Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Νέα αἱρετική ὁμάδα: Η Θρησκεία του Hanif του Προφήτη Αβραάμ


Νέα αἱρετική ὁμάδα: Η Θρησκεία του Hanif του Προφήτη Αβραάμ

 Εν Πειραιεί τη 27η Μαΐου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  
Χριστιανοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας μας κοινοποίησαν φυλλάδιο μιας ακόμα αιρετικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εκκλησιαστική μας περιφέρεια και γενικότερα  στη χώρα μας. Πρόκειται για την «Θρησκεία του Hanif του Προφήτη Αβραάμ», την οποία προωθεί κάποιο ίδρυμα με την επωνυμία «Διεθνές Ίδρυμα M.I.H.R για την Ένωση στη Θρησκεία του  Hanif του Προφήτη Αβραάμ».
      Σύμφωνα με τα λίγα στοιχεία που παραθέτει το φυλλάδιο για τη νέα αυτή αίρεση συμπεραίνουμε πως ανήκει στο Ισλάμ και είναι στρατευμένη να προωθήσει τον οικουμενισμό για λογαριασμό του. Αρχίζει με τη διαπίστωση ότι ο σημερινός κόσμος είναι χωρισμένος σε διάφορες θρησκείες και πίστεις σφόδρα εχθρικές μεταξύ τους, οι οποίες διεκδικούν η καθεμιά την σωστότερη θρησκεία και την αλήθεια.
Πολλοί πιστοί αυτών των θρησκειών προωθούν την εχθρότητα προς τους πιστούς των άλλων θρησκειών, φτάνοντας σε πράξεις αιματοχυσίας και τρομοκρατικών ενεργειών. Η διάσπαση των ανθρώπων σε ομάδες και θρησκείες είναι έργο του διαβόλου «ο στόχος του διαβόλου είναι να προωθεί τις εχθρότητες μεταξύ των διαφόρων θρησκειών. Καθ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας η εχθρότητα είναι το πράγμα που σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία ο διάβολος».
Και συνεχίζει το φυλλάδιο, αποκαλύπτοντας την «ταυτότητα» της οργάνωσης: «Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία εκτός από τη θρησκεία του Hanif. Σήμερα θα έπρεπε να ζούμε μέσα στην φιλία, την αλληλεγγύη και την ευτυχία όπως ακριβώς μας επιβάλλει (sic) η θρησκεία του Hanif. Το γεγονός ότι οι εχθρότητες απειλούν την παγκόσμια ειρήνη μας, αποδεικνύει ότι δεν ζούμε σωστά την θρησκεία, την οποία έχει διαλέξει ο Αλλάχ για μας».
«Μοναδική λύση για την συμμαχία των πολιτισμών και την παγκόσμια ειρήνη (είναι) η ένωση στη Θρησκεία του Hanif. Το Ισλάμ δεν είναι τίποτα άλλο από τη θρησκεία του Hanif. Ο Χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο από την θρησκεία του Hanif. Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι τίποτε άλλο από τη θρησκεία του  Hanif. Και οι υπόλοιπες θρησκευτικές ομάδες δεν είναι τίποτε άλλο από τη θρησκεία του  Hanif.

Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν θρησκείες αλλά μια και μοναδική θρησκεία, αυτή είναι η θρησκεία του Προφήτη Αβραάμ. Η θρησκεία αυτή είναι η θρησκεία του Νώε, του Προφήτη Μωυσή, του προφήτη Ιησού, και του Προφήτη Μωάμεθ. Είναι η θρησκεία όλης της ανθρωπότητας.
Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη και το Κοράνιο γίνεται αναφορά στη θρησκεία του Hanif, την οποία ασπάσθηκαν ο Μωυσής και οι πιστοί του, ο Ιησούς και οι απόστολοί του, ο Μωάμεθ και οι οπαδοί του». Τέλος δίνει επιγραμματικά και τις αρχές της αίρεσης «Αυτή η θρησκεία συμπεριλαμβάνει τρεις αρχές: 1) Η πίστη σε ένα μοναδικό Θεό (μονοθεϊσμός), 2) Η συγκρότηση μιας ομάδας από ανθρώπους, που θέλουν να ενωθούν με τον Θεό και 3) Η παράδοση της ψυχής, του φυσικού σώματος, του εγωισμού και της βούλησης στον Θεό».

Από τα παραπάνω δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος, ότι πρόκειται για νεοεποχίτικη ομάδα, η οποία είναι εντεταγμένη στην υλοποίηση των στόχων του Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, τον οποίον, όπως είναι γνωστόν, προωθεί πυρετωδώς η «Νέα Εποχή» και η «Νέα Τάξη Πραγμάτων», για την εδραίωση της σχεδιαζόμενης εδώ και χρόνια εφιαλτικής Πανθρησκείας, η οποία θα λειτουργήσει ως φοβερή χοάνη όλων των θρησκειών του κόσμου και δυστυχώς και του Χριστιανισμού. Η εν λόγω ομάδα ειδικότερα φιλοδοξεί, να ενώση τους Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους, έτσι ώστε να καταστή η κοινή συνιστώσα των μονοθεϊστικών θρησκειών.

Για μας δεν τίθεται θέμα θρησκείας και θρησκειών, διότι η Εκκλησία μας δεν είναι καν θρησκεία, τουλάχιστον με την έννοια που υπάρχουν και «λειτουργούν» οι θρησκείες του κόσμου. Η Αγία μας Εκκλησία δεν είναι θρησκεία, για να συζητάη και το χειρότερο να ενταχθη στη χοάνη των άλλων θρησκειών, αλλά «καινή κτίσις» (Β΄Κορ.5,17), ο νέος κόσμος του Θεού και η επί γης βασιλεία Του. Η οντολογική μεταμόρφωση εν Χριστώ του ανθρώπου και ολοκλήρου της δημιουργίας. 

 Όσο και αν φαίνεται «ακίνδυνη» η νέα αυτή αίρεση, πρέπει να μας προβληματίζει ως Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι, απ’ ότι φαίνεται, λειτουργεί στις πολυπληθείς μουσουλμανικές ομάδες των χιλιάδων νομίμων και παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας. Θέλει προφανώς να παρουσιάση ένα άλλο προσωπείο του Ισλάμ, του «ειρηνικού», του «ανεκτικού», του «αγαπητικού».
Ωστόσο αντίθετα από τα γραφόμενα του φυλλαδίου, το Ισλάμ διδάσκει και εφαρμόζει τον Ιερό Πόλεμο (Τζιχάντ) κατά των μη μουσουλμάνων, που θεωρούνται ως άπιστοι και ειδωλολάτρες.

Παραθέτουμε ένα σχετικό μικρό απόσπασμα από το Κοράνιο:  «Και όταν οι απαγορευμένοι μήνες έχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) σκοτώνετε τους ειδωλολάτρες οπουδήποτε κι αν τους βρείτε, και συλλάβετέ τους και πολιορκείστε τους και στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) στρατήγημα. Αν όμως μετανιώσουν και διατηρήσουν την τακτική προσευχή κι εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσύνη, τότε αφήστε τους ελεύθερους. Γιατί ο Αλλάχ είναι Πολυεύσπλαχνος, Πολυεπιεικής» (Κοράνιο, 9:5). Φρονούμε λοιπόν, πως η εν λόγω οργάνωση λειτουργεί ως παραπλανητική ομάδα για τη δημιουργία προφανώς ενός «προθαλάμου» του Ισλάμ, όπου θα εγκλωβίζει, όσους δεν ασπάζονται τα ακραία «δόγματά» του.

 Με την παρούσα εγκύκλιό μας εφιστούμε την προσοχή στους Ορθοδόξους πιστούς μας, να μην εμπιστεύονται φυλλάδια αγνώστου προελεύσεως και τα οποία έχουν στόχο να εξωραΐσουν διάφορες θρησκευτικές πίστεις και θρησκείες. Θα πρέπει να γίνει απόλυτο βίωμά μας η πίστη μας, πως μοναδικός και ανεπανάληπτος σωτήρας μας είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο ένσαρκος Λόγος του Θεού, ο Οποίος, μόνος Αυτός μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό και μας επανένωσε μαζί Του.
«Ή μοναδική οδός σωτηρίας των ανθρώπων είναι ή πίστη στην Αγία Τριάδα, στο έργο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ποίος συνεχίζει διά της Εκκλησίας, την παρουσία του εν τω κόσμω μέχρι της συντελείας των αιώνων.
Ο Χριστός είναι το μόνο αληθινό φως, δεν υπάρχουν άλλα φώτα, για να μας φωτίσουν, ούτε άλλα ονόματα, που μπορούν να μας σώσουν: «Ουκ εστίν εν άλλω ούδενί ή σωτηρία, ουδέ γάρ όνομα εστίν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις, εν ω  δει σωθήναι ημάς» (Πραξ.4,14) Όλα τα άλλα πιστεύματα, όλες οι θρησκείες, που αγνοούν και δεν ομολογούν τον Χριστό «εν σαρκί έληλυθότα» (Α΄Ιωάν.4,2), είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και έργα του Διαβόλου, δεν οδηγούν στην αληθινή θεογνωσία και στην δια του θείου βαπτίσματος αναγέννηση, αλλά πλανούν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην απώλεια.
Οι Χριστιανοί, πιστεύοντες εις την Άγια Τριάδα, δεν έχουμε τον ίδιο Θεό με καμμία άλλη θρησκεία, ούτε με τις λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μωαμεθανισμό, οι όποιες δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα» (Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού Σύναξης Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Απρίλιος 2009).

Εκ του Γραφείου Αιρέσεων και Παραθρησκειών.
Ο υπεύθυνος
Αρχ. Παύλος Δημητρακόπουλος.

Ο Γραμματέας
Κ. Λάμπρος Σκόντζος

Εκ της Ι. Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου