Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Ὁ μή ὧν μετ’ Ἐμοῦ, κατ’ Ἐμοῦ ἐστί. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη


«Ὁ μή ὧν μετ’ Ἐμοῦ, κατ’ Ἐμοῦ ἐστί »


Στήν ἐποχή μας καί στίς ἡμέρες μας, ἀκοῦμε καί βλέπουμε καί παρακολουθοῦμε, γεγονότα πρωτόγνωρα, παράδοξα, ἐκπληκτικά, καί ὅ,τι μπορεῖ νάφανταστεῖ τ᾽ἀνθρώπινο μυαλό. Ἀφήνω τήν ἐγκληματικότητα καί τή διαφθορά κάθε μορφῆς, μέ πράξεις πού ἀνατριχιάζει κάθε λογικός ἄνθρωπος.
Δέν ὑστεροῦν κάποτε καί κληρικοί  εὐτυχῶς πολύ σπάνια  σέ παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα. Ἀκούει ὅμως κανείς κάποιες παράδοξες κινήσεις, ὅπως αὐτή ἡ τελευταία ἱεραρχῶν νά συζητοῦν καί νά διαλέγονται μέ τ᾽ἀριστερά κόμματα καί τούς ὀπαδούς τῶν Μάρξ, Λένιν,Στάλιν... πού κήρυξαν ἑβδομηνταδιάχρονο Διοκλητιάνιο διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἴσως καί καυχήθηκαν κάποιοι ἱεράρχες! Ἀσφαλῶς,ὑπῆρξαν καί πολύ περισσότεροι διαφωνοῦντες. Ἀλλά, ἀναρωτιέμαι: Μέ ποιό σκοπό ὁ "περίφημος" καί "πρωτάκουστος" διάλογος; Νά κάμουν μήπως, ἱεραποστολή; Σέ ποιούς; Σ᾽ αὐτούς πού χρόνια τώρα ἀρνοῦνται τό Θεό, τό Χριστό καί κάθε μεταφυσική καί ὑπερφυσική ἀλήθεια; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε: "Τοῖς πᾶσι γέγονα τά πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώσω"(Α´ Κορ. θ΄22).
 Ἐάν, λοιπόν, αὐτός ἦταν ὁ ἱερός σκοπός τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας καί Ἀριστερῶν κομμάτων, καλῶς. Ἐάν ὅμως, ἀλλότριοι ἦσαν οἱ σκοποί, τότε μάταιοι οἱ τέτοιοι διάλογοι. Ἐάν, ὁ εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης, Ἰωάννης, συνιστᾶ στούς χριστιανούς ν᾽ ἀποφεύγουν καί αὐτό τό χαιρετισμό στόν αἱρετικό  "χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε" (Β´ Ἰω. 10) - πῶς τότε ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας θά διαλεχθοῦν μέ ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας;
Ὁ Χριστός, γιά ὅσους δέν τόν ἀποδέχονται, εἶπε: " Ὁ μή ὤν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, καί ὁ μή συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει" (Ματθ. ΙΒ΄ 30).
Ὁ Π. Τρεμπέλας ἑρμηνεύει: "Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξη τοῦ διαβόλου δέν δέχομαι. Ἐκεῖνος πού δέν εἶναι μαζί μου εἶναι ἐναντίον μου. Κι ἐκεῖνος πού δέν μαζεύει μαζί μ᾽ ἐμένα τά πνευματικά πρόβατά μου, αὐτός σάν λύκος τά σκορπίζει". Γιά ὅσους ἀποδέχονται τόν Χριστό, εἶχε ἀπαντήσει ὁΚύριος στήν ἐρώτηση τοῦ Ἰωάννη πώς κάποιος στήν ἀκολουθία τους ἔβγαζε τά δαιμόνια στ᾽ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου στόν Ἰωάννη ἦταν ἡ ἑξῆς: «Μή κωλύετε. Οὐ γάρ ἐστι καθ᾽ὑμῶν.Ὅς γάρ οὐκ ἔστι καθ᾽ ὑμῶν, ὑπέρ ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ.Θ΄49-50).
Ἑρμηνεία: «Ὅποιος δέν εἶναι ἐναντίον σας καί δέν εἶναι προκατειλημμένος ἀπέναντι στή διδασκαλία σας οὔτε τήν πολεμᾶ, εἶναι μέ τό μέρος σας, καί εἶναι ἑπόμενο αὐτός, νά γίνει κάποτε καί ὁλοκληρωτικά δικός σας».
Συμπέρασμα: Διάλογος μέ ἀριστερά (ἀθεϊστικά) κόμματα, εἶναι δίκοπομαχαίρι. Οὔτε, βέβαια, ἐρωτοτροπία μέ Ναζιστικά κόμματα.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1966, 8 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου