Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ἐπιστολή-άπάντηση Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, στήν Ἐφημερίδα "Η Εποχή" καί τήν ἱστοσελίδα "Αντίφωνο"


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἀκολουθεῖ βελτιωμένη ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ στήν Ἐφημερίδα Η ΕΠΟΧΗ καί τήν ἱστοσελίδα ΑΝΤΙΦΩΝΟ.

ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 482                                                ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2013
Πρός τόν
Ἐλλογιμώτατο Κύριο
Γεώργιο Λιερό
Ἀρθρογράφο Ἐφημερίδος «Η ΕΠΟΧΗ»

Ἐλλογιμώτατε κ. Λιερέ,
Ἀνέγνωσα μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τήν εὐπρεπεστάτη κριτική Σας σέ ἰδική μου ἀναφορά στό ἀπό 10.3.2013 δημοσίευμά Σας μέ τίτλο: «Κράτος, Ἐκκλησία Κλῆρος καί Ἀριστερά» καί εἰλικρινῶς διακρίβωσα ὅτι ἔχετε ἀξιόλογες θέσεις ἄν καί προσωπικῶς διαφωνῶ μέ αὐτές.
Ὀφείλω χάριν τῆς ἀληθείας νά Σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι οὐδεμία σκοπιμότης ἤ δόλος ὑπῆρξε στήν ἀντιγραφή τῆς ἐπιμάχου παραγράφου τοῦ ἄρθρου Σας, δυστυχῶς ἐμφιλοχώρησε τό ἀνθρώπινο σφάλμα.

Ὅμως οὐδεμία ἀλλοίωσι ὑπῆρξε κατά τήν γνώμη μου στό πνεῦμα τοῦ κειμένου Σας διότι αὐτό τό ὁποῖο εἰσηγῆσθε γράφοντας σέ μία ἐφημερίδα τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς πού πρόσκειται στόν ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εἶναι ὅτι ὁ διαπολιτισμικός καί διαθρησκειακός διάλογος μουσουλμάνων μεταναστῶν καί Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων θά μποροῦσε νά δώση πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις «τά στοιχεῖα γιά ἕνα νέο λαό ἀπό ντόπιους καί μετανάστες».

Διερωτῶμαι σέ τί διαφέρει αὐτό πού γράφετε ἀπό αὐτό πού ἐκ παραδρομῆς ἀντεγράφη καί ἐσχολιάσθη; Στό κείμενο πού ψέγετε δέν ἀνεφέρθην στό «ὁποῖες» ἤ «ὁποίοι» ἀλλά στίς «πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις» στίς ὁποῖες περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς ἡ σαρία, ἡ μπούργκα καί ὁ «τετιμημένος στῦλος» τοῦ Ἰσλάμ τό Τζιχάντ καί ὅτι ὁ «νέος λαός» πού εὐαγγελίζεσθε καί ἐσεῖς καί κατ’ ἐπέκταση ὁ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εἶναι ἄμεικτος μείξη πού ἐγγίζει τά ὅρια τῆς τερατογενέσεως καί πού ἀσφαλῶς προκύπτει ἀπό ἀγνοια τοῦ τί πράγματι εἶναι τό Ἰσλάμ διότι οἱ εὐγενεῖς ἀναφορές Σας στόν Ἀβικέννα, τόν Ἀβερόη καί τόν Ρούμι δυστυχῶς ἀγνοοῦν τά σχετικά κελεύσματα τοῦ Κορανίου (Κεφ. 8,17 - 8,40 - 47,4 - 8,68 - 8,70, 5,56 - 4,143 - 5,17 - 5,19 - 9,29 - 22,44 - 4,38 - 4,12 - 4,3 - 4,28 - 39,49 - 70,30 - 112,3 - 4,169 - 19,36 - 20,39 - 5,75 - 9,31 - 10,69 - 21,30 - 23,93 - 25,2 - 43,58 - 72,3) διά τῶν ὁποίων θεμελιώνεται τό μίσος τῶν μουσουλμάνων κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ σφαγή τῶν «ἀπίστων» διαχρονικῶς.

Ἑπομένως ἡ πρόθεσι Σας στερεῖται ἐλλόγου δυναμικῆς καί βέβαια ἀπάντηση ἄμεση Σᾶς δίδει ἡ Μουσουλμανική κοινότητα τοῦ Βελγίου τῆς ὁποίας 2 μέλη ἐξελέγησαν στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ Ἄντερλεχτ καί πρώτη πρότασι τους ἦταν ἡ κατάργησι τοῦ ἑορτασμοῦ χριστιανικῶν ἑορτῶν στά ὅρια τοῦ Δήμου καί ἡ ἐπιβοή τῆς «Σαρίας», ἕνας ἐκ τῶν δύο ἐκλεκτῶν τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητος τοῦ Βελγίου ὁ Μπέλ Ἐλ Κασέμ εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς ὁμάδος «Σαρία γιά τό Βέλγιο» πού συνελήφθη στίς 16 Ἀπριλίου γιατί δήλωσε ὅτι «ἡ μάχη γιά τήν ἀνατροπή τῆς Χριστιανικῆς Δύσης συγκεντρώνει ἤδη πανστρατιά».

Τό Δίκτυο του πού ἀπαρτίζεται ἀπό ἄλλους 60 φανατικούς Ἰσλαμιστές διεκήρυξε ὅτι διεξάγεται ἕνας παγκόσμιος ἄτυπος πόλεμος κατά τῆς Δύσης καί καλοῦνται «οἱ ἁπανταχοῦ μάρτυρες τοῦ Ἰσλάμ νά πάρουν μέρος σέ αὐτό».
Τήν ἀπάντηση Σᾶς τήν δίδει ἀκόμη μέ πολύ τραγικό τρόπο ἡ πρόσφατος βομβιστική ἐγκληματική ἐνέργεια τῶν δύο νεαρῶν Τσετσένων Μουσουλμάνων στήν Βοστώνη τῶν ΗΠΑ πού ἦταν ὑπότροφοι τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβέρνησης στήν πανεπιστημιούπολη τῆς Βοστώνης καί δυστυχῶς μέ ἄφατη ὀδύνη τήν ἀπάντηση Σᾶς δίνει ἡ ἐγκληματική ἀπαγωγή τοῦ ἑλληνομαθοῦς Σεβ. Μητροπολίτου Χαλεπίου κ.κ. Παύλου καί τοῦ Συροϊακωβίτου «Ἐπισκόπου» Γρηγόριου Yohanna Ibrahim συνοδευόντων ἀνθρωπιστική ἀποστολή καί ἡ κακουργηματική δολοφονία τοῦ Διακόνου του καί τοῦ ὁδηγοῦ Του ἀπό φαναντικούς Μουσουλμάνους Τσετσένους Τζιχαντιστές, τούς «δημοκράτες» Σουνίτες Μουσουλμάνους τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης στήν Συρία, πού ὑποθάλπουν καί στηρίζουν γραφίδες σάν τήν δική Σας καί κόμματα σάν τό ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ καθώς καί τό ἐγκληματικό ΝΑΤΟ, πού τό πατρωνάρουν οἱ γνωστοί μεγαλοτραπεζίτες τῶν ΗΠΑ γεγονός πλέον πασίδηλο ἀφοῦ στήν τρέχουσα συνδιάσκεψη τοῦ ΝΑΤΟ μετέχει καί ὁ ἐγκάθετος Μουσουλμάνος ἡγέτης τῆς  δῆθεν ἀντιπολιτεύσεως στήν Συρία καί ἰθύνων νοῦς τῶν δολοφόνων ἀπαγωγέων.

Κατόπιν αὐτῶν ἀνακύπτει ἕνα οὐσιῶδες ἐρώτημα γιά ποιούς λόγους χρηματοδότησε τό Ἵδρυμα τοῦ γνωστοῦ διατάκτου τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήματος κ. Σόρος τό ταξίδι τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κ. Τσίπρα στίς ΗΠΑ;

Ὅσον ἀφορᾶ στήν συνηγορία Σας γιά τήν μισθοδοσία τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου στήν Ἑλλάδα αὐτή τίθεται σέ ἀπολύτως ἐσφαλμένη βάση καί ὑποδηλώνει ἐλπίζω ἀθέλητη ἄγνοια τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος γιατί δέν εἶναι ἡ μισθοδοσία χαριστική πράξι ἤ ἔστω χορηγία σέ σημαντικό δημόσιο θεσμό, οὔτε ὅπως γράφετε ἡ «χρηματοδότηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πολιτεία δέν εἶναι λιγότερο θεμιτή ἀπό τήν χρηματοδότηση τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν, τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, τῶν πολιτικῶν κομμάτων» ἀλλά εἶναι ὑποχρέωσι ἔννομος τῆς Πολιτείας γιά τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού ἀπό τό 1833 ἕως σήμερα ἔχει κατά καιρούς διαρπαγεῖ.

Ἐρχόμενος στήν στήριξη τῶν θέσεων Σας ἀπό τόν ἐλλογιμώτατο κ. Β. Ξυδιᾶ πού ἀνηρτήθη στίς 11.4.2013 στήν ἱστοσελίδα ΑΝΤΙΦΩΝΟ μέ τίτλο: «Τί χρωστᾶ ἡ Ἐκκλησία στόν Γιῶργο Λιερό ἐκτός ἀπ’ τούς μισθούς τῶν κληρικῶν;» ἔχω νά σημειώσω ὅτι ὁ κ. Ξυδιᾶς μέ τό κείμενό του δικαίωσε πλήρως τό ἐπώνυμό του.
Οἱ ὕβρεις καί τά ὅσα ἀνεπέρειστα μοῦ προσάπτει ἀποδεικνύουν πλήρως τόν ψυχισμό του καί βέβαια ὡς θεολόγο τόν καθιστοῦν ὑπόλογο ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά μέ ἐκμηδενίση εἶναι ἀπόλυτα ἐνδεικτικός τῶν ἀνωτέρω διότι ἐνῶ δέν τά «ξέρει» ἤ δέν τά «θυμᾶται καλά» ἤ δέν εἶναι «βέβαιος» καταφέρεται δημόσια ἐναντίον ἑνός συνανθρώπου του. Θαυμᾶστε λοιπόν νέα ἐκδοχή ἤθους !
Εὐχόμενος καλό Πάσχα διατελῶ μετ’ εἰλικρινῶν εὐχῶν,
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου