Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Ἡ ἄνωθεν γέννηση. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  12

Ὑπογραμμίσαμε πώς ἡ Ἐκκλησία εἶναι σωτηρία, μέ τήν ἔννοια πώς εἶναι πραγμάτωση τῆς κοινωνίας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 

Πῶς ὅμως πραγματοποιεῖται ἡ ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στήν Ἐκκλησία, δηλαδή πῶς ὁ ἄνθρωπος κάνει δικό του κτῆμα τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, καί ποιές συνέπειες ἔχει τό γεγονός αὐτό γιά τή ζωή του πάνω σ’ αὐτή τή γῆ;

α) Ἡ ἄνωθεν γέννηση (σελ.296-299)

Αὐτό πού χρειαζόταν ὁ ἄνθρωπος ἦταν μία νέα γέννηση· ὄχι ἐκείνη πού τοῦ κληρονόμησε τήν ἄρρωστη φύση τοῦ Ἀδάμ. Μ’ αὐτή τή νέα γέννηση γίνεται μέτοχος τῆς «βασιλείας», γιατί γεννᾶται μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί βασιλεύεται ἀπό τόν Κύριο, τήν Κεφαλή τοῦ Σώματος. 
Αὐτή τή νέα πραγματικότητα ὑπογράμμισε ὁ Χριστός στό Νικόδημο, λέγοντας πώς πρέπει νά γεννηθεῖ κανείς «ἄνωθεν».

Στό ἐρώτημα τοῦ Νικόδημου πῶς μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος, πού εἶναι ἤδη γέροντας, νά ξεναμπεῖ στήν κοιλιά τῆς μητέρας του καί νά ξαναγεννηθεῖ ὁ Χριστός ἀποκρίθηκε:
«Ἀλήθεια, ἀλήθεια σοῦ λέγω, ἄν δέν γεννηθεί κανείς ἀπό νερό καί Πνεῦμα, δέν μπορεῖ νά μπεῖ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο πού γεννήθηκε ἀπό σάρκα εἶναι σάρκα καί ἐκεῖνο πού γεννήθηκε ἀπό Πνεῦμα εἶναι πνεῦμα.  Μή σοῦ φαίνεται περίεργο ἐπειδή σοῦ εἶπα πώς πρέπει νά γενηθεῖτε ἄνωθεν» (Ἰω. γ΄5-7, πβλ. Ἰω. α΄12-13).


Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἁγίας Γραφῆς ἡ νέα γέννηση μέ νερό καί Πνεῦμα ὀνομάζεται «λουτρόν παλιγγενεσίας καί ἀνακαινώσεως»(Τίτ. γ΄5)· αὐτό εἶναι πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή σωτηρία.   
Γι’ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος, στό ἐρώτημα «τί πρέπει νά κάνωμε, ἄνδρες ἀδελφοι», ἀπάντησε: «Μετανοήσατε καί ὁ καθένας σας ἄς βαπτισθεῖ εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν σας καί θά λάβετε τό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Πραξ. β΄37-38). Ἡ «ἄνωθεν γέννησις» καί τό «λουτρόν παλιγγενεσίας» εἶναι τό ἅγιο βάπτισμα. 

Μέ τό ἅγιο βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος προσλαμβάνεται στό σῶμα τοῦ  Χριστοῦ, «συγκεφαλαιώνεται» στό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Κυρίου. Ὅταν «καταδύεται» τρεῖς φορές στό νερό τῆς κολυμβήθρας, συμμετέχει στήν τριήμερη παραμονή τοῦ Χριστοῦ στόν Ἄδη.  Καί ὅταν «ἀναδύεται», ἔχει νεκρωθεῖ μέσα του ἡ παλαιά φύση τοῦ Ἀδάμ καί ἔχει ἐγκολπωθεῖ τή νέα φύση, τήν ἀναστημένη φύση τοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. στ΄ 3-9).  
 Δέν εἶναι πλέον πολίτης τῆς γῆς, προορισμένος νά πεθάνει· εἶναι πολιτογραφημένος στόν οὐρανό καί τό ὄνομα του συγκαταλέχθηκε μεταξύ τῶν ζώντων (Ἑβρ. ιβ΄ 23).

Γι’ αὐτό τό λόγο, ἄν μπορούσαμε νά δοῦμε μέ καθαρό πνευματικό μάτι τόν ἄνθρωπο πού βγαίνει ἀπό τήν ἱερή κολυμβήθρα, θά διακρίναμε τή μεταβολή καί τή μεταμόρφωση πού ἔγινε μέ τό ἱερό βάπτισμα.  Θά διαπιστώναμε πώς ἀπέβαλε μέ τό βάπτισμα τόν παλαιό ἄνθρωπο καί ἐνδύθηκε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ἀναστημένο καί μεταμορφωμένο·  ἀναγεννήθηκε «ἄνωθεν», πνευματικά (Ἰω. γ΄4-7, α΄12-13. Γαλ. 26). Ὁ ἀποστόλος Παῦλος συνοψίζει τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας.

«Δέν γνωρίζετε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς πού βαπτισθήκαμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, βαπτισθήκαμε στόν θάνατό Του; Ἐταφήκαμε λοιπόν μαζί Του διά τοῦ βαπτίσματος στόν θάνατο, ὥστε ὅπως ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς μέ τή δόξα τοῦ Πατρός, ἔτσι καί ἐμεῖς νά ζήσουμε νέα ζωή. 
Γιατί ἐάν ἑνωθήκαμε μαζί Του σέ ἕνα θάνατο σάν τόν ἰδικό Του, τότε θά ἑνωθοῦμε μαζί Του καί σέ μία ἀνάσταση σάν τήν ἰδική Του, γιατί γνωρίζουμε πώς ὁ παλαιός ἑαυτός μας ἐσταυρώθη μέ τόν Χριστό, γιά νά καταστραφεῖ τό ἁμαρτωλό σῶμα, ὥστε νά μήν εἴμαστε πλέον δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, γιατί ἐκεῖνος πού πέθανε, ἐλευθερώθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία.
Ἀλλά ἄν πεθάνουμε μαζί μέ τόν Χριστό, πιστεύουμε ὅτι καί θά ζήσουμε μαζί Του» (Ρωμ. στ΄3-8).

Τό βάπτισμα δέν ἦταν πράξη αὐθαίρετη τῶν ἀποστόλων.  Γι’ αὐτό εἶχαν λάβει εἰδική ἐντολή ἀπό τόν Χριστό (Ματθ. κη΄ 19), ὁ ὁποῖος διαβεβαίωσε πώς τό βάπτισμα εἶναι σωτηρία (Μάρκ. ιστ΄ 16).           Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
              «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                       Ἔτος 1994
                   σελίδες 296 -299
                Εκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

      http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου