσης τήν 'Αδελφότητα τῆς Σκήτης μας, ἡ ὁποία καθημερινά χειροτερεύει.
-Σᾶς παρακαλῶ, Πατέρες μου, εἶπε ὁ π. Κλεόπας, ἀφῆστε με σᾶς παρακαλῶ νά προσευχηθῶ στό ῎Ονομα τοῦ Θεοῦ καί  νά σκεφθῶ  ἐπί ἕνα μῆνα, διότι εἶμαι πολύ νέος καί δέν ξέρω τί νά κάνω! 'Εάν, δέν μ' ἀφήσετε νά κάνω, ὅπως σᾶς εἶπα, θά ἀναχωρήσω γιά τήν Μονή τοῦ Σέκου!
-'Εν τάξει, πάτερ Κλεόπα, σ' ἀφήνουμε ἕνα μῆνα νά προσευχηθῆς!
'Ενῶ ἐκατέβαιναν ἀπό τήν στάνη, εἶπε ὁ πατήρ Καλλίστρατος: <Πολύ γρήγορα ἐπήγαμε νά καλέσουμε τόν π. Κλεόπα! Νά προσευχηθοῦμε πάλι στήν Πανάχραντο Θεοτόκο καί νά τόν ἀφήσουμε νά σκεφθῆ περισσότερο!>
Τήν δεύτερη ἡμέρα, ὁ πατήρ Κλεόπας, ἔγραψε ἕνα γράμμα στόν πατέρα Παῒσιο 'Ολάρου, τόν ἡγούμενο τῆς Σκήτης Κοζάντσεα καί τοῦ ἐζήτησε τήν συμβουλή του σ' αὐτή τήν δύσκολη περίστασι. Αὐτός ἐνήστευσε τρεῖς ἡμέρες καί προσευχήθηκε μυστικά στόν Θεό νά γίνη τό θέλημά Του.
 Μετά δέκα ἡμέρες ἔλαβε ἀπό τόν ἐρημίτη π. Παῒσιο ἕνα γράμμα ταχυδρομικῶς μέ τό ἑξῆς περιεχόμενο: <'Αγαπητέ μου πάτερ, ἀπό ἐμένα τόν ἁμαρτωλό σοῦ εὔχομαι νά εἶσαι ὡσάν νά μή σοῦ ἔδωσαν αὐτό τό διακόνημα καί ὡσάν νά μή τό ἐπῆρες! Νά μή χαρῆς ὅταν σέ τοποθετήσουν ἡγούμενο, οὔτε καί νά λυπηθῆς, ὅταν σέ ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἡγουμενεία! Κάνε ὑπακοή στόν Γέροντα ἡγούμενο καί στήν 'Αδελφότητα τῶν Πατέρων καί ἄφησέ τα ὅλα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ!>
῎Ετσι ὁ π. Παῒσιος τόν εὐλογήσε νά βοηθήση στήν ἀνασυγκρότησι τῆς Σκήτης καί περνῶντας ὁ μῆνας γιά προσευχή, ὁ μοναχός π. Κλεόπας ἀνέλαβε τήν διοίκησι τῆς Σκήτης. Οἱ Πατέρες καί 'Αδελφοί ἐχάρησαν γι'αὐτή τήν ἀλλαγή καί ὅλοι ἔκαναν ὑπακοή στίς ἐντολές του. ῎Ετσι ὁ Γέροντας ἡγούμενος π. 'Ιωαννίκιος ἦτο εὐτυχής, διότι ὁ πνευματικός του υἱός ἐξελέγη ἀπό τόν Θεό νά διευθύνη τήν Σκήτη τους.


Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 

Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 

1999


  Αναβάσεις
 25 Ιουνίου 2013

________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου