Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Ἱεραποστολή. Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος. Μέρος Α'


Ἱεραποστολή 

Πρίν ἀρχίσω τήν ἐξιστόρηση τῶν περιπετειῶν μου, καλό θά εἶναι, νομίζω, νά δώσω κάποιες γεωγραφικές πληροφορίες γιά τό χῶρο πού κινήθηκα καί ἐργάστηκα ἱεραποστολικά, καθώς καί ὁρισμένα στοιχεῖα ἀπό τήν ἱστορία τῆς ἱεραποστολῆς στήν Καμτσάτκα.
Ἡ δραστηριότητά μου ἁπλώθηκε στίς περιοχές Ὀχότσκυ, Καμτσάτσκυ καί Τσουχότσκυ, πού βρέχονται ἀπό τήν Ὀχοτσκική θάλασσα καί τόν Εἰρηνικό Ὠκεανό. Σήμερα Καμτσάτκα ὀνομάζεται μόνο ἡ ὁμώνυμη χερσόνησος, μήκους χιλίων διακοσίων βερστίων καί πλάτους μέχρι τετρακοσίων, πού βρέχεται ἀπό τίς θάλασσες Ὀχότσκ καί Μπερίνγκ.
Ἡ χερσόνησος ὅμως αὐτή εἶναι ἕνα μικρό μόνο τμῆμα τῆς παλαιᾶς μεγάλης Καμτσάτκας, πού περιλάμβανε ἐκτός ἀπό τίς περιοχές Πετροπαυλόφσκ καί Καμτσάσκυ, καί τμήματα τῶν περιοχῶν Ὀχότσκυ, Γιζιγίνσκυ, Ἀναντίρσκυ, Τσουκότσκυ καί Ἀλεούτσκυ, καθώς καί τά νησιά Κομοντόρσκυ, Μπερίνγκ καί Μένενι.
 Ἡ ἔκταση τῆς Καμτσάτκας ἦταν τότε σχεδόν δυό ἑκατομμύρια τετραγωνικά βέρσια, ἐνῶ τό μῆκος τῶν παραλίων της ἀνερχόταν σέ δεκάδες χιλιάδες βέρσια.
Τή χερσόνησο διασχίζουν δυό παράλληλες ὁροσειρές, μιά στό κέντρο της καί μιά πρός τ’ ἀνατολικά. Ἡ ἀνατολική της πλευρά εἶναι ὁρεινή, ἄγρια, ἡφαιστειακή. Ἡ δυτική, πού βρέχεται ἀπό τήν Ὁχοτσκική θάλασσα, εἶναι πεδινή, ἔρημη καί βαλτώδης, μέ πένθιμη καί μελαγχολική ὄψη.
Πιό κάτω θά μοῦ δοθῆ ἡ εὐκαιρία, μεσ’ ἀπό τίς προσωπικές μου ἐμπειρίες, νά δώσω πολλά ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τή φύση τῆς ἀγαπημένης μου Καμτσάτκας, τή βλάστηση καί τό ζωικό της κόσμο.

 *  *  *

Ἀναφορικά μέ τήν ἐξερευνητική καί ἱεραποστολική ἱστορία τῆς περιοχῆς αὐτῆς, γνωρίζω τά ἑξῆς:
Στά τέλη τοῦ 17ου καί στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ἔφτασαν στήν περιοχή οἱ πρῶτοι τολμηροί ρῶσοι ἐξερευνητές, ὁ Β.Β. Ἀτλάσωφ καί ὁ Σ.Π. Κρασένικωφ. 
Αὐτοί ἔφεραν σέ φῶς στοιχεῖα τοῦ πρωτόγονου πολιτισμοῦ τῶν ἀρχαίων κατοίκων, τῶν ἰτελμένων, πού γνώριζαν τήν ἀγγειοπλαστική, ἐπεξεργάζονταν τό κόκκαλο καί τήν πέτρα, καί ζοῦσαν ἀπό τό ψάρεμα καί τό κυνήγι. Στίς μετακινήσεις τους χρησιμοποιοῦσαν τό καλοκαίρι βάρκες ἀπό σκαμμένους κορμούς δέντρων καί τό χειμώνα ζευγμένα σκυλιά. Ἡ γλώσσα τους, καθώς καί τῶν κοριάκων καί τῶν τσούκτσων, κατατάσσεται στή βορειοανατολική ὁμάδα τῶν ἀσιατικῶν γλωσσῶν.
ὉΚρασένικωφ, στό βιβλιο τοῦ «Περιγραφή τῆς Καμτσατκικῆς γῆς», σημειώνει καί μιά ἰδιομορφία τῆς γλώσσας τῶν ἰτελμένων: Στόν προφορικό τους λόγο παρατηρεῖται παράδοξη συρροή τεσσάρων-πέντε συμφώνων μαζί, λ.χ. ΚΓΤΧ, ΤΧΤΣΧ, κ. ἄ. ὅ. Σιγά-σιγά ὅμως ἡ γλώσσα τῶν ἰτελμένων, ὅπως καί τῶν ἄλλων κατοίκων τῆς εὐρύτερης Καμτσατκικῆς περιοχῆς (ἐβένων, λαμούτων, κοριάκων, ἀλεούτων), διαφοροποιήθηκε ἀπό τίς ρωσικές γλωσσικές ἐπιδράσεις.  Τελικά οἱ περισσότεροι ἰτελμένοι οἰκειοποιήθηκαν σταδιακά τή ρωσική γλώσσα καί ἀποδέχθηκαν τό ρωσικό τρόπο ζωῆς. Ἀπέκτησαν δίχτυα γιά τό ψάρεμα, πυροβόλα ὅπλα γιά τό κυνήγι, σιδερένια ἐργαλεῖα καί τεχνικά μέσα γιά τη γεωργία καί τήν κτηνοτροφία.
Τό 1725, μετά ἀπό εἰσήγηση τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τοῦ Παρισιοῦ, ὁ τσάρος Πέτρος Α΄ ὁ Μέγας ἔστειλε στήν Ἄπω Ἀνατολή ἐξερευνητική ὁμάδα, μέ ἡγέτη τόν τολμηρό δανό θαλασσοπόρο Βίτους Μπέρινγκ, γιά νά διαπιστώσει ἄν ἡ Ἀσία εἶναι ἑνωμένη μέ τήν Ἀμερική ἤ τίς χωρίζει θάλασσα.
Οἱ ἐξερευνητές ξεκίνησαν μέ ὑποζύγια ἀπό τήν Πετρούπολη κι ἔφτασαν διά ξηρᾶς στήν Καμτσάτκα μέσω Σιβηρίας, ἀντιμετωπίζοντας στό δρόμο τους τεράστιες δυσκολίες καί ἐμπόδια.  Βασανιστική ἦταν ἡ πορεία τους ἰδιαίτερα ἀπό τό Γιακούτσκ μέχρι τό Ὀχότσκ, ὅταν ἀναγκάστηκαν νά περάσουν μεσ’ ἀπό τήν ἀφιλόξενη τούντρα10 καί τούς ἐπικίνδυνους βάλτους. Ἀπό τά πεντακόσια ζῶα τους, στό Ὀχότσκ ἔφτασαν μόνο ἑκατόν δώδεκα. Τά ὑπόλοιπα ἔπεσαν στό δρόμο ἀπό τόν κόπο καί τήν ἔλλειψη τροφῆς.

__________________________________________________________________________

 10. Τούντρα: Ἰδιόμορφος φυτικός σχηματισμός τῶν ψυχρῶν χωρῶν (βόρεια Ρωσία, βόρεια Σκανδιναβία, βόρειος Καναδᾶς). Τό ἔδαφος τῆς τούντρας εἶναι συνεχῶς παγωμένο σέ βάθος, πράγμα πού ἀποκλείει τήν ἄδρευσή του. Ἡ βλάστηση τῆς τούντρας εἶναι ἀσυνεχής, καί ἀποτελεῖται ἀπό λειχῆνες, βρύα, μικρούς θάμνους καί σποραδικές συστάδες νανωδῶν δέντρων.

Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.52-78

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου