Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ἀποχωρισμοί.


 Ἀποχωρισμοί
Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Γρήγορα ἀκούστηκε μεταξύ τῶν κρατουμένων ὅτι ὁ Βαλέριος θά πεθάνει. Στό δωματιό του ὑπῆρχε ἀτμόσφαιρα περισυλλογῆς. Ὁ W., πού συνήθως ἦταν πολύ ὁμιλητικός, τώρα καθόταν ἀκίνητος στό κρεβάτι του καί, μέ τά μάτια γεμάτα κατάπληξη, σάν νά εὑρισκόταν μπροστά σ΄ ἕνα θαῦμα.
Οἱ φίλοι ἦλθαν ἀλλεπάλληλα νά τόν ἀποχαιρετίσουν. Μέχρι καί οἱ ἀναμορφωτές ἐνημερώθηκαν καί, ἐντυπωσιασμένοι, ἤθελαν κι αὐτοί νά τόν ἰδοῦν.
Καί ὁ  δεσμοφύλακας, πού πρώτευε στήν κακία, ἐκείνη τήν ἡμέρα ἐξαφανίστηκε, ὥστε τίποτε δέν διατάρασσε τήν ἀτμόσφαιρα εἰρήνης καί μυστηρίου.
Ὁ Βαλέριος ἐξασθενοῦσε ὅλο καί περισσότερο, ἀλλά ἡ ψυχή  του ἦταν ὅλο  πιό ζωντανή καί ἰσχυρή. Μερικές φορές ζήτησε νερό, μερικές φορές μέ παρεκάλεσε νά τοῦ συνάξω τήν γαμψή πλάτη του. Μίλησε πολλές φορές καί κάθε φορά  ὕστερα ἀπό μιά ὁμιλία ξεκουραζόταν μέ τό κεφάλι κατεβασμένο ἐπάνω στό στῆθος.
Μερικοί φίλοι του ἔψαλλαν κάποιες ἀπό τίς μελωδίες του. Τίς ἄκουσε καί σάν νά ἐνσάρκωνε ὁ ἴδιος τήν ψαλμωδία.  Ὕστερα τούς εὐχαρίστησε μέ εὐγνωμοσύνη.
-Νά δοξάζετε τόν Θεό σέ ὅλη τήν ζωή σας! τούς εἶπε.
Σ΄ ἕναν νεαρό σπάνιας πνευματικότητας τοῦ εἶπε:
-Ἐσύ εἶσαι ἕνα λουλούδι! Δώρισε ὅλο τό ἄρωμα τῆς ψυχῆς σου σ΄ ἐκεῖνον πού σοῦ ἔδωσε τόσο ὄμορφα δῶρα!
Σε κάποιον ἄλλον τοῦ εἶπε:
- Μή φοβᾶσαι νά ἐμπιστεύεσαι στόν Χριστό, καί γιά ὅλες τίς ἀτέλειές σου θά λάβης ἀπάντηση καί θά γνωρίσεις τήν ζωή καί τόν κόσμο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.     Ἦλθε κι ἕνας ποιητής. Ὁ Βαλέριος τόν κοίταξε μἐ ἀγάπη:
- Ἐσύ ἔχεις χάρισμα καί πρέπει νά τό ἀφιερώσεις στόν Χριστό! Χρειάζεται ἕνας χριστιανικός πολιτισμός. Οἱ ποιητές ἔχουν μεγάλα χαρίσματα καί μεγάλες εὐθύνες. Δοξάζετε τόν Θεό καί ὅλα τά ἔργα Του!
Ὁ ποιητής ἦταν τόσο συγκινημένος ὥστε δέν κατάλαβε τί τοῦ εἶχε πεῖ. Ἄλαλος βγῆκε ἔξω καί μέ φώναξε,  παρακαλῶντας με νά τοῦ ἐπαναλάβω τά λόγια τοῦ Βαλερίου.
Ἦλθε κι ἕνας προτεστάντης ἰατρός, πού τόν εἶχε νοσηλεύσει τόν τελευταῖο καιρό:
- Κύριε ἰατρέ, εἶμαι εὐγνώμων γιά τήν ἀγάπη πού μοῦ ἐπεδείξατε, τοῦ εἶπε κατά τήν ὑποδοχή ὁ Βαλέριος. Ἐμεῖς εἴχαμε συχνές θεολογικές διαφορές στήν συζήτησι. Τό τέλος τῆς ζωῆς μου εἶναι μιά τελευταία ὀρθόδοξη ὁμολογία.
Θά χαιρόμουν πολύ νά ξαναρθεῖτε στήν ἀληθινή Ἐκκλησία.
Κάθε φορά πού ἄρχιζε νά μιλᾶ, ὁ Βαλέριος ἀνέδιδε δύναμη καί αὐτό μέ ἐντυπωσίαζε. Ἡ χάρη ἦταν μέσα του κι ἐγώ συμμεριζόμουν ἀπό τό φῶς του. Ὅλα ἐγίνονταν φυσικά, ἁπλᾶ καί χωρίς πρόθεση, σάν ἕνα ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ἦλθε καί ὁ  ἑβραῖος W., εὐλαβικός καί συνεσταλμένος χωρίς συνήθως νά εἶναι ἔτσι.
-Δόξα τῶ Θεῶ πού ἔφτασα ἐδῶ! εἶπε. Ὁ Θεός μ᾿ ἔφερε ἐδῶ γιά τήν δική μου σωτηρία. Ἐδῶ ἐγνώρισα πραγματικά τόν Χριστό. Σ᾿ εὐχαριστῶ γιά ὅ,τι ἔκανες γιά μένα. Τά λόγια πού μοῦ εἶχες πεῖ δέν θά παραμείνουν ἄκαρπα, οὔτε ἡ ὀρθόδοξη ἀλήθεια πού μοῦ εἶχες ἀποκαλύψει. Συγχώρησέ με γιά τίς προκληθεῖσες φασαρίες. Προσεύχου γιά μένα, διότι χρειάζομαι τήν προσευχή σου. Ἐπιθυμῶ νά μποῦμε ἀπό τήν ἴδια πόρτα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
Ὁ Βαλέριος τοῦ ἀπάντησε:
-Χαίρομαι συναντηθήκαμε. Καταλαβαίνω τήν ἀγωνία σας, ἀλλά σᾶς παρακαλῶ νά ἔλθετε στόν Χριστό, ὅπως ὁ Παῦλος, χωρίς δισταγμό ἤ ἐπιφύλαξη. Νά τόν παρακαλέσουμε μαζί γιά τήν μετάνοια καί τόν ἐκχριστιανισμό τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ. Κάθε ἔθνος ἀπό τόν κόσμο καί πρῶτα οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν τήν σωτηρία μόνο  ἐν Χριστῶ. Ἡ χάρη τοῦ Κυρίου νά σᾶς φέρει στήν ἀλήθεια!
Ὁ W. ἦταν βαθειά συγκινημένος. Γύρισε στό κρεβάτι του καί συνέχισε νά κοιτάζει ἀπό ἐκεῖ τόν Βαλέριο.
Γύρω στίς δέκα ἔγινε ἡ ἰατρική ἐπίσκεψη. Ἦταν μιά μεγαλόψυχη ἰατρός, πού κοίταξε τόν Βαλέριο καί κατάλαβε ἡ ἴδια ὅτι ἦλθε ἡ τελευταία ἡμέρα του. Ἦταν καταφανῶς συγκινημένη. Ὁ Βαλέριος τῆς εἶπε:
- Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα πού κάνετε γιά ἐμᾶς. Μᾶλλον αὔριο ἀκόμη ἕνας θά λείπει ἀπό τό δωμάτιο 4.  Σᾶς παρακαλοῦμε ἄν μπορεῖτε, ν΄ ἀποκτήσετε τήν ἔγκριση γιά νά ὑπάρχει σ΄ αὐτό τό δωμάτιο ἕνα φῶς καί τήν νύχτα.

 Ἀναβάσεις
  Σεπτεμβρίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου