Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.


Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος 2005
Ἀνάστασιν Χριστοῦ
Θεασάμενοι
Μηνύματα ἐπί τ ἑορτ τοῦ Πάσχα
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοιΜ

έ τήν Χάρι τοῦ Σταυροθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τά ἅγια Πάθη καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασί Του.
Μᾶς δόθηκε γιά μιά ἀκόμη φορά στό διάστημα τῆς προσκαίρου ἐπιγείου ζωῆς μας ἡ δυνατότης νά γίνουμε θεαταί τῆς ἄκρας ταπείνωσης καί εὐσπλαχνίας Του, πού ὑπερβαίνουν τήν ἰκανότητα τῆς λογικῆς μας κατανοήσεως.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ παραδίδεται εἰς τό σταυρωθῆναι.

Σέ κάθε φάσι τοῦ ἁγίου Του Πάθους βλέπουμε νά ἐγκαταλείπεται, ταπεινώνεται καί ἐξουδενώνεται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τούς ἀνθρώπους.  Στόν Σταυρό κορυφώνεται ἡ ἀτίμωσις καί ἐξουδένωσίς Του.  Τελικά ἄπνους παραδίδεται στόν παγερό Τάφο.
Δέν ὑπάρχει κατώτερο σημεῖο ταπεινώσεως νά κατεβ ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.  Κατέρχεται στά κατώτερα μέρη τῆς γῆς. Ὅλα αὐτά τά πάσχει ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς τούς σταυρωτάς του καί ἀπό ἀγάπη καί ὑπακοή στόν Πατέρα Του, «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ» (Φιλιπ.β΄,8).

Κανείς ἄνθρωπος δέν ταπεινώθηκε καί ἐξευτελίστηκε ποτέ ὅσο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.  Γιατί κανείς, ὅσο καί ἐαν ταπεινώθηκε, δέν ἦταν οὔτε ἀναμάρτητος οὔτε Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Σ’ αὐτή τήν ἐσχάτη ταπείνωσι τοῦ Τάφου ἀνατέλλει ἡ Ζωή.
«Προσκυνοῦμέν Σου τά Πάθη Χριστέ, δεῖξον ἡμῶν καί τήν ἔνδοξον Σου Ἀνάστασιν».
Θέλουμε νά ἀναστηθοῦμε μαζί Σου.  Θέλουμε νά συμμερισθοῦμε τήν καινή καί ἄφθαρτο ἀνατημένη ζωή Σου.  Θέλουμε μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Σου νά διαποτίσς καί τήν ἰδική μας ὕπαρξι καί νά διαλύσς κάθε σκοτάδι πού ἐμφωλεύει μέσα μας.  Θέλουμε νά γίνουμε τέκνα φωτός καί υἱοί τῆς Ἀναστάσεως.
Σέ εὐχαριστοῦμε, γιατί στό Ἅγιο Βάπτισμα μᾶς ἔδωσες τήν χάρι νά συνταφοῦμε καί νά συναναστηθοῦμε μαζί Σου. Σέ εὐχαριστοῦμε, γιατί μέ τά Ἅγια Σου Μυστήρια συνεχῶς μᾶς μεταδίδεις τήν θεία Ζωή Σου.

Σέ εὐχαριστοῦμε, γιατί μέσα μας ἐγκαινίασες ἤδη τά σπέρματα τῆς ἀθανασίας καί ἀφθαρσίας.
Δῶσε μας τήν Χάρι Σου κάθε ἡμέρα νά σταυρώνουμε διά τῆς μετανοίας τόν παλαιό ἄνθρωπο (μέ τά πάθη καί τίς κακές ἐπιθυμίες του) καί νά σηκωνόμαστε σέ μία ἀναστημένη ζωή.
Ἐλευθέρωσέ μας ἀπό τά θανατηφόρα ἔργα τῆς ἅμαρτίας και ἔνδυσέ μας μέ τόν φωτεινό Σου χιτῶνα.
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προκσυνήσωμνε Ἅγιον, Κύριον Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον».
Αὐτ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἅγιον Πάσχα 1987


Ἀπόσπασμα ἀπό τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ  Θεασάμενοι».
Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 
Ἔκδοση της Ι. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
Ἔτος 2005
σελίδες 39 - 40Διαβάστε περισσότερα πατῶντας στο  Ἀνάστασιν Χριστοῦ  Θεασάμενοι

________________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου