Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

Παρουσίαση βιβλίων : Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής

Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής
π.Ιωάννου Φωτόπουλου
Ο βίος του μακαριστού Στάρετς Σάββα της Ρωσίας ελκύει ευθύς τον αναγνώστη. Όλη η ζωή του, από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν μια στροφή στον ουρανό. 
Ο π. Σάββας θέρμαινε τις παγωμένες καρδιές, ενίσχυε τα παραλελυμένα χέρια, εμφυσούσε το πνεύμα της πίστεως στο Θεό, κυριολεκτικά ανύψωνε τους πεσόντας. Από τη ζωντανή πηγή, που ήταν η καθαρή και παραδομένη στο Θεό καρδιά του, ο μπάτουσκα αντλούσε δυνάμεις για τους μεγάλους κόπους του. Πάντοτε ζωηρός, χαρούμενος, φιλάνθρωπος, έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε θλίψη και με αγάπη να συγκαταβεί στους πεσόντας αμαρτωλούς.
Εξ αιτίας της συνεχούς φροντίδας του να παρηγορεί, να ενθαρρύνει, να αποδιώχνει το πνεύμα της αθυμίας, τα πνευματικά του τέκνα αποκαλούσαν τον μπάτουσκα "στάρετς-παρηγορητή".

Περιεχόμενα

O ΒΙΟΣ ΤΟΥ
1. Τά παιδικά του χρόνια 21
2. Τά νεανικά χρόνια του στάρετς μέχρι την είσοδό
του στο μοναστήρι 29
3. Η αρχή της διακονίας του στάρετς 44
4. Στό Κοινόβιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
των Σπηλαίων στο Πσκωφ 66
5. Προσωρινές έξοδοι του Γέροντος από το Κοινόβιο 84
6. Αγώνας για τη σωτηρία του πλησίον 94
7. Οι διαθήκες του στάρετς 103
α) Διαθήκη προς όλους 103
β) Πνευματική διαθήκη προς την αδελφότητα 106
8. Τά τελευταία χρόνια της ζωής του και το τέλος του 108

ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑ
α) Αποσπάσματα που ελήφθησαν από τα κηρύγματά του 117
Ο Άδης της ανθρώπινης ψυχής 117
Ο πόλεμος του Σατανά και ο αγώνας του πιστού 118
β) Συμβουλές και νουθεσίες του στάρετς συλλεγμένες
απο τα απομνημονεύματα των πνευματικών του παιδιών 120
Η δύναμη της εκκλησιαστικής προσευχής 121
Η συνείδηση 122
Το σημείο του Σταυρού 122
Τα πάθη μας και ο φόβος του Θεού 124
Για την πίστη, την προσευχή και την άσκηση 127
Για την προσευχή του Ιησού 131
Περί των τελουμένων κατά τη Θ. Λειτουργία 134
Προσευχή μέσα στη νύχτα 135
Προσευχή στη Μητέρα του Θεού 136
Αγώνας και βία κατά την προσευχή 137
Σκοπός μας: Η ένωσή μας με τον Κύριο 140
Ανώτερο από τα φυσικά χαρίσματα το χάρισμα της προσευχής 141
Το ατίμητο δώρο της διακρίσεως 142
Μετά την πνευματική χαρά, οι πειρασμοί 145
Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν 146
Απληστία, τσιγκουνιά και ελεημοσύνη 147
Όχι στην απελπισία 152
Υπομονή στις θλίψεις 153
Αγώνας μέσα στην οικογένεια 155
Η αξία και η ωφέλεια των θλίψεων 156
Η θεία Μετάληψη 157
Η οξυθυμία 160
Οι έπαινοι, η υπερηφάνεια και η ταπείνωση 161
Προσοχή στον εαυτό μας, όχι στις πράξεις
των άλλων 164
Αγνότητα και σεμνότητα 166
Ο στάρετς ιατρός ψυχών και σωμάτων 168
Λόγοι του Γέροντος περί του Μοναχισμού 172

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

Το ιαματικό χάρισμα του στάρετς 185
Δυό εικονίτσες για τα δίδυμα 186
Ένα...καλό διαζύγιο! 186
Ανακαίνιση μόνο για δυό χρόνια 187
Η απόσταση δεν εμποδίζει τη δύναμη της προσευχής 187
Θα γίνει μοναχή 188
Φασκιά για το μωρό 188
Πως έσωσε τον σκιέρ 188
Θα σε σώσει το πουλί 189
Τρία ευλογημένα ρούβλια 190
Εξαφανίστηκε ο όγκος 191
Ο καρκίνος τόβαλε...στα πόδια! 191
Το κοριτσάκι που περπάτησε και μίλησε 192
Λύτρωση από βέβαιο θάνατο 192
«Το άλογο χάθηκε» 193
Οι πέτρες μας...διδάσκουν 194
Σωτηρία μέσα από την καλωσύνη 194
Ναύλα για την επιστροφή 195
Τι σημαίνει το «αιωνία η μνήμη» 195
Με τη συνοδεία φρουράς 196
Κηδεία μόνο με παπά και γιατρό 196
Θεραπεία της φωνής 196
Πηγάδι με τις ευχές του 197
Βοήθεια και συμφιλίωση δι' ευχών του Γέροντος 197
Βοήθεια για την κατήχηση 198
Σωτηρία από τους ληστές 199
Καιρός ήταν! 200
Πως ο γέροντας βοήθησε έναν αλεξιπτωτιστή 200
Δείγμα του προορατικού χαρίσματος του Γέροντος 201
Η θερμή προσευχή διώχνει τους λογισμούς 202
Το παγωμένο βουνό του γογγυσμού 202
Δροσιά στην ψυχή με τις ευχές του π. Σάββα 203
Το πρόσωπο καθρέφτης της ψυχής 203
Πως σωφρονίστηκε ο γέρος 204
Κάψε την περρούκα! 204
Ένας μικρός φαρισαίος 205
Τους φοβάσαι τους λύκους; 206
Καλογερική νηστεία, στο μοναστήρι. 206
«Ισχύσατε... γόνατα παραλελυμένα» 206
Είναι χαρά να υποφέρεις για το Χριστό 207
Διαζύγιο με...τίποτα! 208
Σωτηρία μέσα από αβάσταχτη θλίψη 209
Θαυμαστή υπέρβαση του Τσερνομπίλ 210

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
1. Τά θεμέλια της σωτηρίας μας: Ομολογία και πνευματικός αγώνας 213
2. Ερμηνεία τεσσάρων βασικών προσευχών 216
α) «Βασιλεύ Ουράνιε» 216
β) «Πάτερ ημών» 218
γ) «Θεοτόκε Παρθένε» 220
δ) Το Σύμβολο της Πίστεως 221
3. Ενθυμήσου τα σπουδαιότερα για την ψυχή σου 227
4. Καθημερινοί κανόνες 229
5. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό 230
6. Τί απαιτείται σε σχέση με τον πνευματικό πατέρα 231
7. Η πνευματική κλίμακα του αγίου αποστόλου Πέτρου 232
α) Προσθέσατε στην πίστη σας αρετή 233
β) Στην αρετή προσθέσατε γνώση-διάκριση 233
γ) Στη γνώση προσθέσατε εγκράτεια 234
δ) Στην εγκράτεια προσθέσατε υπομονή 234
ε) Στην υπομονή προσθέσατε ευσέβεια 235
στ) Στην ευσέβεια προσθέσατε φιλαδελφία 236
ζ. Στη φιλαδελφία προσθέσατε αγάπη 237
8. Η ζωή στον κόσμο 238
9. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά την ενασχόληση με τα καθημερινά μας έργα 239
10. Πώς να περάσεις τη νύχτα σου 244
11. Τί σημαίνει «Κύριε, ελέησον» 248
12. «Αυτό ήταν από Εμένα» 249
13. Ας γίνεται σε όλα το θέλημα του Θεού- Θαυμαστή διήγηση 253
14. Το άγιο Πνεύμα και τα δώρα Του 258
15. Πως μας βοηθεί ο Ιησούς Χριστός να πορευθο?με προς τη Βασιλεία των Ουρανών
και πως μπορούμε να λάβουμε αυτή τη βοήθεια, δηλ. το άγιο Πνεύμα 264
16. Πίστη στο Θεό 279
17. Περί ελπίδος στο Θεό και περί υπομονής 283
18. Περί της αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον 287
19. Κεφάλαια περί προσευχής 294
20. Συντόμως περί της προσευχής του Ιησού 304
21. Περί ταπεινώσεως και πραότητος 308
22. Περί απλότητος 312
23. Περί μετανοίας 314
24. Τά δάκρυα της μετανοίας 320
25. Περί αθανασίας 323
26. Περί της μνημονεύσεως κατά την ιερά Προσκομιδή 325
27. Περί των εκκλησιαστικών ακολουθιών 327
28. Περί του σεβασμού των ημερών των εορτών 329
29. Περί των σαρκικών παθών 330
30. Φοβερές αλήθειες για τις μητέρες και τα παιδιά· και νουθεσίες σύντομες
για την αγωγή των παιδιών 336
Γονείς και παιδαγωγοί! 336


 
  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου