Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Σημαντικὲς ἐπισημάνσεις ἀπὸ ἕναν Χημικὸ γιὰ τὸ νηστίσιμο τυρὶ καὶ ἄλλες συναφεῖς τροφὲς


Γεώργιος Παπαφώτης, Χημικός, Ιωάννινα
Κύριε διαχειριστὴ τῆς ἰστοσελίδας,
ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς γιατί πιστεύω ὅτι λόγω τῆς θέσεώς σας καὶ τοῦ κύρους τῆς ἰστοσελίδας σας μπορεῖτε νὰ ἐνεργήσετε γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν σας γιὰ τὸ θέμα ποὺ στὴ συνέχεια θὰ σᾶς ἀναπτύξω.
Τὸ θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ σᾶς μιλήσω ἀφορὰ τὴν νηστεία ἀπὸ καθαρὰ τεχνικὴ πλευρὰ καὶ τὸ ζῶ ἔντονα σὲ κάθε περίοδο νηστείας. Τὸ ζῶ ἔντονα γιατί ὡς χημικὸς γνωρίζω πράγματα ποὺ οἱ ἄλλοι ἀγνοοῦν καὶ θεωρῶ ὅτι ἔχω καθῆκον μου νὰ τοὺς ἐνημερώσω γιὰ αὐτά. Δυστυχῶς ὅμως, ἀφ’ ἑνὸς οἱ δυνατότητες ποὺ ἐγὼ ἔχω εἶναι περιορισμένες καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ διάφορους λόγους οἱ περισσότεροι προτιμοῦν νὰ μὴ μὲ ἀκοῦνε, νὰ μὲ ἀγνοοῦν.Ἂς μπῶ ὅμως στὸ θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θέλω νὰ σᾶς μιλήσω.
Στὴν ἐποχὴ μας πολλὰ τρόφιμα εἶναι βιομηχανοποιημένα καὶ ἔτσι πολλὲς φορὲς εἶναι δύσκολο νὰ ξεχωρίσει κανεὶς τί εἶναι νηστίσιμο καὶ τί ὄχι. Μία μεγάλη κατηγορία τροφίμων ἔχει ὡς πρώτη ὕλη οὐσίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ γάλα, κυρίως πρωτεΐνες. Τὰ τρόφιμα αὐτὰ ὅμως θεωροῦνται ὡς νηστίσιμα, μερικὲς φορὲς μάλιστα αὐτὸ ἀναφέρεται καὶ στὶς συσκευασίες. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορὰ ὑποκατάστατα τυριοῦ ποὺ….
γράφουν στὴ συσκευασία τους ὅτι εἶναι νηστίσιμα ἐνῶ ἂν κοιτάξει κανεὶς στὰ συστατικά τους θὰ δεῖ ὅτι ἡ βασικὴ πρώτη ὕλη ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποτελεῖται εἶναι ἡ καζεΐνη ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ πρωτεΐνη τοῦ γάλακτος. Αὐτὸ ποὺ ἔχει γίνει εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τοῦ βουτύρου μὲ φυτικὰ λιπαρὰ κάτι ποὺ βέβαια δὲν κάνει τὸ τυρὶ αὐτὸ νηστίσιμο. Κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ὑποκατάστατα σαντιγὶ ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ τὰ ὁποία, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὰ ζωικὰ λιπαρὰ ἐνοχοποιοῦνται γιὰ πολλὲς ἀσθένειες, ἀναγράφουν στὶς συσκευασίες τους ὅτι περιέχουν μόνο φυτικὰ λιπαρά. Ὅμως καὶ σὲ αὐτὰ ἡ βασικὴ πρώτη ὕλη εἶναι ἡ καζεΐνη, δηλαδὴ ἡ βασικὴ πρωτεΐνη τοῦ γάλακτος. Σὲ διαφορετικὲς συσκευασίες ἀναφέρεται εἴτε ὡς πρωτεΐνη γάλακτος εἴτε ὡς καζεΐνη ἢ καζεϊνικὸ νάτριο. Ἔτσι ἔχω ἀκούσει ἀπὸ συνειδητὰ νηστεύοντα ἄτομα ὅτι «δὲν χρησιμοποιῶ τὴν τάδε μάρκα ποὺ ἔχει πρωτεΐνες γάλακτος ἀλλὰ τὴν τάδε ποὺ δὲν ἔχει», ἔχει βέβαια καζεΐνη. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ὑποκατάστατα γάλακτος ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς πρόσθετα στὸν καφέ.
Μία ἄλλη κατηγορία τροφίμων εἶναι γλυκὰ ποὺ περιέχουν μαντολάτο. Τὸ μαντολάτο παρασκευάζεται  χρησιμοποιώντας ἀσπράδι αὐγοῦ ποὺ συχνὰ ἀναφέρεται ὡς ἀλβουμίνη ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ πρωτεΐνη στὸ ἀσπράδι τῶν αὐγῶν.
Ἐπειδὴ πολλοὶ συνάνθρωποί μας ποὺ νηστεύουν καὶ θέλουν νὰ νηστεύουν τρώγοντας αὐτὰ τὰ προϊόντα καταλύουν ἐν ἀγνοία τοὺς τὴν νηστεία πιστεύω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Ἡ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ γιὰ τὸ τί εἶναι ἢ δὲν εἶναι νηστίσιμο εἶναι τέτοια ποὺ μερικὰ ἀπὸ τὰ προϊόντα αὐτὰ ἀναφέρονται καὶ σὲ νηστίσιμες συνταγές. Μία φορὰ παλαιοτέρα πῆρα τὴν ἀπάντηση «Μὰ τί μᾶς λὲς ὅτι ἡ τάδε σαντιγὶ δὲν εἶναι νηστίσιμη ἀφοῦ τὴ συνταγὴ τὴν πήραμε ἀπὸ τὴν  “Πρὸς τὴν Νίκη”», καὶ μία ἄλλη πρόσφατα «μὰ ἀφοῦ τὴ χρησιμοποιοῦν (τὴ σαντιγὶ)  καὶ οἱ μοναχὲς στὸ μοναστήρι ……..»
Ἐπειδὴ ὅπως ἀνέφερα καὶ στὴν ἀρχὴ οἱ δικές μου δυνατότητες γιὰ ἐνημέρωση εἶναι περιορισμένες θέτω τὸ θέμα αὐτὸ ὑπ’ ὄψιν σας μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἀφοῦ τὸ μελετήσετε καὶ βεβαιωθεῖτε ὅτι αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω εἶναι σωστὰ θὰ ἐνεργήσετε γιὰ τὴν σωστὴ ἐνημέρωση ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων συνανθρώπων μας.
Πιστεύω ὅτι ἐσεῖς ἔχετε καὶ τὸ κύρος ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατότητα νὰ κάνετε κάτι τέτοιο μέσω τῆς ἰστοσελίδας ποὺ διευθύνετε.

Πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr
Αναδημοσίευση από hristospanagia.gr

5 σχόλια:

 1. Μου φαίνεται πως ο αρθρογράφος έχει παρεξηγήσει τα πράματα.

  Ο λόγος που στη νηστεία δεν τρώμε τυριά και αβγά, κρέατα και γάλα, δεν έχει να κάνει με τα συστατικά τους. Δεν υπάρχει τίποτις πρόβλημα μέσα στο κρέας και στο τυρί, ώστε να το ψάχνουμε ...με τη βοήθεια της χημείας!!

  Η νηστεία είναι άσκηση. Σημασία έχει να θέλεις και να ασκηθείς. Αλλιώς, τα πάντα καλά εποιήσεν.

  Σημασία λοιπόν έχει να στερηθείς κάτι τις, ως άσκηση. Το να μη στερηθείς τίποτε με τη μέθοδο "τρώω νηστήσιμα τυριά", ε, δεν είναι άσκηση. Οπότε, υπήρχε-δεν-υπήρχε η τάδε ουσία, άμα δεν είναι άσκηση δεν είναι νηστεία.

  Η νηστεία είναι άσκηση. Είναι γι' αυτό που ασθενούντων και οδοιπορούντων ουκ εστί κατάκρισις. Αν δεν μπορούν να ασκηθούν, ας μην ασκηθούν. Ας κάνουν ό,τι μπορούν, και ό,τι θέλουν.

  Η νηστεία είναι άσκησις. Είναι για τούτο που μοναχοί που ενήστευαν διέκοπταν τη νηστεία τους μπροστά σε άλλους, για να μη τους σκανδαλίσουν. (αν θυμούμαι καλά, το γράφει σε μια συλλογή ιστοριών, αραγε το "γεροντικό";). Και μετά συνέχιζαν τη νηστεία, διότι η νηστεία δεν είναι πρωταθλητισμός, να δούμε ποιος θα κάνει πιο πολλές μέρες συνέχεια.

  Κατά πως καλύτερα γνωρίζω, η νηστεία είναι ζήτημα της πίστης, δεν είναι ζήτημα της χημείας.

  -.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια για το άρθρο σας. Συμφωνώ με τον αρθρογράφο ότι η σήμανση των τροφίμων θα πρέπει να είναι ακριβής. Δεδομένης αυτής, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει εν γνώσει του, τί θα αποφύγει/στερηθεί/ και τί όχι.

  Επιπλέον, πολλοί συνάνθρωποί μας (όπως και η οικογένειά μου) έχουν επιλέξει την αποχή από οποιοδήποτε τρόφιμο ζωικής προελεύσεως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για λόγους πνευματικούς, ηθικής στάσης προς τα άλλα αισθανόμενα όντα, για να συνεισφέρουν στην μείωση της παγκόσμιας πείνας, περιβαλλοντικούς λόγους, λόγους υγείας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά "ασκούνται/νηστεύουν" κάθε ημέρα - είναι όμως άνθρωποι που δεν έχουν πάντοντε την δυνατότητα να έχουν μαζί τους ξηρούς καρπούς και παξιμάδια όταν βρίσκονται πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Έτσι για να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους και τις άλλες υποχρεώσεις τους θα πρέπει να μπορούν να βρουν/επιλέξουν τρόφιμα (π.χ. ένα απλό σάντουιτς με ψωμί και κάτι άλλο, όπως είναι το χούμους, ή ένα νηστίσιμο τυρί), μέχρι να βρεθούν στο σπίτι τους. Όταν η σήμανση είναι ατελής ή παραπλανητική, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

  Εν πάσει περιπτώσει, το αν, με ποιο τρόπο/τρόφιμο, και πότε θα διακόψω την άσκησή μου θα πρέπει να είναι δική μου επιλογή την οποία θα κάνω βασισμένη σε ακριβή και πλήρη ενημέρωση.

  Τέλος, θα διαφωνήσω με τον κ. Χατζηκωσταράτσο στο θέμα του τί αποφεύγουμε στη νηστεία. Αν το τρόφιμα ζωικής προελεύσεως ήταν αγνά για το πνεύμα και το σώμα μας τότε θα νηστεύαμε από όσπρια και άλλα φυτικά τρόφιμα. Όμως τα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως περιέχουν ανώφελο θάνατο (ηθική/πνευματική διάσταση), και έχουν συνδεθεί με πολλές σύγχρονες ασθένειες όπως καρδιοαγγειακά, διαβήτη, κάποιους καρκίνους κλπ.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9461.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. συγχαρητήρια θερμά γιά τό άρθρο νομίζω ότι τό θέμα πρέπει νά αντιμετωπισθεί από τήν Ιεραρχία κεντρικά καί συνολικά. ίδε:
  http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9461.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Επειδή κάποιοι αναγνώστες επεσήμαναν ότι ο προηγουμένως αναρτηθείς από εμένα υπό τύπον σχολίου ηλεκτρονικός σύνδεσμος-διεύθυνση δέν είναι ανιχνεύσιμος στο διαδίκτυο, επανέρχομαι στόν σχολιασμό μου αναλυτικότερα καί παραπέμπω σέ σχετική ανάρτηση στό ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ( ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ - ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ- http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9461.html
  Όπως αντιλαμβάνεσθε υπάρχει διαφορά από τήν προηγούμενη ανάρτηση ζητώ συγγνώμην γιά τήν ταλαιπωρία. Πάντως θερμότατα συγχαρητήρια καί πάλιν στόν αρθρογράφο κ. Γεώργιον Παπαφώτην, χημικόν εξ Ιωαννίνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου