Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. Μέρος Β'. Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος


 Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. Μέρος Β'

Τό ὅραμα λοιπόν τῆς ἀνασυστάσεως τῆς μονῆς τοῦ Νικόλκα ἔγινε, ὅπως εἶπα, ἡ ἀφορμή νά ξεκινήσω τή δημιουργία τῆς ἀδελφότητος.  Τήν ἔβλεπα σάν τήν μόνη διέξοδο γιά ν’ ἀντιμετωπίσω τά τεράστια οἰκονομικά κ. ἄ. προβλήματα, πού θά ἀναφύονταν.
Στρώθηκα ἀμέσως στή δουλειά. Κατάρτισα μέ πολλή προσοχή ἕνα καταστατικό κι ἕνα σχέδιο δράσεως, ὅπου καθρεφτιζόταν τό καταστάλαγμα τῆς μικρῆς πείρας μου ἀπό τήν ἱεραποστολή.  Χρειάστηκε πολύς χρόνος ἐντατικῆς σκέψεως καί ἐργασίας. Ὅταν τελείωσα καί διάβασα τά κείμενά μου, ἔμεινα ἱκανοποιημένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα.
Ἡ πρώτη μου σκέψη μετά ἀπ’ αὐτό ἦταν νά ἐκθέσω τά σχέδιά μου στό δεσπότη μου, τόν ἀρχιεπίσκοπο Εὐσέβιο.  Χωρίς ἀργοπορία πῆγα στό Βλαντιβοστόκ.
Ὁ δεσπότης διάβασε τά κείμενα μέ πολλή προσοχή καί ἄκουσε τίς ἀπόψεις μου μ’  ἐνδιαφέρον καί συγκατάβαση.  Στό τέλος εἶπε μέ περίσκεψη καί σοβαρότητα:
-Μακάριος εἶναι ὅποιος ἔχει πίστη!  Ἐσεῖς, πάτερ Νέστορ, εἶστε νέος ποιμένας, ἀλλά γευθήκατε κιόλας τόν ἀνθρώπινο πόνο, ζώντας στή σκληρή Καμτσάτκα.  Τώρα ἡ καλή σας καρδιά ζητάει τρόπους νά βοηθήσει τό ποίμνιό της. 
Θέλετε νά κάνετε ἕνα τολμηρό ἐγχείρημα: Μέσω τῆς Καμτσατκικῆς Ἀδελφότητος νά εἰσχωρήσετε στίς τσέπες τῶν πρωτευουσιάνων ἀρχιερέων καί τοῦ ποιμνίου τους!  Ἀλλά ζήτημα εἶναι ἄν θά τό κατορθώσετε...... Ὡστόσο πολλά θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, πού ἔχει τήν ἐξουσία ν’ ἀναγνωρίζει ἤ ὄχι τέτοιες ἀδελφότητες.
Ἄν ὅμως ἐσεῖς πιστεύετε στήν ἀγαθή ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως, σᾶς δίνω τήν εὐλογία νά ταξιδέψετε μέχρι τήν Πετρούπολη.  Νά συνεργασθεῖτε ἐκεῖ τόν πρόεδρο τῆς Συνόδου16 μητροπολίτη Πετρουπόλεως Ἀντώνιο17, γιά νά προωθήσετε τό σχέδιό σας.
Θά σᾶς δώσω καί μιά συστατική ἐπιστολή, πού θά τήν παραδώσετε στά χέρια του. Εἶναι ἱεράρχης ἤθους καί μεγάλων ὁραματισμῶν. Νά τοῦ διηγηθεῖτε μέ λεπτομέρειες τίς συνθῆκες πού ἀντιμετωπίζετε στή Καμτσάτκα. Ἐλπίζω πώς θά δείξει κατανόηση. Ὁ Θεός μαζί σας!

________________________________________________________________________

16. Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἱδρύθηκε τό 1589 ἀπό τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμία Β΄ τόν Τρανό καί ἀναγνωρίσθηκε ἀπό δύο συνόδους τῶν πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, τό 1590 καί τό 1593, στήν Κων/πολη. Καταργήθηκε ἀπό τόν Μέγα Πέτρο τό 1700. Ἀπό τό 1721 τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διοικοῦσε Σύνοδος 8-10 μελῶν, πού προέρχονταν καί ἀπό τούς τρεῖς βαθμούς τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μέ πρόεδρο συνήθως τόν μητροπολίτη Πετρουπόλεως.  Τό Πατριαρχεῖο ἐπανιδρύθηκε τό 1917.

17.Ἀντώνιος (κατά κόσμον Ἀλέξανδρος Βασίλιεβιτς Βαντκόβσκυ), μητροπολίτης Πετρουπόλεως καί Λαντόγκα (1846- 1912). Ἀπό τούς διαπρεπέστερους καί λογιότερους ἱεράρχες τῆς προεπαναστατικῆς Ρωσίας. Ἔγγαμος ἱρέας ἀρχικά, μετά τό θάνατο τῆς συζύγου του καί τῶν δύο παιδιῶν του ἔγινε μοναχός (1883), ἐπίσκοπος Φύμποργκ, ἀρχιεπίσκοπος Φιλανδίας καί, τέλος, μητροπολίτης Πετρουπόλεως (1898) καί πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (1899).  Ἀπό τή θέση αὐτή ἐνέπνευσε νέα ζωή στήν ἐπαρχία του καί σ’ ὅλη την Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, τῆς ὁποίας τά δίκαια ὑπερασπίσθηκε μέ σθένος ἀπέναντι στόν πανίσχυρο καί διαβόητο αὐτοκρατορικό ἐπίτροπο Πομπεντονόστσεφ.  Συνέπεια τούτου ἦταν νά πέσει στή δυσμένεια τοῦ τσάρου. Ἐκοιμήθη τό 1912, στό ἀποκορύφωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δράσεώς του.

Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.195-222
16 Ἰουλίου 2013
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου