Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Αποσπάσματα από ομιλίες του π. Αθανασίου Μυτιληναίου για την έκτρωση


6. Από την 6η Ομιλία περί γάμου, 25-2-1969

...Εν τούτοις, ενώ η Εκκλησία μας εύχεται «καρπόν κοιλίας», παιδιά καλοκαμωμένα, «καλλιτεκνία», παιδιά που να πάνε στην Βασιλεία του Θεού, ενώ εύχεται να δουν εγγόνια οι σύζυγοι, πώς ανταποκρίνονται οι σύζυγοι μπροστά σ' αυτήν την ωραιότατη πραγματικότητα των αιτημάτων της Εκκλησίας;

Να πώς ανταποκρίνονται στην πλειονότητα: Με δύο απαντήσεις, με δύο ενέργειες. Πρώτη ενέργεια: παρεμπόδιση της συλλήψεως! Δεύτερη ενέργεια: έκτρωση! Αυτές είναι οι ενέργειες που κάνουν οι σύζυγοι που πήραν στα κεφάλια τους στέφανα χριστιανικού γάμου! Ω... φοβερό!

Ωστόσο δεν θα μείνω πολύ σ' αυτά. Ιδίως στο πρώτο δεν θα μείνω καθόλου· μόνο το ανέφερα. Θα μείνω λίγο στο δεύτερο. Θα σας διαβάσω από μία εγκύκλιο, που ήδη αναγνώσθηκε στις εκκλησίες μας κάπου τον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Είναι μία παραινετική εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα.
«Μία από τας κυριωτέρας αιτίας της θλιβεράς και ανησυχητικής αυτής πραγματικότητος είναι η επιδημία των παρανόμων εκτρώσεων, αι οποίαι συνήθως διενεργούνται υπό ελλήνων ιατρών ή μαιών, παρ' όλον ότι τούτο έρχεται εις αντίθεσιν προς την διδασκαλίαν της Εκκλησίας, τους νόμους του κράτους, τον ιπποκράτειον όρκον του ιατρού και τας ηθικάς αρχάς του ατόμου και της κοινωνίας».

Ο Ιπποκράτης έζησε τον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ., αν θυμάμαι καλά, και δεν ήταν βέβαια Χριστιανός. Όμως, αγαπητοί μου, ρητώς το λέει αυτό. Κάπου διάβαζα κάποτε τον όρκο του, κι έμεινα κατάπληκτος. Αν βγάζατε το όνομα Ιπποκράτης και κάνατε μετάφραση, θα λέγατε ότι τον όρκο αυτό τον έγραψε χριστιανός γιατρός, και μάλιστα γιατρός χριστιανός των πρώτων αιώνων! Λέει λοιπόν κάπου: «Πρόσεξε· μη δώσεις φάρμακο σε έγκυο γυναίκα και φθείρεις το έμβρυο!». Τι ωραία προτροπή! Όμως οι σημερινοί γιατροί καταπατούν τον όρκο του Ιπποκράτους. Όχι όλοι. Δόξα σοι, ο Θεός, όχι όλοι! Ευτυχώς γιατί αλλοίμονό μας αν ήταν όλοι!

«Πλείστοι σύζυγοι εις την πατρίδα μας έχουν παρασυρθή υπό του επιδημικού κύματος των εγκληματικών εκτρώσεων, και διαπράττουν το έγκλημα της εξοντώσεως του καρπού των σπλάχνων των! Εκατόν χιλιάδες* και πλέον κυοφορούμενων εμβρύων και τρυφερών βλαστών φονεύονται κατ' έτος εις την πατρίδα μας, ως μαρτυρούν αι στατιστικαί». Εκατό χιλιάδες εκτρώσεις τον χρόνο!... Μάλιστα! Δηλαδή μιάμιση Λάρισα πηγαίνει στους οχετούς!...

«Η εφάμαρτος και εγκληματική αυτή ενέργεια δεν απειλεί μόνον την επιβίωσιν του ελληνικού έθνους, αλλά πλήττει καιρίως και αυτήν ταύτην την οικογενειακήν έστίαν, ήτις αποτελεί το ζωτικόν κύτταρον εις τον οργανισμόν του έθνους. Πολλά εκατομμύρια δραχμών, τα οποία θα ηδύναντο να χρησιμοποιηθούν διά την βελτίωσιν της ζωής της οικογενείας, εξοδεύονται διαρπαζόμενα υπό των ενεργούντων τας εκτρώσεις ιατρών.

Έπειτα αι εκτρώσεις δημιουργούν -προσέξτε κι αυτό- αθεράπευτα ψυχικά τραύματα και πλέγματα πιεστικής ενοχής εις την συνείδησιν πολυαρίθμων γονέων και του θεράποντος αυτών ιατρού. Δημιουργούν τύψεις εις την συνείδησιν, μαρασμόν εις την καρδίαν, θλίψιν και στενοχωρίαν εις την ψυχήν, βαρείαν και καταθλιπτικήν ενοχήν, ήτις προέρχεται εκ του ότι δι' αυτών αφαιρείται μία ζωή άνευ δικαιώματος και παρά πάντα θείον και ανθρώπινον νόμον.

Τοιουτοτρόπως η ειρήνη και η χαρά εξαφανίζονται εκ της οικογενείας εκείνης, εις την οίκίαν της οποίας πλανώνται αι σκιαί των ανθρωπίνων υπάρξεων, αίτινες εθυσιάσθησαν εις τον Μολώχ του εγωισμού ορισμένων ανθρώπων. Το αίμα των φονευμένων πλασμάτων του Θεού βοά και κράζει ενώπιον του θρόνου του Θεού και ταράσσει και αναστατώνει την ψυχήν των παιδοκτόνων γονέων και ιατρών, οι οποίοι κατεπάτησαν θείους και ανθρωπίνους νόμους».

Θυμάστε τι είχε πει ο Θεός στον Κάιν; «Φωνή αίματος του αδελφού σου βοά προς με εκ της γης», «και νυν επικατάρατος συ από της γης, η έχανε το στόμα αυτής δέξασθαι το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου... στένων και τρέμων έση επί της γής» . Αίμα ανθρώπου μού φωνάζει από την γη! Κι εσύ που έκανες το έγκλημα και σκότωσες τον αδελφό σου, λέει στον Κάιν, επικατάρατος να είσαι· να στενάζεις και να τρέμεις όπου κι αν πατάς στη γη!...

*σήμερα άνω των 300.000.

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΣΠΛΑΧΝΟ ΣΟΥ
Αποσπάσματα απομαγνητοφωνημένων Ομιλιών
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
Θεσσαλονίκη

impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου