Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Ὁ Δόκιμος μοναχός Γαβριήλ


Ὁ Δόκιμος μοναχός Γαβριήλ

Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε 

Κάθε Σάββατο, πρίν νά σημάνη γιά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, ὁ ἀδελφός Γαβριήλ περνοῦσε ἀπό τά κελλιά τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν λέγοντας: «Εὐλογεῖτε καί συγχωρέστε με τόν ἁμαρτωλό»!
Τόν ἐρώτησα γιατί τό κάνει αὐτό καί ἰδού τί μοῦ διηγήθηκε: «Ἐδιάβασα σ᾿ ἕνα παλαιό βιβλίο ὅτι κάθε Σάββατο, μετά τόν ἑσπερινό, στούς οὐρανούς γίνεται τό ἑξῆς θαυμαστό ἔργο: Μπροστά ἀπό τόν θεϊκό Θρόνο στέκονται ὅλες οἱ ἀγγελικές χοροστασίες γιά νά εἶναι παροῦσες στήν ἐξομολόγησι τῶν ἀγγέλων φυλάκων τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν.
Οἱ φύλακες αὐτοί ἄγγελοι ἔρχονται μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα καί τοῦ λέγουν τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων, πού διατάχθηκαν νά τούς φυλάττουν. Καί φαίνεται ὅτι ἔρχονται ἄγγελοι πολύ χαρούμενοι γιά νά εἰποῦν τά καλά ἔργα καί ἄγγελοι λυπημένοι γιά τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Καί ὁ Οὐράνιος Πατήρ τούς ἐρωτᾶ:
-Ἄρα γε ὠλιγόστευσαν οἱ ἁμαρτωλοί ἐπί τῆς γῆς;
-Ὄχι, Κύριε, ἀπαντοῦν οἱ ἄγγελοι, εἶναι γεμᾶτος ὁ κόσμος ἀπό ἁμαρτωλούς καί ἀπ᾿ αὐτούς πού δέν φροντίζουν νά ἐφαρμόζουν τίς ἐντολές Σου.
Ἀπό τά δεξιά καί ἀπό τ᾿ ἀριστερά τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ στέκονται οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων: Ὁ ἕνας χορός εἶναι φωτεινόμορφος καί πλήρης δόξης καί ὁ ἄλλος φοβερός καί τρομερός. Καί τότε στέλλει ὁ Θεός τούς φωτεινόμορφους ἀγγέλοιυς νά πληρώσουν τούς καλούς ἀνθρώπους, ἐνῶ τούς φοβερούς στήν ὄψι ἀγγέλους τούς στέλλει νά παιδεύσουν τούς ἁμαρτωλούς.
Γι᾿ αὐτό κι ἐγώ ζητῶ  συγχώρησι ἀπό ὅλους, εἶπε ὁ ἀδελφός Γαβριήλ, γιά νά πάη ὁ φύλαξ ἄγγελός μου μέ χαρά νά μαρτυρήση στόν Οὐράνιο Πατέρα γιά τήν κατάστασι τῆς ψυχῆς μου καί ἔτσι ἐλπίζω νά λυτρωθῶ ἀπό τά βάσανα πού θά μοῦ προκαλέσουν οἱ φοβεροί  ἄγγελοι.

Μετάφρασις – Ἐπιμέλεια
Ὑπό Ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὅρους Ἄθω
2002

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Εἰκόνες πραότητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου